“Polemika” s Michalem Brandem

Napsal
Sdílet článek

Aby se rozumělo, to není on. To jsem já. No, a protože se taky zabývám tím, co se dá vyčíst ze všemožných covidových čísel a co má nějakou skutečnou výpovědní hodnotu, začetl jsem se do údajů ze článku – NÁKAZU COVIDEM ŠÍŘÍ HLAVNĚ OČKOVANÍ. DOKAZUJÍ TO OFICIÁLNÍ DATA. Oceňuji dlouhodobou Michalovu práci, kdy se snaží do té hromady údajů vnést trochu světla. Není to jednoduché, protože mnohé z nich jsou prezentovány a interpretovány účelově. Čiší to z nich na první pohled, na ten druhý pak o to víc.

Všichni vnímáme urputnou snahu naočkovat co možno nejvíc lidí, navíc v situaci, kdy už i původní nevelká důvěra v účinnost vakcín strmě klesá. Klesá právě kvůli tomu, jaká se postupně ukazují právě ta čísla, která se místo dokládání té účinnosti chovají opačně. Kdeže loňské a letošní jarní sliby jsou. Dle mého soudu však jedna vyjímka existuje. Je trochu postavena jakoby proti Michalovým závěrům, ale řekl bych, že je spíše informativně doplňuje. Postavena je spíše proti závěrům mnohých diskutujících na PP, kde jsem to právě v diskusi prezentoval, ale setkal se s prakticky nulovým, či spíše záporným ohlasem. Situace je dnes již taková. Lidé jsou právem znechuceni způsobem, jak jsou zpracováváni provakcinační propagandou a zesilováním restrikcí vůči neočkovaným. Prezentace čehokoli, co by snad mohlo mluvit tzv. ve prospěch vakcinace, je proto vnímána de facto jako nepřátelský akt.

Ale co když to tak není? Co když někdo jen chce být objektivní? Čísla jako taková nemohou za to, jak je s nimi nakládáno, a zrovna já je chci prezentovat objektivně a pokusit se přesto nevyvolat nepřátelskou náladu. V té souvislosti proto ta Michalova doplním. S ohledem na zmíněnou diskusi ještě jednou naposledy zdůrazňuji, že i když jsem “nastřelenej” (kdy ne ze slepě důvěřivých, ale ze svých osobních specifických důvodů), mojí motivací není nějaká propagace či fandovství vakcinaci. Jsem tvrdým obhájcem toho, že jde o ryze osobní rozhodnutí každého, zda to postoupit či nepostoupit, a nikdo jej k tomu nesmí ani nutit silou, ani jej od toho silou odrazovat.

Při svém přepočítání covidových čísel jsem vycházel ze stejného zdroje, a to z https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky  Přesněji, vycházet budu, a to z jeho aktuální podoby dnes, tzn. 5.11.2021. S časem se totiž mění (že to dopíšu až po půlnoci, takže až 6.11., tak to je tolik nepoškodí). Budu se však věnovat počtům pacientů na JIP a počtům zemřelých. Michale, rozumím Vámi dopočítanému číslu 35.540, jde o 4 (tzn. 80%/20%) x 8.885. Sice by se ze zpochybňovacího zvyku mohlo říct, že je těch 8.885 zase jen z aktuálně testovaných. Ale i tak lze říct, že v populaci je těch ca třicet pět tisíc očkovaných, které sice testy (jejichž kvalitu sice taky lze zpochybňovat, ale jejich “poměrová” kvalita zůstává vypovídající, navíc ti testovaní tam šli už nachcípaní ) nezachytily, ale mají bezpříznakovou reinfekci. Proto, že předpoklad příchodu pouze skutečně nemocných očkovaných na testy je validní. Při přepočtu na 90% pak by to číslo činilo, jak uvádíte níže, dokonce 79.965. Při pravděpodobnosti oněch očkovaných bezpříznakových 80-90% a dostavení se k testům pouze těch vážnějších to skutečně odpovídá. Je to čtyř až devítinásobný rozdíl. Což je velmi mnoho, a což by ČVUT opravdu přehlížet nemělo. Jedinou jejich částečnou obhajobou by mohlo být, že jde o, jakkoli vysoce pravděpodobný – vlastně jistý, ale dopočet. A že neuvádějí do té tabulky čísla dopočítaná, ale získaná. Tak či onak, aspoň se i s nimi dá pracovat.

Zůstane-li se u těch “mých” zdrojových čísel, dnes tam najdeme 151 na JIP a 111 zemřelých u neočkovaných, a 98 na JIP a 96 zemřelých u různě očkovaných. Proč je uvádím? Proto, že mají tu samou relevanci jako ta Michalova, a jsou ze stejného zdroje. Také proto, že jsou zpracována identicky. No a proto, že počet takových pacientů má sice statisticky stejnou, ale v důsledku vážnější, možno říci fatálnější hodnotu, než počet “nic netušících” očkovaných.  6,16 : 1, to je aktuální skutečný poměr neočkovaných a očkovaných na JIP. A 4,63 : 1 je poměr mezi zemřelými. Ta čísla jsou právě toho “nepopulárního” charakteru. Vedle těch Michalových však dotvářejí skutečný obraz toho, jak to u nás s covidem mezi očkovanými i neočkovanými vypadá. Samozřejmě aktuálně, protože jde o dynamický proces, takže ta čísla se mění s časem.

Lze tedy říct, že na jednu stranu jsou nám předkládána čísla bez ohledu na skutečnost, které se Michalovy výsledky velmi blíží. Na takovou skutečnost, že v naší populaci se aktuálně nachází více než třicet, ale možná taky okolo osmdesáti tisíc bezpříznakových “nemocných” očkovaných lidí. Že očkování skutečně způsobuje zmírnění průběhu vážnějších a fatálních průběhů nám ale ukazují ty kousek výše zvýrazněné poměry “dodavatelů” na JIP a do rakve z řad neočkovaných a očkovaných. Tato čísla k těm jeho přináším já. Čísla sama o sobě za nic nemohou. Ani ta co do společenské nálady sympatická, ani ta nesympatická. Jsou-li pravdivá, a volá-li se po té pravdě, musejí se přijímat taková, jaká jsou.

 

(Visited 186 times, 1 visits today)
Sdílet článek

5 comments

 1. Ve svém článku jsem rozebíral data o počtu “nakažených” a o tom, kdo šíří Covid

  Proto jsem hovořil a analyzoval tyto údaje.

  Na téma analýzy a srovnání dat o počtu úmrtí na covid, o počtu úmrtí na opatření vlád a o počtu úmrtí na zanedbanou lékařskou péči jsem psal zase v jiných článcích.

  A další jistě také napíšu

  Jen mimochodem, úmrtnost očkovaných není jen úmrtnost na covid ale i úmrtnost na vakcínu.
  Pro seriozní srovnání je nutno obě položky sečíst.

  Například data z Izraele ukazují, že během očkování prvními dvěma dávkami a pak očkování třetí dávkou zemřelo “na covid” cca 80% všech úmrtí “na covid” v historii v celé slavné pandemii – takže data z Izraele ukazují, že očkování mRNA “vakcínou” Pfizer zvyšuje (již po první dávce, ale i po druhé a znovu i po třetí) riziko úmrtí “na covid” zhruba desetinásobně. cool
  Tolik zatím jen stručně k Vámi uváděným údajům a srovnáním.

 2. Stručně:

  Analyzoval jsem data pro zjištění toho, která skupina především šíří infekci covidem

 3. Zůstane-li se u těch “mých” zdrojových čísel, dnes tam najdeme 151 na JIP a 111 zemřelých u neočkovaných, a 98 na JIP a 96 zemřelých u různě očkovaných. Proč je uvádím? Proto, že mají tu samou relevanci jako ta Michalova, a jsou ze stejného zdroje. Také proto, že jsou zpracována identicky. No a proto, že počet takových pacientů má sice statisticky stejnou, ale v důsledku vážnější, možno říci fatálnější hodnotu, než počet “nic netušících” očkovaných. 6,16 : 1, to je aktuální skutečný poměr neočkovaných a očkovaných na JIP. A 4,63 : 1 je poměr mezi zemřelými.

  Tak to mimochodem je jakoby “pravda”, ale přitom to je lež

  Aktuální poměr počtu zemřelých neočkovaných a zemřelých očkovaných je 51:49, tedy prakticky úplně stejně a rozhodně nikoli více než čtyřiapůlkrát více zemřelých neočkovaných než zemřelých očkovaných
  Pokud vezmeme data od např poloviny května, kdy jakž takž bylo vůbec dokončeno nějaké očkování, pak je to poměr 62:38 a tento poměr má jasný trend vyrovnávání poměru počtu zemřelých očkovaných a zemřelých neočkovaných. Další možný vývoj pak je přehoupnutí obou křivek do sitauce převahy úmrtí u očkovaných

  Vámi zmíněný poměr dostaneme pouze pokud použijeme naprosto nekorektní způsob výpočtu a to sice tak, že vezmem počet úmrtí od 1.ledna, kdy ale nebyl naočkovaný vůbec nikdo (a další cca měsíc a půl také, protože naočkovaný je pro propagandu jen ten, kdo má obě dávky, tedy měsíc po první, a pak ještě 14 dní po druhé dávce, takže první očkovaný byl v polovině února, i když se s očkováním začalo v lednu)
  Stejnou “technikou” bychom mohli tvrdit, že narodit se po sametovém převratu zajišťuje prakticky nesmrtelnost, protože ze zemřelých od roku 0 n.l. je 99,99% lidí, kteří se narodili před listopadem 1989. cool cool cool

 4. Na příkladu JIP – protože je prům. věk na JIP 62 let u neočkovaných, a mnohem vyšší u očkovaných, tak ten podíl 20% neočk. versus 80% očk. tam je sice zaokrouhlený, ale platný pro populaci jako takovou u hospitalizovaných, JIP a zemřelých. Platný proto, že procentuální počet očkovaných v populaci s věkem roste, a taky se v nemocnicích, na JIP i u zemřelých nacházejí ti 60+ ve velmi výrazně převažujícím množství. Takže starší ročníky tam vyprůměrují ty mladší (tzn. i ty pod 60). Ten věkový průměr (viz tabulka na opendatalab) je nižší jen u celkového počtu nakažených. Proto tam je poměr 20/80 neplatný. Tam je to ke dnešku 40% neočk. a 60% očk. A asi uznáte, že pokud by ten skutečný podíl mezi těmi 60+ byl i jen 30/70, tak by to na typu konečné informace (viz údaje níže) moc nezměnilo.

  Počítal jsem aktuální stav a všechny typy očkování. Že se ta čísla prolínají v čase, to ty výpočty v jejich aktuálním vzhledu neovlivňuje, spíše z těch dnešních údajů vidíme, že počet neočkovaných v tabulce vzrůstá jak u nakažených, tak hospitalizovaných, taky na JIP, i u zemřelých. Samozřejmě je nutno sledovat dynamiku, protože aktuální čísla mluví čistě a jen o stavu toho dne. Dynamika v čase se měnících čísel je pro to sledování kauzality podstatnější, ale znovu, já vycházel z těch aktuálních. Nehledě k tomu že ty vzrůstající počty u neočkovaných “jakoby” o něčem svědčí.
  Kolik lidí zemřelo právě na očkování, tam nevím, odkud a jak je lze zjistit či dopočíst. Jistě takové případy jsou, rozhodně je nebagatelizuju. Jistě jsou i takoví, co je právě očkování přivedlo i na JIP, či jen k hospitalizaci. Ale neznám je, proto jsem je do výpočtů ani nedával.

  Takže 5,11. byl ten poměr na JIP 151 : 98, ale vezměme aktuální čísla ze dneška – 8.11.
  Nakažení – z celk. počtu 53 379 jich ten podíl populace 40/60 dodal 35 479 ks od 40%ní skupiny neočkovaných, a 17.900 ks od 60%ní skupiny očkovaných
  Hospitalizovaní – z celk. počtu 2 207 ten 20%ní dodal 1 180, 80%ní dodal 1 027
  JIP – z celk. počtu 360 ten 20%ní dodal 235 ks, 80%ní dodal 125 ks
  Zemřelí – z celk. počtu 244 ten 20%ní dodal 127 ks, 80%ní dodal 117 ks
  Vycházet přece nutno z toho, kdo a jak se podílí na tom přísunu. Čistě jen absolutní čísla a poměry z nich plynoucí nestačí. I kdybychom to brali ze stavu skutečné proočkovanosti populace bez věkového rozdělení, která je dnes ca 40% neočk. a 60% očk., jak je možné, že ta menší část, tzn, neočkovaní, těch pacošů dodává víc? Podívejte se na data za předchozí dny a týdny. Zrovna na JIP byl 5.11. ten poměr 1,54x víc neočkovaných, dnes jich je dokonce 1,88x tolik. A to jsou absolutní čísla, kde skutečně musíme taky vzít v úvahu, že 1,88x víc lidí tam dodal balík, který je obecně 1,5x, ale konkrétně 4x menší.

  Je ode mě neslušné, že jsem si půjčil vaše jméno bez dovolení. Za to se vám Mike omlouvám. Nebylo to ale z “taktických” důvodů. Já se spoléhám na to, že je pro vás nejpodstatnější, aby se prezentovala nejen čísla jako taková, ale především to, co z nich plyne, a situaci blíže popisuje. Bez ohledu na to, jak jsou ty plynoucí věci pro někoho příjemné/nepříjemné. Proto jsem se rozhodl svoje čísla k těm vašim přidat. A netaktizuju ani touto odpovědí. Jako, abych vám tzv. “podkuřoval, že vy jste přece ten, co se dívá pravdě do očí, tak mi to bez nějakého přemejšlení odkývnete”. Například jsem si až s vaší pomocí uvědomil, jak je to jednoduché uplatnit tak základní úvahu, že pokud bylo testováním zjištěno nějaké číslo pozitivních očkovaných, znamená to při tom známém procentu jejich bezpříznakovosti, že ve skutečnosti je jich pozitivních 4x až 5x tolik. Tak nějak to sice mnoho lidí tuší – že je jich jako “hodně”, ale takto se k tomu číslu dá dojít jednadvě. Takže to mé “polemika” je opravdu jen v těch uvozovkách.

  A ještě, jistě by asi šlo rozporovat, koho všechno v těch skupinách vůbec jde klasifikovat jako kovidpacienty, kdo všechno skutečně zemřel na kovid a ne pouze s kovidem apod. To by ty tabulkový čísla pak naprosto pozpřeházelo a změnilo. Ale pořád musíme sledovat tu kauzalitu, tzn. pokud něco ovlivňuje kvalitu i kvantitu jiného něčeho, a je to pozorovatelné, tak to znamená, že ty dvě věci spolu nějak souvisejí. I kdyby ten parametr očkovanosti byl umělý nebo tam byl navíc, potom by se muselo při vkládání do tabulky u těch čísel šidit, šidit, a šidit. Nic jiného, než šidit. Ale to by se brzy poznalo.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *