Otázka Amazonie a celibát

Napsal
Sdílet článek

Pseudopapež František v současné době, zvlášť skrze synodu o Amazonii, plánuje spustit takový chaos, že se z něj církev ani za dalších 50 let nedostane!

Synoda o Amazonii nejenže otvírá duchu pohanství, ale chce ho už transplantovat přímo do svaté liturgie. Zároveň pod frázemi o obohacení domorodými tradicemi usiluje o legalizaci čarodějnictví, tedy satanismu, v katolické církvi. Naproti tomu v Africe napsali biskupové pastýřský list proti čarodějnictví a zednářům. Tím se pravověrní afričtí křesťané dostali do kontroverzního postoje vůči Bergogliovi. Přitom v Africe problém s celibátem nemají a kněží je dostatek.

V 3. části Instrumentum Laboris se úskočně prosazuje zrušení celibátu, jako by šlo jen o lokální problém Amazonie. Toto území ale především potřebuje pravdivou misii! Ta je nutně spojena s distancováním se od čarodějnictví a pohanských praktik, které jsou v rozporu s křesťanstvím. V žádném případě není řešením krize v církvi světit domorodé čarodějnice na kněžky či zrušit celibát! Bergoglio má specifickou metodu: zapřísahá se až na smrt, že on není za zrušení celibátu, ale zároveň vymýšlí technologie, jak nenápadně celibát zrušit.

Především ale potřebuje právě problematikou zrušení celibátu vyvolat rozruch. Chce tím odvést pozornost od nejpodstatnějšího problému, a tím je pravdivá obnova církve. A to je podlost a zločin!

Podobný manévr s odváděním pozornosti, jaký používá Bergoglio, byl aplikován na II. vatikánském koncilu. Hlavním cílem bylo skrytě prosadit ducha apostaze skrze neomodernismus a synkretismus s pohanstvím. Aby se však nezmobilizovala opozice, kněží byli vtaženi do tzv. liturgické reformy. Museli obracet oltáře tváří k lidu, odstraňovat svatostánky z centra chrámu, rušit mřížky a kazatelny… To vyvolalo určitý rozruch, kterým byla odvedena pozornost, a mezitím se na všechny teologické fakulty prosunuly hereze historicko-kritické metody a synkretismu s pohanstvím. Za 50 let tak otrávily už dvě kněžské generace!

Dnes Bergoglio odvádí pozornost velmi atraktivním tématem – zrušením celibátu. I kdyby tato otázka měla být řešena, tak rozhodně ne Bergogliem a rozhodně ne v době, kdy je nejaktuálnější záležitostí úsilí o obnovu církve.

Kromě toho Bergoglio skrze decentralizaci sleduje likvidaci instituce papežství.

Otázka: Jaký hlavní úkol v současné době mají kněží a biskupové v rámci obrody církve?

Odpověď: Přestat v liturgii zmiňovat jméno pseudopapeže heretika. Podle Písma svatého i podle církevních dokumentů ho už nikdo nesmí poslouchat.

Otázka: Co je dnes nutné učinit k obnově církve?

Odpověď: 1) Nastolit co nejdříve pravověrného papeže i za cenu, že Bergoglio neodstoupí!

2) Obnovit pravověrné učení a vymýtit současné hereze i celý apostatický systém i s homosexuální sítí!

Bergogliova struktura převádí církev Kristovu do satanské organizace New Age. Všechno se děje skrze zneužití autority Petrových klíčů.

  • Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
(Visited 77 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *