Poslanecká sněmovna odmítla návrhy na odškodnění za neoprávněný za ochranný dohled a nezákonné vyloučení ze středních škol

Napsal
Sdílet článek

Poslanecká sněmovna dne 30. 7. 2021 odmítla návrh na odškodnění pro ty, kdo byli za minulého režimu neoprávněně vystaveni ochrannému dohledu, stejně jako pro ty, kdo byli nezákonně vyloučeni ze středních škol nebo učebního poměru.

Ze 123 přítomných poslanců hlasovalo pro odškodnění 47, resp. 48. (K přijetí návrhu bylo třeba 62 hlasů.)

I když proti byl jen zanedbatelný počet, klíčové bylo, že z přítomných poslanců se převážná většina zdržela hlasování, mezi nimi i prof. JUDr. Helena Válková, CSc., která se loni do médií vyjádřila, že odškodnění za ochranný dohled je „náš dluh“. (Viz podrobnosti v příloze.)

Zdá se, že tento „dluh“, stejně jako diskriminace neoprávněně vyloučených středoškoláků a učňů, většinu poslanců nezajímá.

Podrobnosti k průběhu hlasování podle záznamu z jednání Poslanecké sněmovny:

Poslankyně Lenka Dražilová: Tak tedy přistoupíme k hlasování. Legislativně technické návrhy ve třetím čtení nebyly načteny, takže začneme hlasovat pozměňovací návrh J1 pana poslance Michálka, který se týká kompenzace pro středoškolské studenty za neoprávněné vyloučení ze studia za minulého režimu. Stanovisko garančního výboru: nedoporučující.

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Pardon, mně to nějak nejde zmáčknout… už. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, hlasovalo 123 poslanců, pro 48, proti 12. Návrh nebyl přijat. Prosím.

Poslankyně Lenka Dražilová: Dále hlasujeme pozměňovací návrh pod písmenem J2, rovněž pana poslance Michálka, který se týká odškodnění za šikanózní ochranný dohled za minulého režimu. Stanovisko garančního výboru: nedoporučující.

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, hlasovalo 123 poslanců, pro 47, proti 6. Návrh nebyl přijat.

(Další podrobnosti ve zprávě níže.)

Poslanecká sněmovna 14. 7. 2021

Návrhy na odškodnění (vyloučení středoškoláci a učni; ochranný dohled)

Dne 14. 7. 2021 byl v Poslanecké sněmovně projednán ve 2. čtení návrh novely zákona o důchodovém pojištění.

V rozpravě byl mj. předložen návrh, aby bylo přihlédnuto k zákonu č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a aby důchod neoprávněně vyloučeným středoškolákům a učňům byl upraven dodatečným zápočtem dob stejně, jako je tomu u vysokoškoláků; potřebu odstranění této diskriminace navrhovatel Jakub Michálek demonstroval na  konkrétních příkladech:

  • Karel Brabec (nar. 1937) z Brna,
  • Michal Mišove (nar. 1941) z Bratislavy,
  • Robert Žibrún (nar. 1969) z Orlové.

Další návrh se týkal toho, aby v rámci důchodového zabezpečení dostali kompenzaci i ti, kdo byli neoprávněně vystaveni ochrannému dohledu; jako příklady této perzekuce byli jmenováni:

  • Miloslav Hrubý (nar. 1929) z Příbrami,
  • Jozef Bezděk (nar. 1936) z Hann. Mündenu (Německo),
  • Pavel Wonka (nar. 1953, zemř. 1988) z Vrchlabí.

V čase vymezeném pro diskusní příspěvek nebylo možné zmiňovat všechny osoby, které byly obdobně postiženy.

Jednání o novele zákona postoupilo do 3. čtení, které by mělo proběhnout ještě koncem tohoto měsíce. Tam by se mělo rozhodnout, jestli návrhy budou přijaty, či odmítnuty.

Podrobnosti viz ve videozáznamu, který je dostupný na https://videoarchiv.psp.cz/

Kategorie: Jednání Poslanecké sněmovny

Akce: 111. schůze Poslanecké sněmovny

Název: odpolední jednání 14. 7. 2021 od 14:30 do 18:20

(Začátek přednesu shora uvedených návrhů je v 15:55:55, konec v 16:01:57)

  1. Vlastní texty obou návrhů jsou k dispozici na https://docs.google.com/document/d/1TzX4-0_Bqll-cDr3Gk9b8RE1K42xi_GIbFWOBRbVyrQ/edit
  2. https://docs.google.com/document/d/1h5aosZJJ8LEsNzTf8u55RaeQd5jF7MkmiR90nN5GHRI/edit
  •  L. Müller
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 115 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *