OSN a její newspeak – slova jako manžel, manželka, vozíčkář, slepý, hluchý musí vymizet z našich slovníků

Napsal
Sdílet článek

O tom, že se OSN zabývá nesmyslnou či dokonce podvratnou činností nemůže snad už nikdo, kdo jejich kroky dlouhodobě sleduje, pochybovat. Ostatně, tato organizace ani pro dobro lidstva nebyla nikdy určena. Velmi symbolicky vyjádřila OSN svoje smýšlení už tím, že na post nejvyššího komisaře pro lidská práva jmenovala občana Saúdské Arábie. K těm vysloveně podvratným činnostem OSN patří například oba Globální kompakty o migraci a uprchlících, tedy vesměs dokumenty, které už předem posvětily stěhování rozvojových zemí, zejména pak Afriky do Evropy. Mimo těchto záležitostí, které mají jediný cíl – zničit evropskou civilizaci, se také zabývají vytvářením jakéhosi newspeaku.

Politicky korektní jazyk se začal objevovat už dřív, jistě i vás napadnou slova, která byla za vašeho mládí zcela obvyklá a užívaná dokonce i v médiích, nicméně dnes jsou nepřípustná. Jde především o vyjádření rasové či etnické příslušnosti, takže těm, kterým se u nás po staletí říkalo cikáni, se říká Romové a těm, kdo se staletí zcela korektně nazývali černoši, se musí říkat Afroameričané a nejsou-li  z Ameriky, pak Afričané či afrického původu. Všímáte si však, že protipól – slovo běloch – nemá nikdo snahu měnit? Podobná korektní mluva už zasahuje do rozličných oblastí. Naposledy si vzala OSN na paškál otázky genderu a zdravotně postižených.

V posledním týdnu jste jistě zaznamenali informaci o tom, že je třeba používat genderově vyvážená označení různých osob, přičemž zde zdůraznili především angličtinu, kde je často součástí  slov i “men”, např. fireman (hasič) nebo businessman, ale s příponou “men” jsou uváděny i mnohé další profese. To se prý musí změnit.

Stejně tak vadí OSN výrazy jako přítel/přítelkyně či manžel/manželka. Zde požadují použití jednotného neutrálního slova (např. partner), které neevokuje žádné konkrétní pohlaví (zřejmě aby se necítila diskriminována některá z těch 100 dalších pohlaví). OSN doslova vyzývá:

„Na tom, co říkáte, záleží. Pomozte vytvořil více rovnoprávný svět tím, že budete užívat genderově neutrální jazyk, když si nejste jistí pohlavím jiné osoby nebo když mluvíte o skupině.“

Nyní OSN navrhuje také zakázat slova, která jasně vyjadřují zdravotní postižení člověka, konkrétně například slova slepý, hluchý nebo vozíčkář. Tedy slova, která asi nikomu nepřipadnou jakkoli hanlivá a ponižující toho, koho označují. Tato a některá další postižení pak nesmí být vyjádřena podobnými, mnohdy staletí zažitými výrazy, ale musí být politicky korektně “okecána”. Ale newspeak se netýká pouze konkrétních postižení, resp. osob s daným postižením, ale všeho, co s tím souvisí. Tak se třeba nesmí používat výraz “znaková řeč”, ale výhradně “znakový jazyk”.  Mimochodem, já osobně v tom, zda se použije slovo “řeč” nebo “jazyk” nevidím rozdíl. Vy ano??

Na nové příručce, kterou nyní vydal úřad ombudsmana, spolupracovala WHO. Příručka je vlastně jakýsi slovník, určený zejména pro novináře, který je nutno ve vztahu k daným postižením používat. Staré, mnohdy staletími zavedené výrazy jsou v tomto orwellovském světě již zcela nepřípustné.

Nepřípustná jsou také údajně urážlivá pojmenování jako mentální retardace nebo již zmíněné označení hluchého jako  “hluchý” nebo slepého jako “slepý”.

Podle příručky je správný název mentálně retardovaného „člověk s mentálním postižením“, hluchého „člověk, který je neslyšící“ nebo „člověk se sluchovým postižením“. Slabomyslný je pak „člověk s psychosociálním postižením“.

Myslíte, že těm, kdo jsou jakkoli podobně postiženi pojmenování, která jsou – obzvlášť v případě hluchých a slepých – používána po staletí, vadí? Některým možná, ale pochybuji, že většině. Normální člověk přece nesoudí ostatní podle postižení, ale dle zcela jiných kritérií. Pokud je zde z mého pohledu někdo “nemocný”, pak to jsou především soudruzi z OSN.

Tak nevím, jak nakonec genderové inženýry z OSN nazvat. Pojmenuji-li  je mentálně retardovanými, pak urazím ty mentálně retardované (pardon – lidi s mentálním postižením). Tyto genderové inženýry, tvůrce politicky korektního newspeaku bych dovedla nazvat výstižně a jednoslovně – IDIOTI. (pozn.  jedná se o běžně užívané pojmenování pro nejvyšší stupeň mentální retardace). 

(Visited 167 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Zvláštní věc je,že už z kraje 90 let se našel jeden člověk,který tvrdil,že OSN je organizace naprosto k ničemu s jediným cílem zničit naši Evropu(mimo plno jiných-naprosto prorockých slov!!!)-trošku mě zaráží,že tento vizionář nebyl Václav Klauz-z kterého tady kde kdo dělá pomalu poloboha(i když nás do těch sraček,kterými dnes opovrhuje sám tahal),ale byl to někdo ůplně jiný-nadčasový politik PhDr Miloslav Sládek!!!!! good

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *