Poděkování panu Staňkovi

Napsal
Sdílet článek

… načasováno na dobu pronásledování nejen tiskem

Člověk v politice udělá jednu chybu a je na něj uspořádán hon, shromáždí se demonstranti, davy šílí, zapěje i operní diva.

V návaznosti na tento úvod a na článek v PP Nezájem o spravedlnost v Čechách mi dovolte, abych jako odstupující předseda Hanáckého radioklubu panu exprimátorovi Staňkovi za mimořádnou podporu naší činnost poděkovali. Díky podpoře od Magistrátu pod vedením pana Staňka dosáhl radioklub špičkových mezinárodních výsledků v oblast sportovní i vzdělávací, zvláště se zaměřením na mládež. Právě tyto činnosti jsou vedeny na předním místě ve snad nejlépe organizovaném celosvětovém radioamatérském hnutí.

Po mimořádných úspěších, kdy naši svěřenci v zájmových kroužcích získávali nejvyšší ocenění v soutěžích pořádaných MŠMT, opakovaně i titul mistrů republiky jsme se rozhodli, že se přihlásíme do celosvětového vzdělávacího programu organizovaného NASA. Už zařazení do pořadníku jsme pokládali za čest, protože to nastalo poprvé v ČR.

Podstata akce spočívá v tom, že radioklub se dohodne s některou školou. Po určenou dobu plní vzdělávací cíle, kdy se do výuky zařadí témata přírodovědná, technická či prvky kosmonautiky na bázi anglického jazyka. Jako vyvrcholení mají účastníci právo uspořádat radiovou konferenci s posádkou kosmické lodi ISS jako propagaci akce. Oba prvky jako vzdělávací akce i jako propagace pokládám za mimořádné. V ČR jsme byli první. Aktivně se akce zúčastnila s námi pro mimořádný zájem všechna tři olomoucká gymnázia a Přírodovědecká fakulta.

Vyvrcholení jsme dosáhli před třemi léty. Díky radiovým vlnám si studenti mohli pohovořit s astronautem na ISS. Dá se to s odstupem charakterizovat jako organizačně i technicky náročný experiment s mimořádným motivačním účinkem pro vzdělávání.

Akci sledovaly snad všechny noviny i celoplošné televize. Přijímali jsme gratulace z mnoha škol i ze zahraničí. Dostali jsme prostor v odborných časopisech i v časopisech České akademie věd. Vystoupili jsme na festivalu AFO. Přijal nás primátor, který nad akcí převzal garanci a předal účastníkům pamětní listy se zápisem do pamětní knihy města. Rada města, na rozdíl od kraje, zřizovatele škol, poskytla přípravě nezbytné finanční prostředky. Náměstek primátora přijal pro akci nezbytnou funkci public relations. Akce byla vysoce ohodnocena děkanem PřF na kolegiu děkana. Vyvrcholení akce, rádiovému spojení, byli přítomni představitelé města university, pedagogové, vysokoškolští studenti i zástupci veřejnosti. Zástupce kraje, kteří mají na starosti středoškolské vzdělávání, ani nenapadlo se o věc zajímat.

A zde bych zdůraznil zásadní přínos pana primátora Staňka. Noviny tehdy napsaly: Primátor města Olomouce dnes v obřadní síni olomoucké radnice předal studentům i dalším členům projektu pamětní listy. „Hned v úvodu se musím přiznat, že mým oborem je spíše humanitní oblast, takže cokoli, co souvisí s technikou, je pro mě španělská vesnice. Proto se hluboce skláním před tím, co se vám podařilo. Tentokrát více než kdykoli jindy totiž platí to, že skutečně patřím k lidem, kteří s němým úžasem a údivem sledují, co dokázali jiní. A moc mě těší, že je pořád dost mladých lidí, kteří tomuto oboru hoví,“ poděkoval účastníkům projektu primátor.

Od kraje, zřizovatele škol, jsme očekávali, že mimořádnou aktivitu, perfektní připravenost akcí ocení tím, že skvělou partu pedagogů finančně ocení. Na naši žádost, které předcházela opakovaná jednání, jsme se dočkali dosti zvláštní odpovědi. Prý pedagogové nejsou s krajem v pracovním poměru. Sympatizující úsměv ředitele, který obdržel jeden z pedagogů, je věru malé ocenění několikaleté práce.
Pane primátore, právě v této pro Vás zvláštní době, si dovoluji vyslovit dík za přízeň programu.
Obrázek. Pan primátor Staněk ve společnosti studentů, pedagogů a radiových operátorů listuje v pamětní knize, do které jsme i my vložili své podpisy.

Poznámka: Nejsem voličem ČSSD a ani v budoucnu socialisty volit nehodlám. Snad pro velmi špatné zkušenosti se správci věcí veřejných pod značkou ČSSD. Snad pro i pro destrukci škol pod socialistickou správou.

Nadhled pana Staňka se však tomu zcela vymyká. Humanista propaguje a podporuje špičkovou techniku!

RUDOLF BLÁHA

4/5 - (3 votes)

(Visited 86 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *