Presidentské volby v Americe – co je nového

Napsal
Sdílet článek

Byla učiněna analýza stovky náhodně vybraných volebních hlasů ve státě Arizona a projekcí výsledků, propočítaných na celkový počet voličů (3,397,388) bylo zjištěno, že Bidenova výhra v tomto státě se pohybovala kolem 0.19%, pokud nezmizela úplně. Jak to může být pravda, když nám říkají, že pro něho volilo 80 milionů lidí? Pozorovatelé, kteří sledovali volební průběh hlásili, že volební pracovníci neustále mačkali „zelený knoflík“ na elektronickém sčítacím zařízení. Tento zelený knoflík má být stisknut v případě, že došlo k omylu, o čemž je nutno vytvořit záznam. Počítač pak zkopíruje právě vložený volební lístek a tuto kopii zařadí do speciálního elektronického pořadače, k pozdějšímu posouzení. Ovšem takto dojde k vytvoření duplikátu, který když je později přidán k celku, ovlivní konečný součet. Takže podvod.

Jako další, zaměstnanci voleb pobízeli voliče, kteří se dostavili osobně, aby volební lístky vyplňovali fixem (plstěným perem), což volební skener nevidí, takže vznikla prázdná místa, která mohla být doplněna po libosti. Takže další podvod. Poznámka na okraj: v Americe musí být na všech oficiálních dokumentech použito pouze kuličkové pero a to černé barvy.

Ještě více podvodů

V Georgii bylo zachyceno na videu, jak byli všichni zaměstnanci volební kampaně spolu s pozorovateli posláni pryč s tím, že se bude pokračovat druhý den ráno. Ale jakmile odešli, zbylé volební pracovnice vytáhly pod stolem kufry s volebními lístky a začaly je sčítat. Přitom veškerý dozor, včetně pozorovatelů a dohližitelů tam nebyl, takže to vlastně bylo nezákonné počínání, zjevně za účelem spáchání podvodu. Krátké video je na stránce.

Ovšem těch podvodů bylo mnohem a mnohem více. Na příklad v Pennsylvanii bylo zaregistrovaným voličům rozesláno poštou 1.8 milionů volebních lístků k vyplnění a vyplněných bylo vráceno 1.4 milionu. Při konečném sčítání ale napočitali 2.5 milionů vyplněných volebních lístků. A ke stejným výkyvům došlo i jinde, ve státech Michigan, Wisconsin, Georgia.

Je známo, že statistické křivky počtu hlasů jednotlivých kandidátů stoupají pozvolna. Když dojde k prudkému nárůstu, to vždycky označuje podvod. To se i stalo, když došlo zaráz 604,000 volebních hlasů pro Bidena a něco málo přes 3,200 pro Trumpa. Toto se stalo k ránu, zjevně v době, kdy se kolem volební kampaně nepohybovalo velké množství lidí a pozorovatelů.

Jinde bylo do sčítacího zařízení pokusně vloženo stejné množství hlasů jak pro Bidena, tak pro Trumpa. Výsledek byl překvapivý: Biden měl více hlasů než Trump.

V Pennsylvanii „ztratili“ 47 USB paměťových karet, které obsahovaly asi 50,000 volebních hlasů. Zaměstnanci tam neustále přenášeli celé pytle USB karet, které libovolně zastrkovali do volebního zařízení. Také se našlo velké množství neotevřených a tím pádem nezpracovaných volebních lístků. Mnoho volební dokumentace bylo záměrně zničeno, což je rovněž proti zákonu.

Jak říká Dr. Corsi, toto není volební systém; toto je kasino. V kasinu, ten jediný výherce je kasino samo. To je zařízeno tím způsobem, že je všechno zařízení napojeno na centrální počítač, který všecko sleduje. A když by hrozila prohra, počítač se postará o změnu výsledků a kasino opět vyhraje.

Už ta skutečnost, že Bidenův proslov u příležitosti amerického svátku „Thanksgiving“ (Díků vzdání) sledovalo pouhých tisíc lidí, zatím co nám zkoušejí navykládat, že pro něho volilo 80 milionů voličů! Samozřejmě, když na to bylo poukázáno, Big Tech okamžitě přidal pár tisíc přídavných shlédnutí – nakonec, jsou to experti na lecjaké podvody.

Zabezpečení voleb

Všechny podplacené a proradné mediální hlásné trouby volaly do světa, jak byly letošní volby v Americe ty nejlépe zabezpečené v historii a že všecko, co se přihodilo, bylo naprosto správné.

Oddělení „Homeland Security“ (Zabezpečení domoviny) dokonce najalo počítačové odborníky, kteří měli za úkol sledovat průběh voleb a dbát na to, aby nemohlo dojít k podvodu. Takže každý by si mohl myslet, že o všecko bylo postaráno. Jenže tito odborníci byli lidé od firmy Dominion a Smartmatic, výrobců sčítacího zařízení. Tím pádem udělali kozla zahradníkem.

Takže – co je v nepořádku s letošními americkými volbami?

Je několik bodů, které vyžadují bližší vysvětlení:

 1. Pozdě v noci, když Trump zjevně vedl, klíčové státy zastavily sčítání volebních hlasů. Většinou byli pozorovatelé odstraněni a sčítání hlasů pak pokračovalo tajně, bez nich.
 2. Kdykoliv sčítání opět pokračovalo, docházelo ke statisticky nemožným změnám. Statisíce volebních hlasů přibylo, z nichž více než 90% bylo pro Bidena.
 3. Volební hlasy, které byly doručeny po volbách, byly rovněž započítány. Desetitisíce volebních lístků měly nečitelné datum odeslání a přesto byly zpracovány. Obojí je proti volebním předpisům.
 4. Některé podpisy na poštou doručených volebních lístcích bylo nemožné porovnat. Tyto byly natolik zničené, že podpis nešlo číst. Přesto byly tyto hlasy započítány do celku.
 5. I když bylo mnohem více volebních lístků než jindy obdrženo poštou, mnohem menší procento z nich bylo zamítnuto z technických a jiných důvodů. Politický analysta Robert Barnes se vyjádřil, že kdyby státy jednaly podle stejných předpisů na zamítnutí volebního formuláře jako dříve, pak Trump spolehlivě vyhrál volby.
 6. Mnoho volebních hlasů prostě zmizelo a nebyly započítány. Také se později našlo velké množství poštou doručených volebních formulářů neotevřených a nezpracovaných.
 7. Mnoho voličů nebydlelo ve státě, ve kterém volili. Není to malé číslo, bylo to asi 20,312 lidí pouze v Georgii.
 8. Neplatné adresy byly zaznamenány ve velkém množství. Stejně tak obrovské množství zemřelých volilo. Přišly také volební lístky v tak perfektním stavu, že nemohly absolutně projít poštovním procesem. Mnohdy byly bez obálek, takže nešlo zjistit kdo je poslal.
 9. Statistické nemožnosti, z nichž všecky byly ve prospěch Bidena, byly hojné. Tak na příklad, při jedné várce volebních lístků Biden vedl před Trumpem 50.05:49.95. Při několika dalších várkách to byl stále ten stejný poměr. To je zjevný podvod.

Počítačový analysta Phil Waldron (plukovník v penzi) svědčil u soudu v Pennsylvanii, že volební zařízení, které je ve Spojených státech používáno, bylo navrženo k tomu účelu, aby s jeho pomocí bylo možno manipulovat výsledky voleb. Podle něho, asi 1.2 milionů volebních hlasů bylo nezákonně změněno pouze v tomto státě. Používané volební zařízení poskytuje možnost oprávněným i neoprávněným osobám přesunovat volební hlasy, měnit jejich množství a používat ke sčítání i nevyplněné volební lístky. Zařízení je rovněž napojeno na internet a používá servery, které jsou umístěny mimo Spojené státy.

On sám, při vyšetřování těchto podvodů přišel na mnoho případů, kdy byly vystaveny volební formuláře lidem, kteří je nikdy nevyžádali. A mnozí, kteří vyplněné lístky správně zaslali zpátky zjistili, že jejich hlasy nebyly nikdy obdrženy a tím pádem nebyly započítány. Jeho výpověď byla potvrzena rozvědkou „Kraken“ (vysvětleno později), která potvrdila, že Dominion servery byly během voleb spojeny přes internet s Bělehradem, Iránem, Čínou a s Obamovou politickou skupinou.

Další počítačová odbornice Melissa Carone, která pracovala pro Dominion jako dodavatelka služeb vypovídala u soudu ve státě Michigan, že určité volební lístky byly skenovány 8 – 10x. Po oskenování mají být lístky vloženy do uzavřených uren, ale tyto byly přemístěny jinam, takže lístky byly různě pohazovány a byly volně přístupné všem.

Advokátka Sidney Powell zahájila soudní procesy

Začala pronásledování zločinných manipulátorů amerických voleb tím, že podala první stížnost ve státě Georgia. Ve 104-stránkovém soudním spisu označuje 30 provinění, mezi nimiž jsou i následující:

 • Počítačový program, používaný volebním zařízením firmy Dominion v několika amerických státech byl manipulován operátory z Číny a z Iránu za účelem sledování a ovlivňování voleb a to už i v předešlých volbách.
 • Svědek, který vypovídal pod přísahou potvrdil, že tento počítačový program byl navržen vládou Venezuely k tomu účelu, aby mohli ovlivnit volební procesy, což opravdu činili.
 • Funkci volebního zařízení na sčítání lístků je možno změnit během 7 minut, s použitím pouhého šroubováku, což potvrdil Andrew Appel, profesor počítačové vědy na prestižní Universitě v Princetonu.
 • Protože tyto přístroje byly nezákonně připojeny na internet, to skýtalo možnost hackerům zezadu se na ně napojit, což se také dělo a jsou o tom důkazy. Dosvědčil to i finský programátor a znalec volebního zabezpečení, Hari Hursti.
 • Hursti také dosvědčil, že historie přístupu do těchto volebních sčítačů může být vymazána, takže hackeři mohou ledacos změnit a pak vymazat záznam o tom, že byli na zařízení napojeni.
 • Odborníci, kteří studovali návod na obsluhu počítačů firmy Dominion potvrdili, že tento dokument obsahuje instrukce, jak změnit nastavení, aby některé lístky nebyly započítány.
 • V jedné části státu Georgie bylo zjištěno, že údaje 3,300 voličů se nacházely na USB paměťových kartách, které nebyly nikdy přidány k celkovému počtu hlasů.
 • Skoro 40,000 zaslaných volebních lístků nebylo nikdy započítáno. Toto potvrdil William Briggs, statistik a dřívější profesor na Cornell lékařské fakultě.
 • Guvernér státu Georgia Brian Kemp dovolil, aby venkovní obálky volebních formulářů byly otevřeny tři týdny před volbami, což je proti volebním podmínkám. Tyto obálky mají být otevřeny až v den voleb.
 • Osobní sčítání volebních lístků (bez počítačového zařízení) byl podvod, protože nebyli povoleni žádní pozorovatelé, kteří by sledovali správnost celého procesu.
 • Během tohoto sčítání bylo pozorováno, že volební lístky pro presidenta Trumpa byly dávány mezi lístky pro Joe Bidena.
 • Žádné podpisy na poštou doručených volebních formulářích nebyly během přepočítávání ověřeny.
 • Celé balíky volebních lístků byly výhradně pro Bidena (to je prakticky nemožné).

Sidney Powell rovněž zahájila soudní řízení ve státě Michigan, kde předložila soudu 75-stránkové obvinění, ve kterém tvrdila, že „statisíce nezákonných, nečitelných, okopírovaných a jinak zjevně falšovaných volebních lístků bylo použito na způsobení obrovského volebního podvodu.“

A hned se dostavily následky: jeden z jejích svědků byl surově zbit a skončil v nemocnici. „Tyto lidi je nutno ochraňovat,“ prohlásila při rozhovoru s televizním reportérem. „Nejen že mohou ztratit zaměstnání, ale jejich životy jsou ohroženy.“ To bylo okamžitě proradnými medii zesměšňováno.

Kdo, anebo co je Kraken?

Z rozhovoru s generálem Flynnem (který byl dříve poradcem presidenta Trumpa ve věci národní bezpečnosti), s generálem McInerney (odborníkem na cyber-válku) a Mary Fanning (politicky zainteresovaná spisovatelka) vyšlo najevo mnoho důležitých informací, týkajících se současných voleb.

Předně byla odhalena totožnost organizace Kraken – je to 305. oddíl vojenské rozvědky, který spolupracoval s tajnou klikou, která usiluje o odstranění presidenta Trumpa z Bílého domu. Jak říká gen. McInerney, doposud se nevyskytl ani zlomek ujištění, že by FBI, CIA, nebo Oddělení spravedlnosti byli na stejné straně jako president; naopak, straní se skrytou garniturou (deep state) a zkoušejí Trumpa rovněž odstranit z cesty.

Server firmy Dominion byl umístěn v budově, která patřila americké rozvědce CIA ve Frankfurtu, v Německu a tam byly volební výsledky převáděny přes internet, zmanipulovány Čínou a Iránem a poslány zpátky. Americkým Zvláštním jednotkám rozvědky se podařilo tento server získat přesto, že se CIA bránila a pět z nich při tom padlo. Rovněž na straně CIA byly ztráty na životech. Hlavní ředitelka této organizace, která se tam z neznámých důvodů zrovna nacházela byla zraněna a vzata do vazby za vlastizradu.

Na Americké půdě byl používán na manipulace s volebními hlasy počítač Hammer a program Scorecard. Bývalý president Obama toto zařízení úspěšně využil při svém znovu-zvolení do presidentské funkce. Jinak by nevyhrál. To, že pět nejdůležitějších volebních států přestalo sčítat volby ve stejný čas nasvědčuje na plánovanou akci. V ten moment byl s největší pravděpodobností spuštěn Hammer a Dominion zařízení, aby posunuli Joe Bidena do popředí.

Další důkazy o podvodu byly nalezeny na serveru, zabaveném v Německu a byly předloženy Hlavnímu soudu Spojených Států (SCOTUS, Supreme Court of the United States) který sám rozhodne o jejich zveřejnění. President Trump určitě tušil, pokud to přímo nevěděl, že dojde k obrovskému volebnímu podvodu a zajistil se proti tomu. V současné době již začal čistku administrativního aparátu a odstranil 11 vysoce postavených členů Obranného výboru, mezi nimi Madeleine Albright a Henry Kissinger.

Odkud vzali spiklenci tolik volebních formulářů?

To je otázka, protože volební formuláře byly rozesílány jednotlivým registrovaným voličům a tito je zase posílali vyplněné zpátky. Jenže když počet vyplněných volebních formulářů překročil rozeslané množství o statisíce, snad i miliony, člověk se ptá, odkud se ty nadbytečné formuláře vzaly.

Ukázalo se, že byly objednány z Číny. Byl zachycen telefonní hovor, kde oba zúčastnění mluvili mandarinskou čínštinou a jeden z nich objednával volební formuláře: „Když máš na to peníze, množství není problém,“ říká kontaktní osoba v Číně. „Ale všimni si, že tisk a inkoust jsou jiné než předtím,“ ten druhý na to. „To nevadí. Až dostanu vzorek, udělám to úplně stejně,“ říká ten první. „Potřebuji objednat opravdu velké množství. Kolik bude stát jeden takový volební lístek?“ pokračuje ten druhý. „Stejná cena jako minule,“ zní odpověď.

Pravdivost tohoto telefonního hovoru byla potvrzena i čínským spisovatelem a aktivistou jménem Vinness Ollervides, který je královského původu. Vinness byl z Číny vypovězen a žil na Západě; jeho otec zemřel v čínském komunistickém vězení. Ukázky padělaných volebních lístků na stránce zde.

Ve skutečnosti by ale mělo být snadné zjistit, které volební lístky jsou pravé a které padělané. Ty pravé totiž mají mít tajný vodoznak, viz video.

 • Jane K.
(Visited 242 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *