Postaví se předseda ČBK, Jan Graubner, proti zákonu na kradení dětí?

Napsal
Sdílet článek

Vážený arcibiskupe Jane,

tento týden Senát v Česku řeší schválení či odmítnutí novely zákona, už odhlasované poslaneckou sněmovnou, která stanoví, že děti mohou být rodičům odebrány bez soudu. To znamená, že děti mohou být bez příčiny takzvaně zákonně ukradeny milujícím rodičům. Tento zákon je nejkrutějším zločinem proti bezbranným dětem! Pán Ježíš říká, že co jsme učinili jednomu z nejmenších, Jemu samému jsme učinili. Tato podmínka je rozhodující; určuje, kdo bude spasen a kdo bude zavržen v pekle (srov. Mt 25). Uvědomuješ si, že svou aktivitou či pasivitou v této věci rozhodneš i o tom, zda sám budeš spasen nebo zavržen? Pokud se veřejně a aktivně postavíš za děti, a tím proti zločinnému zákonu, je velká naděje, že zákon neprojde. A pokud by i prošel, pak Ty na tomto zločinu nebudeš mít žádnou účast, protože jsi udělal to, co jsi byl podle svého svědomí povinen v této situaci udělat. Navíc po medializaci, aspoň v katolických médiích – rádio a televize, by byl zákon na veřejnosti odepsán.

V současnosti několik občanských aktivistů s mimořádně velkými oběťmi, ale s nesrovnatelně menšími možnostmi, než které máš Ty, zorganizovali petici. Navíc katolíci ve většině o hrozbě zákona ani o petici nic nevědí, protože je na tuto podstatnou věc v chrámech neupozornili. Ti, kteří jsou vyzváni k podpisu petice, se odvolávají na mlčení svých pastýřů – biskupů.

Nedej Bůh, že by zákon prošel a začaly se krást děti rodičům! Jak budou reagovat rodiče, když se dozví, že církev mohla zabránit tomuto velkému zločinu, a nehnula ani prstem? Mnozí mohou kvůli zradě církve zcela odpadnout od Boha!

Kněží jsou svázáni poslušností, odvolávají se na biskupy a biskupové jsou rovněž svázáni organizací zvanou ČBK, jejímž předsedou jsi právě Ty. Pokud by i jednotliví biskupové chtěli, aby ČBK aktivně vystoupila proti zákonu, Ty budeš návrhy jako předseda vetovat. Oni pak musí přijmout pozici zločinné pasivity, ale na veřejnosti jsou pokládáni za aktivní členy ČBK, která proti zločinnému zákonu nevystupuje, tedy ho mlčky schvaluje. Hlavní zodpovědnost proto dopadá na Tebe! Uvědomuješ si to, arcibiskupe Jane?

Je třeba vědět, že konkrétně na Tobě závisí, zda tento zákon bude nebo nebude v Česku schválen. Neutíkej před zodpovědností a nemaskuj se zbožnými frázemi! Pokud od zodpovědnosti utíkáš a nechceš se dětí zastat, vzdej se předsednictví ČBK a navrhni rozpuštění této organizace. V tom případě každý biskup už přebere zodpovědnost za sebe i za svou diecézi. Nebude už svázán organizací ČBK a za svou diecézi bude svobodně a zodpovědně bojovat.

Co jsi povinen v situaci, která v ČR nastala, urychleně udělat?

1) Zasedání Senátu je 9. 9. Sám se co nejdříve obrať na každého senátora osobně s požadavkem odmítnout zločinný zákon na kradení dětí. Zvláště připomeň zodpovědnost senátorům z KDU-ČSL a zavaž je jako katolíky v této závažné věci ve svědomí.

2) Vyzvi všechny biskupy v ČR, aby rovněž každý osobně napsal senátorům totéž po Tvém příkladu.

3) Ty sám ve své diecézi vyzvi urychleně kněze, aby iniciovali věřící k podepsání naléhavé petice. https://tradicni-rodina.cz/kampane/vyzva-stop-zavedeni-barnevernetu-v-ceske-republice-zakon-umoznujici-doprovazejicim-neziskovym-organizacim-poslapavat-zajmy-deti-a-vydelavat-na-nich-je-nutne-okamzite-zast/

4) Obrať se na rádio Proglas, televizi Noe a jiná katolická média, ať mobilizují věřící a dělají účinnou osvětu ohledně hrozby novely zákona a ať vyzývají k podepisování petice proti tomuto zločinnému zákonu.

Jak je možné, že církev v ČR v této situaci doposud mlčí? Není hlasem prorockým, ale je uspávacím narkotikem pro věřící a národ.

Co pomůže Tvá podpora české charity, když zanedbáš osudy statisíců dětí?

Jednej statečně, i kdybys měl za to být předčasně poslán na emerituru.

V Kristu

  • Eliáš
5/5 - (2 votes)
(Visited 133 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *