Svobodně, radostně a lépe

Blogová sekce Aktuálně.cz ukončila spolupráci se třemi blogery – s rehabilitačním lékařem Janem Hnízdilem, se spisovatelem Janem Tománkem a advokátkou paní Hamplovou. Přeloženo do srozumitelného jazyka ukončení spolupráce znamená, že si na webu Aktuálně.cz už ani neškrknou. Důvodem bylo (údajné, pozn. aut.) šíření dezinformací o koronaviru. 5 / 5 ( 4 votes )

Pokračovat ve čtení

OBČANE POSLOUCHEJ, VĚŘ A MLČ!

Ano, poslouchat jsme zvyklí. Problém je, přinutit národ nevěřících znovu a znovu věřit vládě nové a nové lži. Po odkladu covid-tečky někam za obzor, postupné snižování zázračné účinnosti vakcín a objev jejich vyvanutí, legenda o lepší účinnosti vakcín než protilátek vytvořených tělem v průběhu nemoci, po zklamání z výsledků opatření, která úspěšně likvidují ekonomiku ne však vir, máme zase uvěřit v úspěch téměř stejného pokusu? 5 / 5 ( 3 votes )

Pokračovat ve čtení

Hřích proti Duchu svatému a covidová propaganda

Co je hřích proti Duchu svatému? Zatvrzele pokládat moc Boží za moc démonskou. Ježíš vysvobodil a uzdravil člověka, jehož slepota a hluchota byly důsledky svázanosti démonskou mocí. Farizeové nemohli popřít Boží moc, kterou Ježíš démona vyhnal. Aby však nemuseli přijmout pravdu, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, dopustili se nejbrutálnější lži, jako by Ježíš byl ve spojení s ďáblem. 5 / 5 ( 1 vote )

Pokračovat ve čtení