Otevřený dopis: Žádost o nápravu ve věci pracovních smluv, kdy jednatel je zároveň zaměstnancem

Napsal
Sdílet článek

Vážené poslankyně a vážení poslanci/vážené senátorky a vážení senátoři,

obracím se na Vás s žádostí o pomoc. Jedná se o věc porušování rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu (dále „ÚS“ a „NSS“) ohledně pracovních smluv jednatelů firem. S problémem jsem dopisem oslovil paní ministryni Maláčovou, která o věc neprojevila zájem. Porušování rozhodnutí ÚS A NSS je konkrétně popsáno v dopise (viz příloha).


Prosím vážené poslankyně a vážené poslance o vyvinutí společného tlaku, aby se MPSV začalo řídit nejnovější judikaturou.
Jinak tady „v podzámčí“ pomoc moc nefunguje. Velká část politiků má ty, kteří od státu za normálních okolností nic nepotřebují, starají se sami o sebe, o své rodiny, firmy a zaměstnance, za „třídní nepřátele“.

Dotace COVID – Nájemné Výzva 2 (červenec, srpen, září 2020) nepřišla, nikdo nic neví.
Dotace COVID – Nájemné Výzva 3 (říjen, listopad, prosinec 2020) nepřišla, nikdo nic neví.
Dotace COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (říjen 2020 – začátek ledna 2021) nepřišla, nikdo nic neví.

Takto bychom mohli pokračovat. Na závěr mi dovolte jednu otázku: „Proč ve jménu drahé vakcinace neléčíme naše občany masivně laciným lékem jako je ivermektin?“

S pozdravem,

Mgr. Jiří Kalach
předseda OHK UL

******

Od: Mgr. Jiří Kalach, předseda Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem
Pro: Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí

Věc: Žádost o nápravu ve věci pracovních smluv, kdy jednatel je zároveň zaměstnancem

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás, protože doufám, že Vaše případná aktivita patřičně zrychlí procesy nápravy věci. Bohužel jsem zjistil, že zaměstnanci úřadu práce postupují ve věci, kdy má jednatel společnosti s touto společností také pracovní smlouvu, podle zastaralé judikatury. Přistupují ke všem smlouvám paušálně a opakují „mantru“, že ze strany jednatele jako zaměstnance nemůže dojít k výkonu závislé práce. To znamená, že statutární zástupce a zaměstnanec téže společnosti nemůže být stejná osoba. Z těchto důvodů odmítá úřad práce proplácet peníze v programu Antivirus. Bohužel úředníci takto postupují, i když jsou upozorněni na nejnovější judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu (dále „ÚS a NSS“).

Z nálezu ÚS z roku 2018 jasně plyne, že střet zájmu při uzavírání smluv se členem statutárního orgánu nenastává automaticky a neplatné pro střet zájmu rozhodně nejsou všechny pracovní smlouvy, které jsou uzavřeny mezi obchodní korporací a statutárním orgánem (jeho členem). Soudy musí toto vždy dovodit z konkrétních okolností, za nichž k uzavření pracovní smlouvy došlo (to samozřejmě platí i pro úřad práce a jiné státní organizace).

Na tento nález ÚS reagoval NSS ve svém rozsudku v roce 2019. NSS je přesvědčen, že k neplatnosti nelze přistupovat paušálně a neplatnost smlouvy má být výjimkou, nikoliv zásadou, proto je třeba dát přednost takovému výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy před výkladem, který neplatnost zakládá. Rozpor zájmu musí reálně existovat.

NSS tvrdí, že případná neplatnost pracovní smlouvy pro střet zájmu se  má posuzovat individuálně a nesmí být podrobena paušálním závěrům, ze kterých vycházejí některé dřívější judikáty. Uvedené závěry NSS, jak posuzovat platnost pracovní smlouvy, jsou použitelné u všech právnických osob podle § 437 OZ a mají obecnou povahu.

Z odůvodnění rozsudku NSS lze vyvodit, že pokud jsou podmínky pracovní smlouvy standardní a  navíc pro společnost výhodné, není důvodu, aby společnost neuzavřela pracovní smlouvu se svým statutárním orgánem.

Žádám Vás tedy o brzké sjednání nápravy a zároveň si Vás dovolím odkázat na velmi podařený rozbor dané problematiky od JUDr. Vladimíra Janoška: „Může člen statutárního orgánu uzavřít sám se sebou pracovní smlouvu?“. Přečtení tohoto rozboru ušetří zcela určitě Vašemu právnímu oddělení spoustu času, a k nápravě současné situace dojde co nejdříve.

Děkuji za pochopení,

  • Mgr. Jiří Kalach, předseda OHK UL
(Visited 92 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *