Otevřený dopis ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi

Napsal
Sdílet článek
Vážený pane ministře,
v době kdy se zdravotnictví potýká s nedostatkem lékařů v nemocnicích, bych Vás požádal o vysvětlení následujícího.

Moje manželka, původem z Ukrajiny začala před cca. 10 lety pracovat jako lékařka v jedné české okresní nemocnici.  I přesto, že její lékařský diplom byl nostrifikován, tedy bylo oficiálně potvrzeno, že její vzdělání odpovídá tomu českému, složila úspěšně několik písemných zkoušek,  v současné době, aby mohla i nadále pracovat jako lékařka je po ní vyžadována ještě zkouška ústní. Jako rozumně uvažující člověk bych chápal, kdyby tyto zkoušky byly požadovány u lékařů, cizinců, kde jsou důvodné pochybnosti o dosaženém vzdělání. Ale vzhledem k tomu, že má manželka zde v nemocnici jako lékařka pracuje již 10 let a je jak  ze strany pacientů, tak primariátu a ředitelství nemocnice hodnocena pouze kladně, tak pochybnosti o jejím vzdělání nejsou na místě. Ale díky tomu, že nemá tuto ústní zkoušku musela pro nemocnici přestat pracovat a přihlásit se jako uchazečka o zaměstnání na Úřadu práce.
Vzhledem k tomu, že  manželka již má české občanství a je tedy občankou České republiky, vztahují se na ní všechna práva a povinnosti dané ústavou a zákonem. Myslím, že u nás v České republice stále platí právo na práci a je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 26  a právo na zaměstnání dle zákona č.1/1991 Sb. V současné době tedy stát, potažmo ministerstvo zdravotnictví porušuje Listinu základních práv a svobod a  rovněž zákon č.1/1991 Sb. o právu na zaměstnání  tím, že mé manželce nejen znemožňuje pracovat v zaměstnání, které odpovídá její kvalifikaci a schopnostem, ale zabraňuje jí pracovat vůbec.
Nechápu, jak můžete rozhodnout o tom, že místo toho aby zkušený, odpovědný a velice oblíbený lékař v klidu pracoval a pomáhal pacientům musí práci ukončit a přihlásit se jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce.  Proto Vás ještě jednou žádám o vysvětlení, jak je tohle v demokratickém státu možné.
Žádám o odpověď ve lhůtě stanovené zákonem.
  •      Děkuji za odpověď        Kotaška Miroslav, Plešivec 353, 38103 Český Krumlov.
  •                                                  e-mail: kotaskamiroslav@seznam.cz
(Visited 271 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *