Petr Kramný – objevil se další padělek, tentokrát střev…

Napsal
Sdílet článek

Pokud se domníváte, že v kauze Petra Kramného, která skončila pravomocným rozsudkem dne 1. 6. 2016 se po 4 letech neobjeví nějaké nové skutečnosti, jste na hlubokém omylu.

Trochu pro přehled: 

Padělek č. 1

V tiskové zprávě Spolku Šalamoun ze dne 12. 4. 2016 (zde) konstatujeme, že  histologické řezy myokardu Moniky a Klárky Kramných, které jsou základním pilířem obžaloby a následně odsuzujícího rozsudku Petra Kramného, že příčinou smrti je úraz elektrickým proudem jsou padělek, kdy se opíráme o odborné stanovisko, že se jedná o snímek jednoho a toho samého srdce, které „někdo“ v úhlu 8 stupňů otočil a vyretušoval, aby ztížil odhalení tohoto padělku (zdroj)

Padělek č. 2 

Ve dnech 17-18. 4. 2019 probíhalo u Okresního soudu v Ostravě hlavní líčení s obžalovanými znalci MUDr. Fargašem a MUDr. Matlachem, kdy meritem jejich obžaloby je skutečnost, že na histologickém preparátu střeva Moniky Kramné poukazují na zánětlivé elementy, které mohou signalizovat jinou příčinu smrti, než je vražda elektrickým proudem. Tyto zánětlivé elementy fotograficky z histologického preparátu dokumentují a vkládají do svého znaleckého posudku.

Proti tomuto závěru brojí ústavní znalecký posudek Doc. Vorla z Nemocnice České Budějovice a.s, který žádné zánětlivé elementy ve střevech Moniky Kramné neshledává a toto též fotograficky z histologického preparátu dokumentuje a vkládá do svého ústavního znaleckého posudku.

Nepřítomnost zánětlivých elementů je důvodem trestního stíhání znalců MUDr. Fargaše a MUDr. Matlacha.

Z laického pohledu se může zdá, že věc je zcela jasná. Buď zánětlivé elementy ve střevě Moniky Kramné jsou přítomné, či nejsou, nic mezi prostě není…

Jenže všechno je to, tak jak bývá u kauzy Petra Kramného naprosto běžným zvykem, zcela jinak.

Ze spisového materiálu trestní věci Petra Kramného vidíme, že dne 24.9.2015  na Ústavu soudního lékařství v Ostravě protokolárně převzali znalci 36 histologických preparátu, které přezkoumali, vyfotili a následně protokolárně, ten samý den předali zpět. Pod číslem 21-22 se nachází preparát tenkého střeva Moniky Kramné.

Jenže.. z odborného vyjádření ze dne 26. 5. 2017  vyplývá, že obrázky střeva MUDr. Fargaše a MUDr. Matlacha nejsou shodné se snímkem Doc. Vorla a nelze hodnotit zda se jedná o stejný preparát, či jen fotografie z jiné oblasti. (zdroj)

Pro odstranění tohoto naprosto zásadního rozporu navrhují takové osobnosti, jako Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D, prof.  MUDr. Václav Mandys, CSc a Doc.MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D, zcela logický postup a to revizi histologických preparátů 21 a 22.(zdroj)

Přes naprosto úpornou snahu obžalovaných lékařů, kteří revizí preparátů mohli obhájit svůj lékařský závěr a prokázat svou nevinu v březnu roku 2018 naprosto v rozporu se vším u probíhající trestní věci nejen Petra Kramného, ale i obžalovaných lékařů „Capo di Tutti Capi“ v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček (zdroj a zdroj) a na minutu odejitý naštěstí bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě veškerý histologický materiál nenávratně:

                                                            ZNIČIL !!!

Tento naprosto zásadní pramen důkazů je nenávratně zničen a již nikdy se nedozvíme objektivní pravdu, zda skutečně ve střevě Moniky Kramné jsou či nejsou zánětlivé elementy !!!
Bohužel z dalšího průběhu hlavního líčení se znalci vyplývá, že bohužel zpracovateli revizního posudku s vysokou mírou pravděpodobnosti, hraničí s jistotou, „někdo“  podstrčil histologické preparáty úplně jiné osoby, než je preparát 21 a 22 Moniky Kramné !!!

Padělek 3.

Dne 2. 12. 2018 stejný „Capo di Tutti Capi“ v Ostravě, tedy MUDr. Igor Dvořáček, (zdroj a zdroj) poskytuje bývalé redaktorce závodního časopisu Rudá záře Ivane Leskové (dnes MAFRA)  rozhovor, ze kterého mj. vyplývá, že existují fotografie histologických preparátů ve vysokém rozlišení.

2,5 roku po pravomocném rozsudku se Petr Kramný a jeho bojující obhájkyně zcela poprvé dozvídají, že existují fotografii histologických preparátů, protože do inkriminovaného rozhovoru nikdo neměl ani tušení, že fotografie existují a nebyli součástí spisového materiálu trestní věci Petra Kramného, ani obžalovaných lékařů MUDr. Fargaše a MUDr. Matlacha.

Tento odstavec se bude líbit odborné veřejnosti. Bojující obhájkyně žádá Vrchní soud v Olomouci u kterého se aktuálně nacházel spisový materiál trestní věci Petra Kramného, aby tento pramen důkazů (fotografie) zajistil a skutečně v lednu 2019 Vrchní soud v Olomouci v rámci řízení o své podjatosti vydává opatření a po 3 letech od pravomocného rozsudku nad Petrem Kramným zajišťuje tento důkazní materiál o kterém nikdo neměl tušení, že vůbec existuje.

  Máte pocit, že to vypadá nadějně? 

Kdepák, je totiž nutno doplnit, že pořizovatelem inkriminovaných fotografií není opět nikdo jiný než „Capo di Tutti Capi“ v Ostravě, (zdroj a zdroj), tedy MUDr. Igor Dvořáček.

Dnes mohu s klidným svědomím konstatovat a zejména doložit, že inkriminované fotografie histologických preparátů zajištěných v roce 2019 na základě opatření Vrchního soudu v Olomouci jsou jednoznačně a kategoricky…………(o tom zase až příště)

Vítejte v právním státě

VÁCLAV PERIČEVIČ

5/5 - (3 votes)
(Visited 602 times, 2 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *