Pandemie, ekonomický kolaps – reset, Františkova ekonomika

Napsal
Sdílet článek

Každoročně probíhá Světové ekonomické fórum v Davosu. Další setkání má být v příštím roce. To už bude po volbách v Americe. Ty rozhodnou, jestli prezident Trump, který představuje opozici celosvětové globalizaci, zůstane ve funkci. Bohužel Rusko už tuto opozici nepředstavuje. Naopak intenzivně prosazuje globalizační karanténu a digitalizaci člověka. Elity se vyjádřily, že pokud Trump zůstane dále prezidentem, jejich plán, to znamená celosvětový reset ekonomiky, započatý umělou pandemií, se nepodaří. Celosvětový reset, který plánují tito architekti světa, má vypnout všechny státy, tedy všechny ekonomické systémy a způsobit kolaps. To proto, aby se lidstvo ocitlo v bezvýchodné krizi a bylo ochotno přijmout jakékoliv, takzvané „záchranné” řešení. Ve skutečnosti půjde o sebevražedné řešení v podobě čipované vakcinace. Tato globální sebevražda má být základem pro nový ekonomický systém, v jehož plánu je likvidace 6 miliard lidstva! Klíčovou roli v tom hraje vyvolávání nových vln umělé pandemie a sériových vakcinací, směřujících k tomuto cíli, tedy ke genocidní redukci.

 

Už Bergogliova encyklika Laudato Si jde v této linii. Je to encyklika globalismu, encyklika zkompromitovaného OSN. Odborný poradce OSN, J. Sachs, prohlásil: „Podporuji ekonomiku papeže Františka, protože potřebujeme novou vizi. Učení papeže Františka v encyklice ‚Laudato si’ a další jeho učení by nám pomohlo najít cestu pro lepší svět” – bez šesti miliard lidí.

Hlavním cílem hry je teď dostat pomocí umělé pandemie ekonomiku na kolena. Je to i ekonomika a učení Františka, aby pak všichni chtěli připravené pseudo-východisko z velkého resetu. Plán architektů NWO je udělat skrze pandemii normální život tak netolerantně abnormálním, že lidé budou v blízké budoucnosti prosit o Gatesovy vakcíny. V tom momentu bude lidstvo už úplně šílené. Nové vakcíny způsobí nemoci, čipizaci, smrt, redukci, peklo.

Jaké je řešení k záchraně před tímto programem pandemie, resetu, vakcinace, čipizace a redukce lidstva? Někteří navrhují znárodnit majetky i finance těch několika lidí, kteří diktují, především svými financemi, genocidní nadnárodní politiku.

Co BKP na to: Nejsme odborníci v ekonomice a politice, proto nejsme kompetentní takový návrh prosazovat, a rovněž nejsme kompetentní ho odmítat. BKP na prvním místě vybízí každého jedince k obrácení, k pokání a modlitbě. Nám jde především o věčný život vás všech, o vaši spásu. Uvědomte si, že dnes už každý, bez výjimky, musí vážně počítat s blízkou realitou smrti, Božího soudu, ale i s hrozbou věčného zavržení v ohnivém jezeře. Jediná Cesta k záchraně je Boží Syn Ježíš Kristus. On svou smrtí přemohl smrt i ďábla. V Něm je věčný život. V žádném případě církevníci typu Bergoglia, kteří nemají s Ježíšem Kristem nic společného, i když se schovávají za církevní autoritu, vám nezabezpečí spásu. Sami jdou cestou končící v pekle a táhnou za sebou ty, kdo jim věří. Spása je jedině v Ježíši Kristu, a to skrze pravdivé pokání!

 

  • Za Byzantský katolický patriarchát  Metoděj 
(Visited 188 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *