Poznámky k typologii našich nepřátel

Napsal
Sdílet článek

Neomarxista-eurohujer – teoretický typ; vyhledává prostředí univerzit a médií, často se realizuje v politice, najdeme jej v početném zastoupení i v administrativních strukturách, evropských i domácích (komise, ministerstva, úřady), prosty jej nejsou žel ani státní zastupitelství a soudy.

Vítač-dobroser – praktický typ; dává přednost práci v terénu, realizuje se především v politických neziskovkách, lze jej však nalézt i v administrativních strukturách, jakož i v různých „Klinikách“, často na demonstracích, hojně se vyskytuje i mezi pracovníky humanitárních misí OSN, naštěstí jen v minimální míře je jím zamořeno prostředí silových složek státu. Zvláštní podkategorii tvoří jedinci upřednostňující pouliční násilí, tzv. „přímou akci“; sdružují se v organizacích jako Antifa, Síť revolučních buněk apod. (z hlediska typologie se blíží čtvrté kategorii – násilnému typu – viz níže). Vítač-dobroser bývá často vývojovým (rozuměj: kariérním) předstupněm neomarxisty-eurohujera; vývoj opačným směrem nebyl pozorován (výjimku tvoří studenti duchomorných oborů levicových univerzit; ti často „sestupují“ z kategorie neomarxista-eurohujer do kategorie vítač-dobroser, aby se později – s patřičnými zásluhami – vrátili zpět, do vyšších funkcí ovšem).

Pašerák lidí – přechodový typ mezi typem praktickým a násilným.

Terorista, bojovník Jihádu, muslim vůbec – násilný typ.

Některé obzvlášť odpudivé lidské typy dokáží současně splňovat definiční znaky i více než dvou uvedených kategorií.2)

  • Martin Petráček

1) Nebojme se pohlédnout pravdě do očí a nazvat věci pravými jmény. Máme nepřátele. Společnost je rozdělena propastí; zákopy jsou vyhloubeny, barikády navršeny… Čeká se na první výstřel. (A pro další běh událostí není příliš podstatné, ze které strany padne, byť by pro nás bylo z řady důvodů výhodnější, kdyby přišel ze strany protivné.)

2) „Typ Bombata“. (Poznámka je určena pro ty, kdo četli Kroniku zániku Evropy Vlastimila Vondrušky. Ti, kteří ji nečetli, nechť chápou tuto poznámku jako doporučení zmíněné knihy.)

(Visited 112 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *