Politika 4. říše pod vedením Německa – cesta do pekel

Napsal
Sdílet článek

Jak jistě většina z vás zaznamenala, tak tento měsíc přešlo předsednictví EU na Německo. A to se chce mimo šílených plánů tzv. „zeleného údělu“ věnovat především úpravě migrační a azylové politiky. A mělo by dojít na to, o čem se už pár let pouze hovoří. Na azylové řízení mimo EU, kde by měly být zřízeny tzv. „hot spoty“. Na těch by mělo být stanoveno, zda žadatel dostane azyl nebo ne.

Nicméně je jisté, že bude i nadále pokračovat invaze především ze strany od Asie balkánskou cestou a z Afriky pak přes Itálii, případně Španělsko. Bohatí mecenáši, řídící invazi, nepřestanou jen tak sponzorovat podvratné pašerácké vysoce ziskové neziskovky. Tedy zatímco ti, kdo budu uznáni jako vhodní žadatelé o azyl budou do Evropy importováni zřejmě letecky či jinou cestou přímo z míst, kde bude daný hot spot zřízen, ten zbytek se na náš kontinent dostane stejnou cestou jako dosud.

Co je ale takřka jisté je fakt, že Německo se hodlá o svoje „hosty“ tentokrát „spravedlivě“ rozdělit, jak ostatně ihned deklarovali. Tedy škodilo-li Německo za 3. říše, bude ještě víc škodit i za té čtvrté. Možná si říkáte, že stačí odmítnout. To je však jedna velká mýlka. Stačí se ohlédnout nazpět a zjistíme, že již naše vlády (tato i předchozí) na přijímání invazistů dávno kývly.

To, že je invaze řízená a dlouho předem plánovaná jistě víte, stejně jako je vám znám fakt, že ti, kdo se jeví být navenek organizátory, jsou jen dobře vedenými loutkami (tzn. kontinuálně Merkelová, zprvu Juncker – nyní Lejnová apod.). Stejnými loutkami jsou i čelní představitelé jednotlivých evropských zemí, nicméně ne všechny „loutky“ mohou na svých zadáních pracovat tak, jak by bylo zapotřebí. Volební síla odpůrců invaze je v zemích, kde probíhá multikulturní propaganda jen krátkou dobu, příliš silná na to, aby bylo možné v nich vetřelce okatě a s vědomím občanů umisťovat.

Tedy prozatím byly zaplaveny především ty země, jejichž obyvatelstvo je patřičně multikulturně „zpracované“. V jiných zemích, ke kterým se řadíme také my (a drtivá většina tzv. postkomunistických zemí), se na vytvoření dostatečného počtu multikulturně uvědomělých ovcí velmi pilně pracuje. Tedy hlavní díl „práce“ v tomto směru odvádí školství, vlády těchto zemí tak plní zadání přímo bravurně, vše běží dle plánu – infiltrace škol politikou, překrucování historie a genderová, multikulturní a LGBT propaganda od jeslí. V tom jedeme stejně pilně, jako některé další země, které se zatím řadí k „odmítačům“.

Mezitím už ovšem došlo k podpisu několika různých promigračních paktů, k čemuž se s nadšením připojily všechny země EU, vyjma Maďarska. Jen pro připomenutí: 2018 byla schválena Marakéšská deklarace  mezi zeměmi EU (vyjma Maďarska) a zeměmi Afriky (zahrnuty jsou jen některé africké země, jaká náhodička, že se jedná téměř výhradně o země muslimské). Tato deklarace podporuje migraci mladých Afričanů do Evropy.

Zastavíme-li se u této deklarace, kterou za nás schválil tehdejší ministr vnitra Metnar (ANO), tak na jejím základě může být udělen azyl takřka každému mladému Afričanovi ze signatářských zemí. Jde o země téměř celé severní a centrální Afriky, tedy zároveň i země, kde jsou velmi aktivní různé islámské bojůvky (ISIS, Al Šabáb, Boko Haram). Super způsob, jak tyto bojůvky, jejichž členy jsou především mladí muži (často ještě děti), přesunout do Evropy. A to zcela legálně!

A co víc. Právě udělení azylu udělá na hot spotech z „migrantů“ „uprchlíky“. A zde již narážím na dva další dokumenty, přijaté koncem roku 2018, tentokrát pod režií podvratné organizace OSN – Globální kompakt o migraci a druhý – o uprchlících. Finta spočívá v tom, že ten o migraci představuje jako přínosnou jakoukoli migraci, ten o uprchlících pak jen namísto slova „migrant“ uvádí slovo „uprchlík“. Problém je, že kladným azylovým řízením se z migranta stává uprchlík. A tím tak bude každý, kdo kladně projde těmito hot spoty.

Už tedy chápete, proč naše a spousta dalších loutkových vlád nehlasovala pro kompakt o „migrantech“, ale pro kompakt o „uprchlících“ ano? Parádní způsob, jak oblbnout davy. To se povedlo politikům napříč západním světem, dlužno však podotknout, že některé země – například USA a Maďarsko – nehlasovaly ani pro pakt o uprchlících.

Vše výše uvedené pak spadá pod tzv. Agendu 2030, ratifikovanou v roce 2016 (za nás podepsala vláda v minulém volebním období).  Evropa má být zničena přílivem invazistů z Afriky i některých asijských zemí. Především pak ze zemí muslimských, ve kterých – jakápak náhodička – právě v letech 2015 a 2016 vyzvali k džihádu Evropy. A nové výzvy se objevují i v posledních měsících a jsou stále naléhavější, došlo i k výzvě k džihádu mečem, což je od minulých výzev docela zásadní posun. Nicméně to plně koresponduje s tím, že se podle všeho muslimské komunity po celé Evropě vydatně vyzbrojují.

Německo bylo vždy v historii tím, kdo Evropě škodil a jak je vidět, nemíní s tím skončit ani nyní. V současné době je to však o to horší, že ve většině zemí má instalovány vlastní loutky, které jsou buď uplacené nebo vydíratelné. Ostatně, ono i to Německo jen koná v zájmu těch, kdo si „vodí“ jejich představitele. Stačí si vzpomenout na názorové zvraty Merkelové poté, když vyšlo najevo, že byla odposlouchávána…

 

5/5 - (2 votes)
(Visited 143 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *