Někteří začínají chápat, že další mutace Covidu je podvod, stejně jako „očkování“

Pokud nejste očkováni, pak se nemáte důvod bát Delta mutace a žádné jiné mutace. Další odrůdy koronavirové chřipky postihují pouze očkované a ještě ke všemu nová studie dokázala, že neočkovaní mají mnohokrát lepší odolnost proti všem nemocem, což jim není schopno zajistit žádné očkování. Takže je možno říct, že očkování způsobuje přesně tu nemoc, proti které bylo vyvinuto. Ono to tak byly vždycky, ale nevěnovali jsme tomu pozornost. V současné době to ale není zcela pravda. Současné očkování způsobuje nejen tu nemoc, proti které bylo vyvinuto, ale ještě mnoho dalších závažných chorob, z nichž ta nejhůř vyléčitelná je smrt. 5 / 5 ( 3 votes )

Pokračovat ve čtení

Očekávaná globální katastrofa a záhadná Planeta X, zvaná také Nibiru

Někdy v r. 1905 zjistili atronomové, že kdesi daleko ve vesmíru dochází k jakémusi vlnění, či kmitání. Nevěděli přesně o co jde, ale usoudili, že se tam v blízkosti nachází nějaký velký objekt, který toto čeření způsobuje. Až teprve v r. 1979 bylo dostatečné množství technologie na to, aby mohli zkoumat co se tam děje. Podle zasvěcenců jde o 10. planetu, kterou nazvali Planeta X, podle historických sumerských záznamů zvaná Nibiru. O Nibiru bylo psáno v předešlé serii článků „Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů – ti, kteří nám skutečně vládnou a jejich NWO.“ 4.7 / 5 ( 3 votes )

Pokračovat ve čtení

Byl „Starobinec pro Němce“ ve Svatobořicích „aktem milosrdenství“, nebo nezákonnou šikanou?

Po skončení druhé světové války byly v Československu na řadě míst zřízeny internační tábory pro německé obyvatelstvo. Výnosem Ministerstva vnitra ze dne 9. 7. 1946 však byla nařízena jejich postupná likvidace. Pro Němce, kteří dosud byli internováni, ale nebyli z Československa vysídleni, bylo zřízeno několik středisek, z nichž jedno bylo ve Svatobořicích u Kyjova. Jak se Vám líbil článek?

Pokračovat ve čtení

Manipulace mysli, vymazání paměti a počítač ve znamení Bestie

Číslo 233 a co je jeho význam? V krátkém videu můžeme vidět ukázky 17 různých novin z celého světa, které všecky oznamují 233 nových případů Covidu. Údajně i v Číně je toto číslo hojně používáno na společenských stránkách a má se za to, že je to náhražka výrazu „řádně se zasmát,“ což nezní příliš pravděpodobně.   5 / 5 ( 5 votes )

Pokračovat ve čtení

P.C.Roberts: V Africe Ivermectin blokuje Covid-19

Přiložený graf z 2. září 2021, který přikládám, přesvědčivě dokazuje, že v afrických zemích, kde je užívání léku Ivermectin povoleno, je smrtnost na Covid-19 mnohonásobně nižší než v těch zemích Afriky, kde je Ivermectin zakázán (státy vybarvené modře představují státy, v nichž se Ivermectin používá, a modrá křivka ukazuje, jaká je v těchto státech smrtnost na Covid-19, zatímco státy vybarvené nahnědo představují státy, kde je Ivermectin zakázán, a hnědá křivka ukazuje smrtnost na Covid-19 zde). 5 / 5 ( 6 votes )

Pokračovat ve čtení

Postaví se předseda ČBK, Jan Graubner, proti zákonu na kradení dětí?

Vážený arcibiskupe Jane, tento týden Senát v Česku řeší schválení či odmítnutí novely zákona, už odhlasované poslaneckou sněmovnou, která stanoví, že děti mohou být rodičům odebrány bez soudu. To znamená, že děti mohou být bez příčiny takzvaně zákonně ukradeny milujícím rodičům. Tento zákon je nejkrutějším zločinem proti bezbranným dětem! Pán Ježíš říká, že co jsme učinili jednomu z nejmenších, Jemu samému jsme učinili. Tato podmínka je rozhodující; určuje, kdo bude spasen a kdo bude zavržen v pekle (srov. Mt 25). Uvědomuješ si, že svou aktivitou či pasivitou v této věci rozhodneš i o tom, zda sám budeš spasen nebo zavržen? Pokud se veřejně a aktivně postavíš za děti, a tím proti zločinnému zákonu, je velká naděje, že zákon neprojde. A pokud by i prošel, pak Ty na tomto zločinu nebudeš mít žádnou účast, protože jsi udělal to, co jsi byl podle svého svědomí povinen v této situaci udělat. Navíc po medializaci, aspoň v katolických médiích – rádio a televize, by byl zákon na veřejnosti odepsán. 5 / 5 ( 2 votes )

Pokračovat ve čtení