Poděkování 12 700 lékařům, kteří se postavili za pravdu proti koronapsychóze

Napsal
Sdílet článek

Byzantský katolický patriarchát (BKP), který hájí základní pilíře křesťanství, upozorňuje na alarmující deklaraci. Jménem všech upřímných křesťanů vyslovujeme poděkování dvanácti tisícům sedmi stům lékařů a vědců za to, že se postavili za pravdu proti systému lži, který zneužívá medicínu. Jejich mezinárodní skupina vydala deklaraci, v níž se staví proti koronavirové politice a její tvůrce obviňuje ze zločinů proti lidskosti. Lékařům je totiž zabraňováno poskytovat svým pacientům léčbu k záchraně života a vědecká debata je potlačována či přímo trestána. Deklarace uvádí, že zanedbání léčby mělo za následek zbytečné nemoci i úmrtí. 

Summit lékařů a vědců probíhal od 12. do 14. září v Římě. Diskuze se týkala koronavirové pandemie. Zkráceně citujeme z deklarace:

„My, lékaři světa, sjednocení a věrni Hippokratově přísaze, poznáváme, že lékařská profese tak, jak ji známe, stojí na rozcestí. Jsme proto nuceni vyhlásit následující:

Tvůrci veřejné politiky se rozhodli prosazovat tzv. ‚jednotnou léčebnou strategii’, která vede k zbytečným chorobám a úmrtím.

Tisícům lékařů je znemožněno poskytovat léčbu svým pacientům. Překážky kladou lékárny, nemocnice a orgány veřejného zdravotnictví… to má za následek statisíce zbytečných smrtí pacientů.

Toto už není medicína. To není péče o zdraví. Tato politika ve skutečnosti představuje zločiny proti lidskosti.

Vzhledem k tomu jsme se usnesli na následujícím: Lékaři musí mít svobodu vykonávat lékařské umění a vědu beze strachu z trestu, cenzury, očerňování nebo disciplinárních opatření, včetně možné ztráty licence. Zasahování vládních subjektů a organizací nám lékařům ale nadále brání v péči o pacienty v nouzi.

Lékařům se nesmí bránit v předpisování bezpečných a účinných léčebných postupů. Omezování nadále způsobují zbytečné nemoci a smrt.”

Byzantský katolický patriarchát hájí Boží zákony a základní pravdy víry nutné ke spáse. V dnešní době vlivem věroučných herezí padají i morální principy, což vede k sebedestrukci církve, ale i celé lidské společnosti. Křesťanské státy uzákoňují genderovou politiku, antivýchovu, cílevědomou demoralizaci, kradení dětí sociálními službami. V důsledku jde o morální a psychickou tyranii dětí, takže jenom v Norsku ročně 70-100 ukradených dětí páchá sebevraždu.

Tyto zločiny se přikrývají pozitivními frázemi o právech žen i dětí a tzv. právem sexuálních menšin LGBTQ adoptovat ukradené děti. Ve skutečnosti jde o zločiny proti Bohu a lidstvu. Zodpovědnost za tyto zločiny dopadá na apostatický Vatikán, který svou apostazi započal už II. vatikánským koncilem a nyní vrcholí lžipapežem Bergogliem.

Tzv. František nezákonně ruší Boží přikázání a zavádí satanizaci církve. Intronizoval ve Vatikánu démona Pačamamu a prosazuje sňatky sodomitů. Dokonce drze a demagogicky prosazuje zločinnou experimentální mRNA vakcinaci.

Dnes proto s velkou vděčností oceňujeme deklaraci více než dvanácti tisíců sedmi set lékařů. Tato deklarace usvědčuje politiky, ale i jidášské preláty, ze ztráty svědomí, zrady víry i ze zločinů proti lidskosti. Jimi stáhli na sebe zodpovědnost za fyzickou smrt mnohých, ale i za duchovní smrt svedených duší. Apostatický Vatikán už není sloupem pravdy a svědomím lidstvu. Tento bergogliánský Vatikán se stal sloupem lži a hybnou silou autogenocidy lidstva.

Byzantský katolický patriarchát v této době nejhlubší zrady a odpadu od našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista hájí pravé učení i morální principy. Jménem všech upřímných křesťanů udělujeme veřejné uznání všem lékařům, kteří se postavili proti systému lži a smrti, za kterým stojí anděl světla, lucifer, tedy satan. Připomínáme, že poslední vítězství nad ďáblem a jeho služebníky patří Bohu, našemu Pánu a Spasiteli. Ti, kteří bojují za pravdu, od Něj obdrží korunu věčného vítězství. Ta čeká i odvážné lékaře, kteří se postavili za život proti smrti.

 

  • Metoděj 
(Visited 152 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *