Podstata Koronaviru a v čem je zdravotní riziko

Napsal
Sdílet článek

Skupina francouzských důstojníků v záloze strávila skoro 2 měsíce pátráním, co je Koronavirus zač, jaký je jeho skutečný vliv, co je touto epidemií sledováno, které organizace koronu propagují a proč a jaká je možná léčba. Tito lidé zvážili nejrůznější náměty, které současně prověřili co do pravdivosti a vydali je v 190-stránkovém dokumentu, nazvaném „Vyšetřující hlášení o COVID-19 pandemii a její spojení se SARS-COV-2 a s jinými faktory.“ Datum vydání: 13. května 2020.

Přikládám shrnutí tohoto skutečně informativního spisu a věřím, že pomůže vyvrátit mnohé pochybnosti a vnést světlo do doposud záhadných částí celé koronavirové paniky. Že koronavirus je součást společenského inženýrství stejně jako chemtrails, očkování a mnoho jiných útoků na nás, je více než zjevné. Projekt COVID-19 působí na světovou populaci pomocí chaosu a je to ve skutečnosti špatně skrývaný druh terorismus, což je vždy směsice pravdy a výmyslů. Je to ten obvyklý politický sendvič: lež-pravda-lež, nebo pravda-lež-pravda.

Popis koronaviru

Žádný virus není živý organismus, ale je to proteinová molekule (RNA), pokrytá tukovou vrstvou, která je snadno vstřebána buňkami v nose, v ústech, nebo v očích. Při vstřebání dojde k okamžité změně genetického kódu těchto buněk, které se stanou agresivními a začnou se rychle rozmnožovat. Protože ale virus není živý organismus, není ho možno zabít; namísto toho se po čase sám rozloží a zanikne. Časový interval, potřebný na jeho zánik je dán teplem jeho prostředí, vlhkostí a typem materiálu, ve kterém se nachází.

Některé viry mají ochranný obal, jakousi membránu. Jiné, jako třeba virus obrny, ho nemají. Viry s ochranným obalem jsou velmi křehké a korona je jedním z nich. Jsou dvě místa, kde snadno dojde k narušení této membrány, což odstraní nakažlivost viru: venku, na vzduchu a v lidském trávicím ústrojí. Viry bez ochranné membrány si v tomto prostředí podrží svou nakažlivost déle.

Každý z nás má své vlastní viry uvnitř, ty jsou součástí jeho DNA systému. Viry, přicházející zvenčí se získají vdechnutím, snězením spolu s potravou a vstřebávají se skrze sliznice. Neprostoupí zdravou pokožku a na příklad životnost koronaviru na kůži je pouhých pár minut. Věří se, že virus dokáže nakazit bakterie a udělat je velice nebezpečné. Tento vliv je ještě více zesílen 5G radiací.

Anti-bakteriologické prostředky nejsou účinné proti virům, jelikož to nejsou živé organismy. Sluneční světlo je zničí a pomocí slunce je rovněž možno desinfikovat ochranné prostředky. Ocet viry nezničí, protože není schopen narušit jejich ochrannou vrstvu. Stejně tak neúčinný je alkohol; tento by musel mít minimálně 65%, aby mu viry podlehly. V menších, špatně větraných místnostech dochází k větší koncentraci virů. Zranění na kůži umožní virům dostat se do těla. Rovněž tak dlouhé nehty jsou běžným útočištěm pro viry.

Profesor Luc Montagnier (nositel Nobelovy ceny, 2008), který jako první isoloval HIV virus říká, že koronavirus není nic, co by se vyskytovalo v přírodě. Je to výtvor profesionálů, kteří do dlouhé řady genetického materiálu tohoto viru vložili v určitém místě serii HIV. Náš imunitní systém tuto serii okamžitě rozpozná. Jak je virus rozšířen mezi lidi, začne ihned mutovat, neboli měnit se. Přitom nejen že mění svůj genetický kód, ale také dochází ke zničení některých částí jeho genomu. A tato HIV část je zničena jako první. Takže se dá předpokládat, že jestli je nakažlivost korony vázána na tyto vložené části, pak s mutací velmi brzy pomine.

Něco takového, nepřirozeného, nevznikne v přírodě; ta by takový hybrid okamžitě zničila. Tento virus byl vyvinut v laboratoři, což je před námi tajeno. Určité elektromagnetické frekvence dokážou přeměnit postupnost genetického kódu a škodlivé řady, v něm obsažené, tím odstranit. Snadno je rozliší od zbytku viru, protože jsou cizí. Tímto způsobem by šlo koronavirovou epidemii zastavit celkem snadno a rychle, pokud by byl o to zájem, což zjevně není ten případ. Je to virus citlivý na elektromagnetický puls a už proto je jeho nakažlivost mnohokrát zvýšena v přítomnosti 5G frekvencí.

Jak již bylo řečeno, korona rovněž dovede infikovat bakterie a tyto se pak stanou nebezpečnými. K tomuto dochází v případě střevní bakterie Prevotelly, kterou virus využívá, aby se za ni schoval a takto unikl rozpoznání imunitním systémem. Tato bakterie se poté stane prudce nakažlivou a vyvolá mohutnou imunitní reakci, zvanou cytokinový šok, což poškodí plíce pacienta a někdy ho to může i zničit.

Snad to je důvod, proč děti na koronu neonemocní, protože jejich střeva bakterii Prevotellu neobsahují; ta se dostaví a rozmnožuje teprve s věkem. Také obézní lidé jsou snadněji koronou zasažitelní, protože mají nevybalancovaný střevní systém a tím pádem větší množství této bakterie. Takže s pomocí Prevotelly pak korona virus může způsobovat plicní komplikace, i když se žádné viry v dýchacích cestách nenacházejí. Ovšem je možno je zjistit ve stolici.

Je pak logické usoudit, že řádný průjem by koronu z těla odstranil? Moje otázka.

Léčba koronavirové chřipky

Léčba korony pomocí antibiotika Azithromycinu spolu s Plaquenilem, anebo léčba pomocí dvou různých antibiotik byla velmi úspěšná. Další léčebné prostředky proti koroně jsou:

 1. Kromě Azithromycinu jsou doporučovány ještě tyto kombinace: Metrodinazol a Spiramycin-Birodogyl, nebo Amoxicilin a clavulanická kyselina (Augmentin). To proto, že Prevotella je velmi odolná vůči většině antibiotik.
 2. Plaquenil v kombinaci se zinkem, někdy i s Azithromycinem.
 3. Aromaterapie pomocí olejů, jako na příklad borovice, libavka (gaultheria procumbens), smil italský, pepermint a jiné.
 4. Jako prevenci infekčních onemocnění radí lékaři z Ortomolekulární mediciny následující vitaminy a minerály. Uvedená denní dávka je pro dospělé.
  • Vitamin C 3,000 mg (na dva- až třikrát)
  • Vitamin D 2,000-5,000 mezinárodních jednotek
  • Hořčík 400 mg
  • Zinek 20 mg
  • Selén 100 mcg
 1. Vláda ostrova Malagasy úspěšně používá proti Covidu jejich vlastní „zázračný“ lék, zvaný Covid-organics, který vyvinul jejich vlastní výzkumný ústav. Je to lék, založený na místních léčivých bylinách, jako je na příklad pelyněk.
 2. Venezuela přišla s údajně vysoce efektivní antivirovou léčbou, která zničí koronu aniž by měla jakékoliv vedlejší vlivy. Tato léčba funguje na základě molekul zvaných TR-10, které byly izolovány a použity proti viru. Léčebná látka má být předložena WHO k ověření.

Zcela odlišný názor na koronavirus, na viry a na nemoci

Švýcarský lékař Dr. Christian Tal Schaller nevěří, že mikro-organismy jsou zdrojem nemocí. Má za to, že nemoc vznikne z nevyváženosti v lidském systému a není způsobena ničím z venku. Bakterie a viry jsou přítomny všude, ale stanou se z nich patogeny pouze za určitých podmínek. Viry obzvlášť, to nejsou živé organismy, ale jsou to jednotky informací, které chodí od buňky k buňce, aby je varovaly; je to jakýsi varovný signál o tom, že existuje nevyrovnanost v lidském těle.

Když přihlédneme k 5G radiaci, která má zjevný škodlivý vliv na lidský organismus, to varování, které virus přináší buňkám se týká právě této radiace. V jiných případech to může být varování týkající se jedovatých látek, nebo znečištění ovzduší. Tak na příklad, chemtrails, které jsou na nás shora sypány a obsahují těžké kovy jako aluminium a barium (tyto narušují činnost endokrinního systému), nanočástice a také etnicky-specifické viry, mohou vyvolávat notnou dávku takových varování.

Dr. Schaller podezřívá, že koronavirus byl navržen na to, aby předával buňkám nepravdivou zprávu, čímž vyvolává ještě více škodlivou reakci.

Toto potvrzuje i výzkum Dr. Andrew Kaufmanna, který porovnával pod mikroskopem exosomy s tím, co je vydáváno za Covid-19 a obě tyto látky vypadají naprosto stejně. Potom porovnával genetickou stavbu exosomů a Covidu a opět zjistil, že jsou naprosto stejné a dokonce se vážou na ty stejné přijímací buňky. Takže to, co je vydáváno za Covid a co je neustále hledáno pomocí PCR testů, to jsou naše vlastní exosomy, což jsou části našich buněk, naše vlastní viry, naše vlastní RNA, jejichž produkci ovládá imunitní systém jako součást obranného mechanismu člověka. Exosomy rovněž cestují od buňky k buňce a předávají jim informace o případném ohrožení. Jsou to naše vlastní viry, které jsou hromadně produkovány při jakékoliv stresové, anebo jinak nátlakové situaci, nebo také při nemoci.

Takže není se co divit, že PCR test vždycky najde to, co hledá, protože to, co najde je součást nás samotných. To, že lidé po tomto testu onemocní právě zmíněnou chřipkou může být zásluha testu samotného, který patřičné bakterie, jedy, nebo očkování do nosu testovaných dodá.

Může být 5G ten viník?

5G technologie je něco, co lidstvo ještě nikdy předtím nezažilo. Není to pouhé vylepšení 3G a 4G, které samy o sobě jsou pro nás velice škodlivé. 5G je zcela jiná škála elektromagnetické energie, daleko mocnější, než cokoliv co známe. A protože lidské tělo je také elektromagnetické, dochází zde k vážnému konfliktu.

Náš mozek komunikuje se zbytkem těla pomocí elektrických impulsů. Celé tělo mezi sebou komunikuje elektricky. I naše myšlenky jsou zpracovávány elektricky. Takže když dojde k narušení naší přirozené elektrické aktivity, pak se náš systém ocitne v nerovnováze a snadno podlehne čemukoliv. Dnes jsme doslova bombardování 24 hodin denně, každý den, celý rok elektromagnetickou energií 4G, postupně 5G, bezdrátovou technologií – to všecko jsou nesmírně škodlivé a lidský organismus narušující vlivy.

Je zde dokonce snaha, pomocí satelitů vystavit celý svět 5G technologii. Zatímco jsme seděli zavřeni doma v karanténě, 5G zařízení bylo zaměňováno za 4G ve školách, v nemocnicích, ve veřejných budovách a všude jinde, kde je používáno bezdrátové spojení. Po celém světě, všude jsou neustále instalovány 5G antény, jen v bohatých částech ne, uvědomte si to. Takže se dá očekávat, že budeme víc a více nemocní, korona bude za chvíli všude a roušky s karanténou se stanou nezbytnou částí našich životů, jakkoliv dlouho v něčem takovém dokážeme přežít.

5G radiace přímo ničí naše DNA. To zpanikuje imunitní systém, který vyvolá imunitní reakci a buňky začnou produkovat ochranné imunologické látky. Tyto látky, jak již bylo řečeno, se nazývají exosomy a pod mikroskopem vypadají stejně jako to, co je vydáváno za Covid virus. Exosomy se vážou na ACE2 přijímače v plicích, v srdci a ve střevech. Potom, logicky, tyto exosomy, neboli naše vlastní viry, mylně vydávané za Covid-19, nejsou příčinou žádné chřipky, ale je to reakce na útok; je to reakce na použití elektromagnetické zbraně ve formě 5G.

Ta podobnost mezi škodou na plicích, kterou způsobila „korona“ a škodou, kterou způsobila elektromagnetická zbraň, což pozorovali a komentovali různí lékaři, ukazuje na stejný původ těchto problémů. Další příznaky jsou trvalé bolesti hlavy, únava, pálení v plicích, trombóza (hlavně plicní), ztráta čichu a chuti – i tyto jsou stejné jak pro „koronu,“ tak pro napadení elektromagnetickou zbraní.

5G je skutečně elektromagnetická zbraň a je namířená proti nám. Podívejte se kde všude u nás jsou dnes nainstalovány antény 5G, ZDE a sledujte, kde je nejvíc „korona“ pacientů. Budou to ta stejná místa.

Už to by nám mělo hodně říct, že když vypukla tato „epidemie,“ tak jaksi záhadně nebyl nikde na světě dostatek roušek a jiných ochranných pomůcek. Používané testy byly špatně zvoleny a nefunkční, vlády okamžitě zakázaly Plaquenil, který se celých 70 let předtím prodával v lékárně, někde i bez receptu. Zdraví lidé byli donuceni do karantény, snad aby se postupně nakazila celá rodina. Roušky, které způsobují těžká onemocnění nositele a zavinily současnou epidemii zápalu plic, byly nanuceny na populaci. Všechna media operovala na bázi strachu a paniky, lhala ohledně počtu nemocných a uměle zvětšovala počet zemřelých. Nemocnice a lékaři odmítali běžné pacienty a soustředili se pouze na koronavirus. Zubaři zavřeli ordinace, protože nemohli sehnat ochranné pomůcky. WHO (světová organizace pro zdraví) zákeřně nedoporučovala proti-zánětlivé léky na koronu, což mohlo být přesně to, co pacienti potřebovali. Ovšem co můžeme očekávat od této globalistické organizace, založené Rockefellery již v r. 1948?

Toto všecko, do posledního bodu bylo proti nám, bylo to k naší škodě. Takže když teď přijdou s očkováním, myslíte si snad že to bude jiné? Myslíte snad že Bill Gates a jemu podobní mají skutečně zájem o naše zdraví? Ani nápad! WHO a jeho spoluvinník Gates sice předkládají světu očkování jako nepostradatelné, ale UNESCO, přestože je součástí globalistické agendy, v jejich 256-stránkové publikaci „Nanotechnologie, etika a politika“ před očkováním varuje. Říkají, že očkování porušuje zásady politické etiky a obsahuje organismus-napadající nanotechnologii.

Už to, že starší lidé, u kterých byl zjištěn koronavirus, dostávají rutinně injekce Rivotrilu (Clonazepam, také Valium, obojí benzodiazepiny), který je používán jako sedativum a na snížení záchvatů. Jenomže Clonazepam a Rivotril jsou známy, že způsobují selhání dýchání. Takže lidé, kteří se dusí, dostanou něco, co způsobuje ještě větší dušení? To není odpustitelné; to je zločin.

Je zjevné, že tato válka je vedena proti nám a je jak biologická, tak elektromagnetická a celá skutečnost je zakrývána těmi nejrůznějšími způsoby. WHO je vedoucím členem tohoto zločinu a různí roztroušení operátoři jako je Gates a Fauci jen vypomáhají s vytvářením celosvětové paniky. Zákazy a příkazy, které WHO uvalila na lékaře a zdravotní personál přidávaji k celkovému chaosu a nepřispívají ničím k vyřešení situace. Ta skutečnost, že již v r. 2017 prodávali do světa testy na koronavirus, nebo existence různých patentů na jeho zjištění z r. 2015 svědčí o tom, že celá akce byla dlouhodobě plánována a pečlivě připravována.

Když k pozemským a nadzemským (satelity) 5G připočteme ještě ohřívače ionosféry, jako je americký HAARP a ruský SURA, nemůžeme se divit že je stále více nemocí a problémů. Dnes už víme, že dolování, čerpání nafty a plynu mohou někdy způsobit zemětřesení a jiné problémy a přesto se nikdo záhadně nezajímá co způsobí tolik 5G energie naší zemi. Nakonec i ona má svoji vlastní resonanci, jak zjistil Winfried Otto Schumann, který objevil, že mezi zemí a ionosférou je stálá vlna v hodnotě 7.83 Hz. Co se stane když tato vlna bude – kvůli lidské hlouposti a pýše – nějakým způsobem narušena? Přijde nová potopa? Anebo roztají všechny ledy? Či přijde doba ledová a všichni zmrzneme? Je jisté, že co se 5G tak mohutně rozšířila po celém světě, dochází k nezvykle vysokému počtu zemětřesení a jiných nepochopitelných přírodních úkazů.

Takže z toho všeho je zřejmé že jsme opravdu ve válce. Problém je, že v té válce jsme my ten nepřítel. A lidstvo, které se nebrání, si řeže přesně tu větev, na které sedí.

Druhá část tohoto článku se nazývá: Co se skrývá za Koronavirem a lži na zakrytí pravdy.

 • Jane K.
2.5/5 - (2 votes)
(Visited 171 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *