Piktogramy

Napsal
Sdílet článek

V mém dětském věku, když byl pořad v TV označen hvězdičkou (nevzpomínám si, zda pěti nebo kolika cípou), nás rodiče poslali na kutě a my, malé děti, jsme bez odmlouvání, i když někdy s nataženým fucíkem, šly do postele.

V současné době jsou některé pořady v ČT označovány, místo hvězdičkou, piktogramy.

Piktogram je grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci. Piktogramy mají široké uplatnění ve vizuální komunikaci v různých oblastech lidské činnosti. Samozřejmě i v České televizi, kde se může, v současné době, objevit těchto pět piktogramů.

– vulgarismy

– drogy a alkohol (omamné látky)

– strach

– násilí

– sex.

Znázorněním (některého, kombinací, či všech pěti) piktogramů, chce ČT rodičům dětí mladších patnácti let usnadnit orientaci v televizní nabídce. Pomoci jim při rozhodování zda pro jejich dítě bude sledování toho kterého pořadu vhodné či nikoliv.

Pokud jste pozorně četli, jistě jste si všimli „v současné době“. Pět piktogramů pro děti je dostačujících.

Navrhuji přidat

ještě piktogram vyjadřující plkání – mlácení prázdné slámy. Jistě vás napadne i jiný – trefný výraz pro

diskuze s politiky

diskuze politiků.

Jak by asi vypadal piktogram OKAMŽITĚ VYPNOUT TV?

P. S. Šestý by byl pro dospělé!

  • Majka Dubová
(Visited 144 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *