OKD: Jeli v tom úplně všichni

Napsal
Sdílet článek

Dokumentace, kterou v tomto článku uvidíte, pochází z vyšetřovacího spisu…

►…tou nejlepší zprávou je, že pokud donutíme státní zástupce, aby tyto dokumenty zajistili a použili před soudem jako důkaz, tak podle privatizační smlouvy na OKD, se celý majetek OKD může vrátit do majetku státu, tedy i tzv. Bakalovy byty. Ani Zdeněk Bakala, Viktor Koláček, nebo Petr Otava se nebudou moci vymlouvat, že kupovali podíl OKD spolu s byty v dobré víře, protože všechny zainteresované osoby musely prokazatelně tyto dokumenty ze zákona znát dopředu, před uskutečněním prodeje, a vědět, že celá privatizace byl plánovaný kolosální podvod.◄

►Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Uvidíme, koho v těch příštích měsících semelou. Pokud bude vyšetřovací komisí konstatována korupce, ke které došlo v souvislosti s privatizací OKD a prodejem jejich jednotlivých částí (zj. byty OKD), bude to zajímavý případ pro americkou FBI. Bakala je totiž americký a podle všeho také švýcarský státní občan a korupce je v USA federálním zločinem… Čekají nás velké věci.◄ Jiří Paroubek

V kauze privatizace OKD jely úplně všechny politické špičky tehdejší vlády. Všichni znali skutečnou odhadní hodnotu státního podílu, a to více jak rok před prodejem OKD firmě Karbon Invest. Občané ČR byli okradeni vládami ČSSD ve spolupráci s polistopadovou mafií. Od kauzy dávají ruce pryč všichni, Andrej Babiš, opozice v parlamentu, policie, soudy. Zdeněk Bakala má status nedotknutelné osoby a žije si ve vile na břehu Ženevského jezera!

Okruh vyšetřovatelů, kteří usilovně pracují na rozkrytí korupce a organizovaného zločinu v souvislosti s privatizací státního podílu v těžební společnosti OKD, předal naší redakci informace a dokumenty, které jednoznačně a bez veškeré pochybnosti dokazují, že politické špičky vlád ČSSD v letech 2003 až 2004 připravily český stát o více jak 13 miliard korun, když nachystaly a posléze realizovaly prodej necelého polovičního státního podílu ve firmě OKD společnosti Karbon Invest.

Dokumentace, kterou v tomto článku uvidíte, pochází z vyšetřovacího spisu, který je hlavním důkazem toho, že tehdejší politické špičky vlády úmyslně poškodily český stát o miliardy korun.

Dne 25. července 2003 česká vláda obdržela oficiální výroční závěrku OKD za rok 2002 na základě hodnocení společnosti Ernst & Young. Ta odhadla majetek OKD v hodnotě 47,832 miliard korun. Ovšem při cenách nemovitostí z 50 až 80. let minulého století. Tedy ve skutečnosti ještě daleko vyšší. Ve druhé zprávě ze dne 11. srpna 2004, tedy měsíc před privatizací 15. září 2004, byla na str. 21 vyčíslená hodnota majetku OKD po odečtu dluhů na 38,41 miliard.

Jedou v tom úplně všichni

Od tohoto dne dané informace věděli jak Zdeněk Bakala, Viktor Koláček a Petr Otava, tak i čeští politici Vladimír Špidla, Stanislav Gross, člen Bakalovy skupiny “Lípa” Bohuslav Sobotka, Miroslav Kalousek a další zainteresované osoby.
Přesto tehdejší vláda Stanislava Grosse měsíc po této zprávě prodala státní podíl OKD 45,88% za směšných 4,1 miliard korun, tedy za pouhých 20 % její skutečné hodnoty. Abychom si v tom utvořili pořádek a postupovali systematicky, pojďme si narýsovat základní postup a chronologickou strukturu příběhu.
• 25. července 2003 – Špidlova vláda dostává konsolidovanou účetní závěrku OKD za r. 2002 na základě hodnocení poradenské agentury Ernst & Young o skutečné hodnotě OKD vyčíslené na 47,832 mld. Kč.
• 12 listopadu 2003 – stát zahajuje exkluzivní jednání s firmou Karbon Invest.
• 26. února 2004 – Fond národního majetku obdržel ocenění státního podílu 45,88% od VOX CONSULT na 2,08 mld. Kč.
• 12. března 2004 – Komerční banka vypracovala tzv. „Náhled na možnou hodnotu minoritního podílu“. Ten vypočítal majetkovou účast státu dokonce ještě nižší na 1,419 mld. Kč.
• 23. března 2004 – vláda souhlasila s návrhem Karbon Investem navýšenou cenou za minoritní podíl ve výši 2,25 mld. Kč (usnesení 264).
• 30. dubna 2004 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s tímto usnesením ale nesouhlasí a hovoří o ceně okolo 3,5 mld. Kč.
• 4. srpna 2004 začíná svůj mandát vláda Stanislava Grosse
• 11. srpna 2004 – Grossova vláda dostává výroční zprávu OKD za rok 2003 po odečtu dluhů za 38,41 mld. Kč (státní podíl 45,88% na 17,62 mld. Kč)
• 15. září 2004 – vláda usnesením 904 rozhodla o privatizaci majetkové účasti státu s kupní cenou za 45,88% akcií 4,1 mld. Kč společnosti Karbon Invest, a.s., IČO: 25691431
• 9. listopadu 2004 – společnost RPG Industries Public Limited se sídlem v Neocleous buiding v kyperském Limassolu koupila prostřednictvím společnosti Charles Capital, a.s. (vlastníkem byl Zdeněk Bakala) IČO: 25662341, dvoutřetinový podíl v Karbon Invest, a.s. To proběhlo pouhý týden po realizaci prodeje státu.
• 27. ledna 2005 – Penta Finance posílá Evropské komisi stížnost na prodej menšinového podílu, neboť cena byla prý nižší než tržní. Evropská komise neshledala důvod k tomu případem se zabývat a stížnost uzavřela. To se stát dozvěděl 25. srpna 2006. Předtím 16. srpna 2006 vláda demisí končí svůj mandát.
Jak to tak bývá, v naší české kotlině policisté a státní zástupci na privatizační podvod podílu OKD nemohou najít důkazy. Rozhodli jsme se, že jim v tomto úsilí rádi pomůžeme. Platy mají malé, půjčky a hypotéky ale velké. Uvidíme, jak velké bude i jejich srdce a odvaha použít nové důkazy pro další vyšetřování.
Důkazy, kterými disponujeme, jsou auditorské zprávy dokládající, jak vysoko hodnotila cenu OKD a.s., IČO: 26863154, mezinárodní poradenská společnost Ernst & Young.

Prestižní auditorská firma byla vykopnuta, protože ocenila OKD na příliš velké peníze, které kupující nechtěl ani omylem zaplatit. A tak si to hoši sami „ošéfovali“…

Jak jsme uvedli, tuto zprávu obdržela Špidlova vláda 25. července 2003, tedy rok před privatizací podílu OKD. Člen Bakalovy skupiny “Lípa” Bohuslav Sobotka se objevil na pražském protestu proti Marii Benešové. Zřejmě dostal také strach o nezávislost české justice. Musíme mu dát tentokrát za pravdu. V jeho případě česká justice totálně selhala. Pod tíhou důkazů už Bohuslav Sobotka nebude moci tvrdit před soudem, že nic nevěděl, protože tuto zprávu poradenské společnosti Ernst & Young čeští politici dostali celý rok před hlasováním o privatizaci podílu OKD.
Celou dobu o ní věděli, ale prostě ji zatajili. Jejich zločin bude promlčený v roce 2024, tedy možná není ještě všechno ztraceno.
Ovšem tou nejlepší zprávou je, že pokud donutíme státní zástupce, aby tyto dokumenty zajistili a použili před soudem jako důkaz, tak podle privatizační smlouvy na OKD, se celý majetek OKD může vrátit do majetku státu, tedy i tzv. Bakalovy byty. Ani Zdeněk Bakala, Viktor Koláček, nebo Petr Otava se nebudou moci vymlouvat, že kupovali podíl OKD spolu s byty v dobré víře, protože všechny zainteresované osoby musely prokazatelně tyto dokumenty ze zákona znát dopředu, před uskutečněním prodeje, a vědět, že celá privatizace byl plánovaný kolosální podvod.
OKD byla “oceněna” stejnou metodou jako Škoda Transporation. Nepohodlní odborníci byli nahrazeni hochy, “se kterými se dá mluvit”…
Ernst & Young je mezinárodní poradenskou a auditorskou firmou. Je jednou z firem tzv. Velké čtyřky, což je označení, které se po celém světě používá pro čtyři největší poradenské firmy: Pricewaterhouse Coopers, KPMG, Deloitte a Ernst & Young. Tyto firmy mají dominantní postavení na světovém trhu auditorských a poradenských služeb a působí ve většině zemí světa. Všichni normální politici v západních demokratických zemích si od nich nechávají radit. Ernst & Young je rovněž aktivní v Číně i Rusku a jejích služeb používají i tamní firmy a vlády. Tedy Ernst & Young všude radí, má vysoký kredit, ovšem české ČSSD její kvalifikovaná poradenství příliš nevoněla.
A tak ji v roce 2003 vystrnadili z auditorství OKD a nahradili ji českou firmou. To je takový oblíbený “socanský” trik. Třeba při privatizaci plzeňské ŠKODA TRANSPORTATION a.s. zase vystrnadil Vladimír Špidla poradce JP Morgan a místo něj najal poradenství tří Slováků: Martin Kvietik, Peter Gabalec a Peter Ratkovský, a to pouhý měsíc před tím teprve přijeli do Prahy a založili si novou poradenskou firmu Ashby Commercial se sídlem na Britských Panenských ostrovech.
Tito Slováci vlastnili i firmu Slavia Capital a “poradili” Vladimíru Špidlovi. Švýcarští uhlobaroni a další mafiáni se napakovali. To byla privatizace ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Ale zpátky k privatizaci podílu OKD a poradenské společnosti Ernst & Young.

Prodali OKD za jednu pětinu odhadní ceny a věděli o skutečné hodnotě OKD více jak rok předem

Podle dokumentu z 25. července 2003 podepsaného firmou Ernst & Young tato společnost oceňuje majetek OKD rok před privatizací na 47,832 miliardy. Státní podíl 45,88% pak na 21,9 miliardy.Šlo o konsolidovaný výrok o hodnotě společnosti za podstatnou část OKD. Několik nevýznamných podílů dceřiných firem Ernst & Young dokonce nezapočítal, neboť podle něj nebyly důležité. Ovšem pro plánovaný privatizační podvod bylo toto ohodnocení velkou překážkou, protože bylo příliš vysoké. Proto se musel prestižní Ernst & Young z vládních služeb pakovat a místo ní nastoupili domácí rádci jako např. znalec Rudolf Doucha.
Ti podíl OKD mnohonásobně podhodnotili, a teď to bylo ono. Vláda Stanislava Grosse prodala státní podíl OKD dne 15. září 2004 za ušmudlaných 4,1 miliardy! Občane, žer! Tatáž Ernst & Young provedla o rok později v roce 2005 další odhad ceny OKD, tentokrát až za 52 mld. Kč, tedy za šestinásobek akcií, než za které podíl OKD stát rok předtím prodal.Jak jsme uvedli, státní podíl prodaný Bohuslavem Sobotkou tvořil 45,88%, čili rok po privatizaci už musel mít hodnotu 23,8 miliard korun. Pro přehlednost rekapitulujeme daná čísla:
•A: 25. července 2003 (rok před privatizací) poradenská společnost Ernst & Young hodnotí majetek OKD za 47,832 mld. Kč.
•B: Státní podíl OKD tvořil 45,88%, tedy 21,9 miliard z celkového majetku 47,832 miliard.
•C: Ve druhé zprávě z 11. srpna 2004 (měsíc před privatizací) samotní manažeři OKD vyčíslují majetek OKD po odpočtu dluhů na str. 21 za 38,41 miliard.
•D: Státní podíl 45,88% tedy tvoří 17,62 miliard.
•E: 15. září 2004 Grossova vláda prodala usnesením 904 státní podíl OKD v odhadované hodnotě 17,62 miliardy za pouhých 4,1 miliard [5].
•F: Rok po privatizaci Ernst & Young znovu provedla hodnocení majetku OKD za 52 miliard.
•G: Tedy v roce 2003 (rok před privatizací) byl majetek OKD 47,832 miliard, v roce 2004 (měsíc před privatizací) pak 38,41 miliard, a v roce 2005 (rok po privatizaci) už najednou 52 miliard.
•H: Státní podíl 45,88% tvořil v roce 2003 (rok před privatizací) 21,9 miliard, v roce 2004 (měsíc před privatizací) klesl na 17,62 miliard, v roce 2005 (rok po privatizaci) najednou stoupl na 23,8 miliard.
Pojďme tento dokument Ernst & Young (ke stažení zde: https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/01-Ucetni-zaverka-konsolidovana-2002-Ernst-Young.pdf ) ze dne 25. července 2003 podrobně rozebrat.
Důležité body jsme v dokumentu označili červeně:
Str. 2 – podpisy Ernst & Young
Str. 3 – hodnota OKD 47,832 miliard
Str. 18 – nemovitosti jsou počítané v pořizovacích cenách, tedy komunistických cenách
str. 24 – pozemky mají hodnotu 35 miliard
str. 26 – společnost OKD nemá dluhy, tedy má pouze maličké úvěry
str. 32 – společnost má směnky na banky za 4,7 miliardy
str. 48 – společnost má na konci roku 2002 7 miliard v hotovosti, směnkách nebo derivátech
Zločinné spiknutí a organizované schéma vyvedení státních aktiv OKD do soukromých rukou za úmyslně podhodnocenou sumu
Podívejme se na druhý dokument, tentokrát výroční zprávu za rok 2003, ke stažení zde: Důležité body jsme v dokumentu označili červeně:
Str. 2 – podpisy Ernst & Young
Str. 3 – hodnota OKD 47,832 miliard
Str. 18 – nemovitosti jsou počítané v pořizovacích cenách, tedy komunistických cenách
str. 24 – pozemky mají hodnotu 35 miliard
str. 26 – společnost OKD nemá dluhy, tedy má pouze maličké úvěry
str. 32 – společnost má směnky na banky za 4,7 miliardy
str. 48 – společnost má na konci roku 2002 7 miliard v hotovosti, směnkách nebo derivátech
Zločinné spiknutí a organizované schéma vyvedení státních aktiv OKD do soukromých rukou za úmyslně podhodnocenou sumu
Podívejme se na druhý dokument, tentokrát výroční zprávu za rok 2003, ke stažení zde. Tuto zprávu měla česká vláda k dispozici od 11. srpna 2004 s číslem oprávnění auditora 1163, tedy měsíc před privatizací uskutečněné 15. září 2004. Tato výroční zpráva totiž m.j. popisuje i hodnotu nemovitého majetku OKD. Zahrnoval byty, rekreační zařízení, ornou půdu, lesy, louky, jednoduše vše, co se z hodnoty OKD při privatizaci jaksi vypařilo. Uveďme, co všechno tvořilo majetek OKD měsíc před jeho prodejem.
Str. 42:
Výnosy z bytového hospodářství OKD za rok 2003 činí 1 434 075 000 Kč. Jen tuto část zaplatili OKD nájemníci jejich bytů v roce 2003! Celková hodnota nemovitostí OKD je 35 063 209 000 Kč.
Str.16:
• orná půda a zahrady celkem 18 699 419 m²
• louky a pastviny celkem 2 536 559 m²
• hospodářské lesy celkem 746 691 m²
• chovné rybníky 241 692 m²
• zastavěné plochy 3 820 522 m²
• stavební pozemky 82 000 m²
• ostatní pozemky 29 174 000 m²
• celkem pozemky 55 301 795 m²
• celkem v pořizovací hodnotě 3 121 195 000 Kč (Podle zprávy je hodnota těchto pozemků společností Ernst & Young vyjádřená v době jejího pořízení, třeba v 50 letech za zlomkové komunistické ceny.)
• Objekty k bydlení 5 903 o zastavěné ploše 1 080 010 m² (Zde musíme vysvětlit, že se jedná o počet objektů, nikoli bytů, ale domů zkolaudovaných k bydlení. Jedná se tedy o počet přidělených čísel popisných. Zastavěná plocha nepředstavuje obytnou plochu, nýbrž pouze zastavěnou plochu těmito domy.)
• Rekreační objekty 2 o zastavěné ploše 99 m²
• Rekreační objekty pronajaté 87 o zastavěné ploše 83 000 m²
• Objekty k podnikání 2343 o ploše 1 645 050 m²
• Celková hodnota nemovitostí 14 926 239 000 Kč (Hodnota těchto všech staveb je opět vyjádřená v pořizovacích komunistických cenách.)
• A k tomu všemu Důlní díla 9 818 918 000 Kč
• Souhrn nemovitého majetku v pořizovacích cenách tvořil celkem 24 045 690 000 Kč.
Na str. 19 se v kolonce “celkem” vpravo dole uvádí, že hodnota finančního majetku OKD (pouze finance bez majetku) činí 13 893 639 000 Kč. Tedy 13,8 miliard korun pouze akcií, bankovních účtů, pohledávek atp. Na str. 20 je stanovená hodnota důlních děl a nemovitostí na 24,471 miliard, tzn. byty 14,426 miliard a důlní díla za 10 miliard. Dále 3,1 miliard za pozemky orné půdy. Z těchto čísel vypočteme jednoduše souhrnnou hodnotu nemovitého a finančního majetku OKD měsíc před privatizací. 13,8 (finanční majetek) + 24,4 miliard (důlní díla a byty) + 3,1 miliard (pozemky orné půdy) = 41,3 miliard celkového majetku OKD.
Bohuslav Sobotka i Miroslav Kalousek věděli, jaká je skutečná cena OKD . Tuto zprávu měla česká vláda k dispozici od 11. srpna 2004 s číslem oprávnění auditora 1163, tedy měsíc před privatizací uskutečněné 15. září 2004.
Tato výroční zpráva totiž m.j. popisuje i hodnotu nemovitého majetku OKD. Zahrnoval byty, rekreační zařízení, ornou půdu, lesy, louky, jednoduše vše, co se z hodnoty OKD při privatizaci jaksi vypařilo. Uveďme, co všechno tvořilo majetek OKD měsíc před jeho prodejem.

Str. 42:

Výnosy z bytového hospodářství OKD za rok 2003 činí 1 434 075 000 Kč. Jen tuto část zaplatili OKD nájemníci jejich bytů v roce 2003! Celková hodnota nemovitostí OKD je 35 063 209 000 Kč.
Str.16:
• orná půda a zahrady celkem 18 699 419 m²
• louky a pastviny celkem 2 536 559 m²
• hospodářské lesy celkem 746 691 m²
• chovné rybníky 241 692 m²
• zastavěné plochy 3 820 522 m²
• stavební pozemky 82 000 m²
• ostatní pozemky 29 174 000 m²
• celkem pozemky 55 301 795 m²
• celkem v pořizovací hodnotě 3 121 195 000 Kč (Podle zprávy je hodnota těchto pozemků společností Ernst & Young vyjádřená v době jejího pořízení, třeba v 50 letech za zlomkové komunistické ceny.)
• Objekty k bydlení 5 903 o zastavěné ploše 1 080 010 m² (Zde musíme vysvětlit, že se jedná o počet objektů, nikoli bytů, ale domů zkolaudovaných k bydlení. Jedná se tedy o počet přidělených čísel popisných. Zastavěná plocha nepředstavuje obytnou plochu, nýbrž pouze zastavěnou plochu těmito domy.)
• Rekreační objekty 2 o zastavěné ploše 99 m²
• Rekreační objekty pronajaté 87 o zastavěné ploše 83 000 m²
• Objekty k podnikání 2343 o ploše 1 645 050 m²
• Celková hodnota nemovitostí 14 926 239 000 Kč (Hodnota těchto všech staveb je opět vyjádřená v pořizovacích komunistických cenách.)
• A k tomu všemu Důlní díla 9 818 918 000 Kč
• Souhrn nemovitého majetku v pořizovacích cenách tvořil celkem 24 045 690 000 Kč.
Na str. 19 se v kolonce “celkem” vpravo dole uvádí, že hodnota finančního majetku OKD (pouze finance bez majetku) činí 13 893 639 000 Kč. Tedy 13,8 miliard korun pouze akcií, bankovních účtů, pohledávek atp. Na str. 20 je stanovená hodnota důlních děl a nemovitostí na 24,471 miliard, tzn. byty 14,426 miliard a důlní díla za 10 miliard. Dále 3,1 miliard za pozemky orné půdy. Z těchto čísel vypočteme jednoduše souhrnnou hodnotu nemovitého a finančního majetku OKD měsíc před privatizací. 13,8 (finanční majetek) + 24,4 miliard (důlní díla a byty) + 3,1 miliard (pozemky orné půdy) = 41,3 miliard celkového majetku OKD.

Bohuslav Sobotka i Miroslav Kalousek věděli, jaká je skutečná cena OKD

Na str. 21 se uvádí, že má OKD dluhy ve výši 4 miliard. Na této str. 21 se pod podtrženým nadpisem “stav majetku” dále popisuje, že stav majetku s odpočtem dluhů ve výši 38,410 miliard korun. Černé na bílém se tu uvádí majetek OKD 38,410 miliard, ze kterého exministr financí Bohuslav Sobotka a expředseda rozpočtového výboru Miroslav Kalousek prodávali měsíc poté podíl 45,88% za směšných 4,1 miliardy, přičemž reálná hodnota byla 17,62 miliard! Tedy opět drobná rekapitulace, abychom se v tom neztratili.
A: Ve zprávě Ernst & Young z 25. července 2003 (rok před privatizací) uvádí hodnotu OKD na 47,88 miliard (tedy státní podíl 45,88% tvořil 21,9 miliard). Tento odhad zpracovala jedna ze čtyř nejlepších auditorských společností na světě. K tomu ještě doplnila, že popisuje pouze v pořizovacích cenách tedy komunistických.
B: Ve druhé zprávě z 11. srpna 2004 (měsíc před privatizací) je celková hodnota OKD vyčíslená na 38,41 miliard (tedy státní podíl 45,88% na 17,62 miliard). Samotní manažeři OKD Viktor Koláček a Petr Otava na skutečnou hodnotu OKD upozorňovali v této zprávě vládu. Tím dokazovali, jak zatraceně dobře věděli, že se plánovala levárna, a jistili se, aby je později nezavřeli. Viktor Koláček i Petr Otava vládu veřejně upozornili na skutečnou hodnotu OKD 38,41 miliard, čímž se vyvázali z odpovědnosti za podhodnocení ceny českou vládou, jmenovitě exministrem financí, členem Bakalovy skupiny “Lípa” Bohuslavem Sobotkou a expředsedou rozpočtového výboru Miroslavem Kalouskem.

Viktor Koláček a Petr Otava v roli nastrčených prostředníků, aby skutečný kupec nemusel dodržet slib ohledně prodeje hornických bytů

Podívejme se na tuto zprávu zblízka. OKD mělo 5 903 bytových domů pro horníky a v nich mělo 43 083 bytů. Jeden byt se v Ostravě prodával průměrně za 500 000 korun v roce 2003. My budeme počítat pouze 400 000 tržní cenu. Vyjde nám výsledek 17,6 miliard korun, tedy daleko více než tvoří souhrn všech administrativních, bytových, podnikatelských, obchodních a rekreačních jednotek.
Takovou nehoráznost a informace o skutečné hodnotě OKD měla česká vláda k dispozici dva měsíce před privatizací OKD, a naprosto ji ignorovala a utajila! Zprávu znali také privatizátoři Viktor Koláček, Petr Otava i Zdeněk Bakala. Žádný státní zástupce není přitom schopen jako tyto dokumenty najít a všem je u soudu omlátit o hlavu. Některé dokumenty jsou dokonce podepsané samotnými privatizátory OKD! Občane, žer! Všichni věděli, co privatizovali, a že se jednalo o podvod! Dokumenty jsou s podpisy, razítky a datumy, od kdy je měla česká vláda k dispozici.
Jenom miliardu by česká vláda získala na zadržených dividendách! OKD byla prosperující společností, která vydělávala na jedné akcii 38,43 korun v roce 2003 a výhled byl pozitivní. Vláda prodala jednu akcii za necelých 368 korun, tedy za hodnotu 10 let výnosu z akcie. To nepočítáme její hodnotu a nevyplacené dividendy!

Čeští politici všechno věděli. Věděli, že znalecký posudek byl fake. Jeho zpracovatelé měli k dispozici veškeré dokumenty. Pokud tvrdí, že je neměli, jednoduše lžou.

Dokumenty totiž mají ISO a certifikáty té nejlepší světové kvality. Jsou obsažené ve výroční zprávě zveřejněné 11. srpna 2004, konkrétně na str. 23, tedy měsíc před privatizací. V textu od str. 20 se uvádí, že OKD je velmi úspěšná společnost. Přesto Grossova vláda prodala velmi úspěšnou společnost za pouhou jednu pětinu její hodnoty! Abychom pochopili nesmyslnost prodeje akcií OKD za jejich desetiletý dividendový výnos, použijeme údaje společnosti Apple z roku 2019.

Výpočet prodejní ceny OKD by v Číně přivedl vládu za takový prodej státních aktiv před popravčí četu

Apple v květnu 2019 oznámil, že bude díky pozitivnímu výsledku hospodaření vyplácet dividendu ve výši 73 centů. Apple vyplácí dividendy čtvrtletně, tedy roční dividenda by měla mít čtyř násobnou hodnotu. Tedy pokud by Bohuslav Sobotka privatizoval Apple podle své geniální logiky prodat akcie za desetinásobek roční dividendy, prodal by jednu akcii Apple za 29,2 dolarů. Hodnota jedné akcie Apple na americké burze je přitom letos v rozmezí 160-185 dolarů. Idiotství logiky Špidly, Grosse, Sobotky, Kalouska a dalších banditů je tedy naprosto zřejmé! Zároveň jistě chápete, že s těmito ekonomickými guru ve vládě nemůžeme západ nikdy dohnat! Tento údaj jsme naschvál převzali z Bakalo-novin.
Jak jsme uvedli v úvodní časové ose, dne 9. listopadu 2004 společnost RPG Industries se sídlem v Neocleous buiding v kyperském Limassolu koupila prostřednictvím společnosti Charles Capital, a.s. (vlastníkem byl Zdeněk Bakala) dvoutřetinový podíl v Karbon Invest, a.s. To se odehrálo pouhý týden po realizaci prodeje státu.
Policie je přesvědčená, že Viktor Koláček s Petrem Otavou figurovali v pozici bílých koňů, kteří zastupovali Zdeňka Bakalu v roli prostředníků z toho důvodu, aby Bakala nemusel dodržet sliby dané státu ze strany Koláčka a Otavy, které byly učiněny před nákupem státního podílu 45,88%. To se nakonec potvrdilo, když Zdeněk Bakala neprodal havířské byty nájemníkům, jak původně stát požadoval po Koláčkově a Otavově Karbon Investu, ale namísto toho byly nemovitosti převedeny na společnost RPG Byty, Bakalovu dceřinou společnost RPG Industries v kyperském Limassolu.
Stát tak přišel minimálně o 13,5 miliard (17,62 – 4,1) kvůli podhodnocené ceně a navíc havíři na Ostravsku byli připraveni o nákup bytů do soukromého vlastnictví. V privatizační smlouvě se Bakala zavázal, že v případě prodeje bytů je přednostně nabídne nájemníkům za netržních podmínek. Společnost RPG Byty, nyní tedy Residomo, ale byty neprodávala, zato v roce 2015 změnila majitele celá firma. Změnu vlastníka firmy RPG Byty pak v roce 2015 schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Šlo evidentně o dokončení podvodné privatizace OKD a hornických bytů. RPG byty jen za rok 2015 vynesly 461 milionů korun, ze kterých si Zdeněk Bakala a jeho společník Petr Kadas nechali vyplatit 261 milionů korun na dividendách.

Vyvádění peněz z OKD a europoslanci v Bakalových firmách

Zdeněk Bakala vyplácel dividendy a vyváděl peníze z OKD přes společnost NWR, kterou ovládal, a to i v době, kdy společnost byla v útlumu. Zatímco polské doly profitovaly a byly na vrcholu produkce, na Ostravsku bylo do omrzení lidem vtloukáno do hlav, že uhlí bylo v útlumu a muselo se propouštět. V roce 2018 skončilo další soudní stání v kauze OKD. Zdeněk Bakala se k soudu opět nedostavil.
Ve statutárních orgánech OKD a.s. najdeme mezi lety 2005–2009 současného europoslance Evžena Tošenovského (ODS). Náklonnost Zdeňka Bakaly k ODS je dlouholetá, protože v roce 2010 přispěl ODS na volební kampaň částkou 15 milionů korun stejně, jako přispěl TOP 09, které věnoval 7,5 mil. korun. Evžen Tošenovský ale nebyl jediným, který jako europoslanec figuroval v podvodně prodané OKD.
V prosinci 2004, tedy v době vyjednávání našich přístupových dohod s EU, Pavel Telička spoluzaložil lobbistickou společnost BXL Consulting v Bruselu, které byl spolumajitelem a ředitelem. Od 11. září 2007 se Pavel Telička stal také členem představenstva Bakalovy těžařské společnosti New World Resources (NWR) se sídlem v Londýně, pod kterou spadalo i OKD. Dokonce Zdeněk Bakala si tehdy pochvaloval, jak ho těšilo, že do představenstva New World Resources přicházely tak výrazné osobnosti. Hezké chucpe, že?
Od prosince 2008 do prosince 2011 byl Pavel Telička navíc členem dozorčí rady společnosti RPG Byty. To nevymyslíš! Jak jsme uvedli, v Poslanecké sněmovně je k této kauze také zřízená speciální vyšetřovací komise, která si Zdeňka Bakalu, Bohuslava Sobotku a Pavla Teličku dokonce předvolala k výslechu. Ten u Pavla Teličky proběhl 11. října 2018. Jeho otec František Telička byl mimochodem spolupracovníkem StB s krycím jménem Terno (č. svazku 19733 a 125106), působil na kubánském oddělení velvyslanectví ČSSR ve Washingtonu. Synové sice za otce nemohou, ale znáte to s tím jablkem a padáním od stromu.
Dnes Zdeněk Bakala vlastní mnoho nemovitostí. Jeho soukromý letoun vyrobený v roce 2007 a o dva roky později uvedený do provozu stojí 40 milionů dolarů (cca 800 milionů korun). Parkuje v hangáru v Ženevě, a když je stroj volný, společnost, která jej spravuje, ho nabízí k pronájmu. A to buď pro 12 pasažérů v sedě, nebo v noční variantě se dvěma ložnicemi a sedmi lůžky.
Ve švýcarském městečku na břehu Ženevského jezera stojí vila o třech nadzemních podlažích. Výpis z katastru roku 2014 uvádí odhad hodnoty nemovitosti v přepočtu 63 milionů korun. Skutečná tržní cena může být podle místních realitních makléřů klidně desetinásobná. Do Švýcarska se Bakalovi oficiálně odstěhovali v roce 2011, a tomu, že žijí právě v této vile, nasvědčují obchodní dokumenty, v nichž Zdeněk Bakala uvádí toto bydliště.
Dále uveďme třeba šumavskou Modravu, okr. Klatovy, která má šedesát stálých obyvatel. Říká se, že aby na daních odvedli to, co jeden z nich miliardář Zdeněk Bakala, musel by každý zaplatit asi devět milionů korun. Zdeněk Bakala získal pozemek na Modravě č. p. 14 podivně. Nejprve připadl Pozemkovému fondu a pak Modravě, která ho Zdeňku Bakalovi prodala, i přes počáteční pochybnosti starosty. Ten se podle své sekretářky zařekl, že s novináři už nepromluví. Nicméně z předchozích vyjádření starosty vyplývá, že na Zdeňka Bakalu zpočátku vlídně nepohlížel. Peníze to zlomily.
Zdeněk Bakala odstranil původní stavbu určenou pro pohraničníky, a jak už bývá zvykem, obecní pokladnu zaplavil penězi. Bakala vlastní také palác na pražském Loretánském náměstí, což je lukrativní adresa na Hradčanech. Po letech tahanic, odvolání a námitek dostal miliardář Zdeněk Bakala stavební povolení, aby mohl začít opravovat palác na pražském Loretánském náměstí, jde momentálně asi o největší stavební projekt na Hradčanech. Dále společnost Zdeňka Bakaly Luxury Brand Management, IČO: 25700065, která obchoduje s luxusní módou, procházela rozsáhlými změnami a zbavila se některých luxusních značek.

Nasypáno dostali všichni, kteří se podíleli na zmanipulovaném prodeji OKD?

Dříve měla 28 butiků, teď jí zbylo jen 16 prodejen. Podle zdrojů z trhu by se Bakala LBM rád zbavil, ale nemá kupce. Firma LBM Bakalovi od začátku existence prodělala 700 milionů korun a od vzniku nezažila zisk. Na firmu od začátku dohlíží Bakalova manželka Michaela Bakala (za svobodna Maláčová). Do srpna 2005 v LBM působil známý pražský lobbista Ivo Rittig. Opět se potvrzuje, že jde o celou organizovanou skupinu navzájem provázané mafie.
Pro pořádek jmenujme výčet médií:
V roce 2006 získal Bakala podíl v časopise Respekt. V srpnu 2008 koupil většinový podíl firmy Economia, která vydává deník Hospodářské noviny a několik desítek odborných časopisů. V roce 2013 koupil společnost Centrum Holdings provozující mj. freemailové služby. Economia a Centrum společně utvořily firmu s více než sedmi sty zaměstnanci a ročním obratem přes jednu miliardu korun.
Podívejme se teď, kteří politici na podvodném prodeji podílu OKD nesli odpovědnost, byli součástí tehdejší vlády:
•JUDr. Stanislav Gross (ČSSD) – na pravdě Boží
•Pavel Dostál – na pravdě Boží
•Mgr. Bohuslav Sobotka (ČSSD) tehdejší ministr financí a člen Bakalovy skupiny Lípa
•Ing. Zdeněk Škromach (ČSSD) je teď poradcem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové za 350 Kč na hodinu.
•Ing. Milan Urban (ČSSD) – teď radí Janu Hamáčkovi za 250 Kč na hodinu
•Mgr. František Bublan (ČSSD)
•Ing. Jiří Paroubek (ČSSD, LEV)
•JUDr. Petra Buzková (ČSSD)
•MUDr. Milada Emmerová (ČSSD)
•Ing. Jaroslav Palas (ČSSD) – má vyděláno
•Ing. Martin Jahn – jaká náhoda, zmizel do Číny
•JUDr. Pavel Němec (US DEU)
•JUDr. Karel Kühnl (US DEU)
•Ing. Milan Šimonovský (KDU-ČSL)
•JUDr. Cyril Svoboda (KDU-ČSL)
•JUDr. Jaroslav Bureš – je předsedou Vrchního soudu v Praze. Hezké chucpe.
•Vladimír Mlynář – radí Petru Kellnerovi
•RNDr. Libor Ambrozek – předseda Českého svazu ochránců přírody na dotacích
Zde nesmí chybět bývalý křesťanský bratr a znalec alkoholu Miroslav Kalousek, mezi poslanci řečený “tibetský nalejláma”, který byl tehdy předsedou rozpočtového výboru.
Když se v poslanecké sněmovně hlasovalo o zřízení vyšetřovací komise o privatizaci OKD, jediným ze všech poslanců, který zvedl ruku proti zřízení této komise, byl právě spravedlivý a zodpovědný hospodář Miroslav Kalousek.

Korupce politických špiček ČSSD a podnikatelská mafie, která již získala ukotvení a stabilitu zločinného syndikátu

Tito všichni politici tehdy seděli za naše peníze v parlamentu a ani nehlesli proti podvodnému prodeji podílu OKD. Zprávu Ernst & Young měli k dispozici.
Neuvěřitelných 15 let po podvodném prodeji podílu OKD stále posedávají v poslanecké sněmovně. Ke konci článku uvádíme jeden kouzelný, veřejný odkaz na sbírku listin společnosti OKD, ze které jsme tyto dokumenty čerpali.
První konsolidovanou účetní závěrku vypracovanou na základě hodnocení Ernst & Young z 25. července 2003 (rok před privatizací) najdeme zde: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=15013712&subjektId=521045&spis=816352 ,
druhou zprávu z 11. srpna 2004 (měsíc před privatizací) pak zde: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=15013774&subjektId=521045&spis=816352 .
Je skutečně pitoreskní, že tyto zprávy jsou veřejně k dispozici komukoli z nás. Všichni si je můžeme stáhnout, není to vůbec nic tajného. Ale navzdory tomu skupina politiků, soudců, státních zástupců a mafie nebyla schopná tyto zprávy zajistit a předložit k soudu. A dále tehdejšímu ministru financí, členu Bakalovy skupiny “Lípa” Bohuslavu Sobotkovi, někdejšímu předsedovi rozpočtového výboru Miroslavu Kalouskovi a mnoha dalším.

Všichni kryjí Zdeňka Bakalu, protože v tom jedou všichni společně a musí držet basu

Všichni měli tyto obě zprávy na očích. Kolik soudních šetření a vládních komisí zkoumající podvodnou privatizaci OKD proběhlo, ale žádný státní zástupce, vyšetřovatel ani politik necitoval zprávu auditorské společnosti Ernst & Young, přestože ji měli všichni k dispozici, dokonce volně stažitelnou ve sbírce listin na Internetu. Co všechno je v české demokracii možné? Ohromná klika mafiánů! Tato klika ale nezahrnuje pouze manažery OKD vč. Zdeňka Bakaly, ale především exponované politiky, lobbistické skupiny, a zákulisní kmotry – úhrnem tedy mafii. Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Zdeněk Bakala nebo Ivan Rittig ve strukturách společností Bakalova impéria.
Ovšem v dnešním polistopadovém systému se mafiánské vedení přeformátovalo do ekonomické, hospodářské a politické moci, a tak skuteční bossové a kápové působí přímo ve vládních strukturách na nejvyšších pozicích.
Pojem “mafie”, v původním slova smyslu, lze použít už jenom na její nejnižších výkonných patrech. Skutečné vedení současných mafií je rozeseto v nejvyšším politickém spektru, a tomu se již neříká mafie, ale je to již “syndikát”, tedy organizovaný zločin prorostlý do politických, bezpečnostních, ekonomických a soudních struktur. Proto již nelze mluvit jen o mafii, ale přímo o zločinném syndikátu.
V nejvyšším řídícím centru už nehledejme mafiány, ani ctihodné muže…
Dnes jsou to podnikatelé (oligarchie), politici, poslanci, bankéři a soudci. Všechno je součástí stále téhož procesu. Mafie představuje politické křídlo moci, které se větví do mezinárodních a celosvětových procesů. Veškeré mafie ukotvené v architektuře systémů se snaží různými metodami a sofistikou dostat k penězům pro posílení svého vlivu a moci. Jakéhosi vlastního paralelního řídícího systému s vlastními pravidly.
Kauza OKD stejně jako kauza fiktivních čínských investic tvoří střípek celosvětové mafiánské moci, která si upevňuje své pozice nezničitelnosti. A proto ten výkřik “Občane, žer!” v parafrázi na mafiánské heslo nabývá děsivého rozměru v ČR, protože občan si to všechno pěkně vyžere, všechno a do posledního drobku, co mu nadrobí mafie a syndikát, který ovládá mocenské řízení v ČR po roce 1989.
(Visited 312 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Jeli v tom všichni, ale národu stačí,že zabásli Rátha a vétšina národa v Ostravé nebydlí takže VO NIC NEJDE že jo.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *