Policista je povinen strpět pořizování záznamu nebo fotografií při výkonu služby jinou osobou

Napsal
Sdílet článek

Spolek Šalamoun zaznamenal řadu případů, kdy příslušníci Policie České republiky, či Městské policie bránili pořizování obrazového záznamu jejich zákroku, často s odůvodněním, že považují mobilní telefon za zbraň, viz učebnicové video zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ez9KQqnSmu8

Spolek Šalamoun proto požádal odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra o doplnění jejich stanoviska k pořizování záznamu policistů při výkonu služby.
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra reagoval na podnět Spolku Šalamoun a aktualizoval své stanovisko z roku 2014 o pořizování záznamů policistů při výkonu služby.
Plné znění aktualizovaného stanoviska ze dne 30. 8. 2019 naleznete zde:
http://spoleksalamoun.com/sys/galerie-download/Stanovisko-OBP-porizovani-zaznamu-policistu-pri-vykonu-sluzby-web-1.pdf

Ze shora uvedeného stanoviska vyplývá závěr: že policista je v zásadě povinen strpět pořizování záznamů nebo fotografií při výkonu služby jinou osobou. Pokud se domnívá, že tímto jednáním došlo k nepřiměřenému zásahu do jeho osobnostních práv, může se bránit zejména občanskoprávní cestou.

Uvedené stanovisko by mělo zabránit libovůli některých příslušníků Policie ČR, či Městské policie při pořizování záznamů při výkonu služby.

 

  • Václav Peričevič
(Visited 131 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *