Duté hlavy, vzhůru na Letnou!

Běžte tam, utíkejte, rozviňte vlajky a roztáhněte transparenty na délku i šířku letenské pláně, protože dnes má tupost své pré. Křičte hulákejte, že chcete znovu u lékaře a v nemocnicích platit jak mourovatí, řvěte i vy důchodci, že se vám stýská po penzích ročně zvyšovaných o 40 kč, a vytleskejte si i vy učitelé, že chcete být znovu nejhůře placeným povoláním v republice, i vy dělníci, že chcete zas, jako kdysi, pracovat za pár šupů. A skandujte hesla vy všichni, kteří toužíte, aby se vrátil čas Kalousků, Schwarzenbergů, Topolánků, Bakalů a Krejčířů. 4.3 / 5 ( 6 votes )

Pokračovat ve čtení

Když chcípající kobyla nejvíc kope aneb budeme mít jadernou apokalypsu Made in USA?

Spojené Státy mění svoji strategii ve vztahu k použití jaderných zbraní. Podle nové strategie je prý použití jaderných zbraní výborná strategie pro „obnovení strategické stability“. Samozřejmě jen v tom případě, kdy jaderné zbraně použijí jako první proti nějaké zemi samotné Spojené Státy. Co znamená „obnovení strategické rovnováhy“? V kontextu celkové strategie USA se jedná zcela jistě o zachování absolutní nadvlády USA nad všemi zeměmi světa. Za jakoukoli cenu. I za cenu rozpoutání jaderné apokalypsy. 4 / 5 ( 9 votes )

Pokračovat ve čtení

Milion chvilek, aneb jak obejít volby a spláchnout vůli občanů do žumpy…

Mikuláš Minář – kde se vzal, tu se vzal, vyloupl se odnikud, stejně nečekaně, jako pan Macron, nebo paní Čaputová… Podporován stejně jako oni všemi hlavními médii a záhadnými sponzory, zajišťujícími od začátku jeho demonstracím ozvučení, letáky, transparenty, propagační agendu a další organizační věci, které jiným skupinám chybí, protože na ně prostě nemají peníze… 4.2 / 5 ( 12 votes )

Pokračovat ve čtení

Hlasy Volajících Na Poušti

Tyto hlasy volají na poušti lhostejnosti, apatie, nepochopení. Michal Semín ocitoval do éteru šokujícím způsobem upřímná slova ideologa amerických neoconů Michaela Ledeena: „V jednom článku napsal, když se snažil definovat poslání Ameriky ve světě: ,Naším křestním jménem je tvořivé ničení. Jak doma, tak v zahraničí. Každým dnem strháváme starý řád od obchodu po vědu, literaturu, umění, architekturu, film, politiku a právo. Naši nepřátelé tento vír energie a tvořivosti vždy nenáviděli, neboť ohrožoval jejich tradice, ať už byly jakékoli, a zahanbovala je pro neschopnost držet s námi krok. Bojí se nás, když vidí, jak rozvracíme tradiční společnost. Nemohou se cítit bezpečně, pokud existujeme. (…) Aby přežili, jsou nuceni nás napadat, stejně jako my musíme zničit je, abychom postoupili vpřed v našem dějinném poslání.“ 4.3 / 5 ( 6 votes )

Pokračovat ve čtení

Prefabrikace záminek ke zločinné válce USA proti Íránu

USA jsou opravdovými přeborníky ve výrobě záminek ke zločinnému útoku na suverénní zemi. (Norimberský tribunál, Zločiny proti míru, Spiknutí za účelem rozpoutání agresívní války; viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces#Obvin%C4%9Bn%C3%AD ) Před půlstoletím si americký režim vymyslel Incident v Tonkinském zálivu od A až do Z. (https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/dokumenty-prinaseji-novou-pravdu-o-vietnamske-valce/r~i:article:518412/ – Zajímavý titulek „Dokumenty přinášejí novou pravdu o Vietnamské válce“ – jen nezmínit v titulku to hlavní, že USA vědomě lhaly a cíleně zahájily zločinnou agresívní válku ve Vietnamu na základě vylhaných záminek.) 3.6 / 5 ( 7 votes )

Pokračovat ve čtení

K záměru vykácet zdravé stromy v centru Prahy

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT nesouhlasí se záměrem vykácení zdravých stromů u Základní školy Na Smetance v Praze 2. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje rekonstrukci areálu hřiště pro žáky základních škol, ale zároveň požaduje zachování současné zeleně. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje se všemi důvody, resp. body Petice za okamžité zastavení kácení zdravých vzrostlých stromů v centru Prahy. 4 / 5 ( 1 vote )

Pokračovat ve čtení

Omyl Járy Cimrmana.

Motto: Není chyba se mýlit, chyba je v omylu setrvávat. Nelze se než plně ztotožnit s názorem velkého Mistra, že si posluchač poezie zaslouží plné souznění rýmů. Jeho teorie absolutního rýmu je naprosto korektní až na závěr, že dokonalosti může být dosaženo pouze na úkor obsahu. Jak dokážeme, jde o omyl! Následné zavedení tzv. akustické konstanty je pak logicky chybným řešením dodnes aplikovaným básnickými patlaly neschopnými splnit velmi náročné požadavky na PRAVOU báseň. 4 / 5 ( 2 votes )

Pokračovat ve čtení

Výzva k pokání pro polské biskupy a kněze

Vážení polští biskupové a kněží! V Polsku byl natočen dokumentární film o sexuálním zneužívání uvnitř církve. Vyšla najevo i vina Jana Pavla II. na utajování těchto zločinů. Současná invaze homosexualismu a zneužívání uvnitř církve je ovocem herezí a synkretismu. Tak o tom svědčí Písmo. Citace z listu k Římanům (1,25-27).: „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní… muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti.“ Zkráceně řečeno: Hereze + neopohanství = homosexualita. 2.5 / 5 ( 2 votes )

Pokračovat ve čtení