Případ Petr Kramný před soudem – tentokrát jinde

Napsal
Sdílet článek

Ve středu 29. května 2019 ve 13.00 hodin bude soud projednávat, co se stalo v případu Petra Kramného. Tentokrát to nebude soud v Ostravě, ale Obvodní soud pro Prahu 5. Bude projednávat žalobu spolku Šalamoun o odpověď podle tiskového zákona na vydavatele deníku Mladá fronta DNES, kterým je MAFRA, a.s. Ten uveřejnil dne 28. listopadu 2018 v tištěném deníku a také v internetovém zpravodajství lživé informace převzaté od soudního znalce MUDr. Igora Dvořáčka o případu Petra Kramného. Nebylo jich zrovna málo, protože jeho lži a pomluvy tehdy zaplnily celou stranu 12.

Ve středu dne 28. listopadu 2108 na celé straně 12 v pražském vydání deníku Mladá fronta DNES, v rubrice „Rozhovor“, uveřejnila redaktorka MF DNES Ivana Lesková článek pod názvem „Kramný vraždil elektřinou. To je příčina smrti“ a s podtitulkem „Respektovaný soudní lékař zažívá těžké časy kvůli kauze Kramný. „Pochybnosti vyvolávají laici, kteří nemají dost informací,“ říká Igor Dvořáček“, který obsahuje celou řadu nepravdivých tvrzení a doslova lží o okolnostech trestní věci Petra Kramného.

K otázce, zda se soudní znalec MUDr. Igor Dvořáček nepodepsal na mediálním lynči a justičním omylu, pokud jde o odsouzení Petra Kramného (kterou je nutno vnímat v kontextu celého rozhovoru o okolnostech případu) tento soudní znalec v jeho obsahu sdělil, že sice nevypracovával posudek na zemřelé ženy Moniku Kramnou a její dceru Kláru Kramnou, ale že souhlasí se závěry znaleckého posudku svých kolegů, který viděl, že šlo o náhlé úmrtí po zásahu elektrickým proudem, a k tomu dodal, že: „Stále jsem jako jiní znalci přesvědčený, že Petr Kramný vraždil elektřinou. Pochybnosti vyvolávají laici, kteří nemají dost informací. Místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič říká médiím nesmysly. Můj advokát již v té souvislosti podal žalobu.“ Obdobné znění tohoto článku bylo uveřejněno dne 2. prosince 2018 ve zpravodajství iDNES.cz (Ostrava a Moravskoslezský kraj) pod názvem„O vraždě Kramných elektřinou nemám pochybnosti, říká znalec Dvořáček“.

Jedná se přitom o soudního znalce, který jako tehdejší přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě (předtím, nežli byl z jeho vedení odvolán), napřed odmítal obhajobě Petra Kramného zpřístupnit, a nakonec nechal zničit důležité důkazy – nekroptický materiál odebraný z těl obou zemřelých žen, uložený v tomto ústavu a důležitý pro vypracování nových znaleckých posudků, a také pro posouzení správnosti znaleckých posudků původních.

Profesní kariéra MUDr. Igora Dvořáčka (bývalého agenta StB, evidovaného v Archivu bezpečnostních složek pod registračním číslem 29541 jako kandidát tajné spolupráce a potom důvěrník StB s krycím jménem Simon) je přitom pochybná a nesnese denního světla. Kromě jeho spolupráce s bývalou Státní bezpečností totiž vyšly najevo další závažné skutečnosti, vyvolávající otazníky. Kromě plného pracovního úvazku ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde vykazoval odpracovaných 8 hodin denně, totiž jenom v roce 2016 vypracoval pro Policii ČR 477 znaleckých posudků z oboru soudního lékařství, za které mu jen v době od 1. do 26. dubna 2016 bylo vyplaceno celkem 359 tisíc Kč.

Takový enormní objem znalecké činnosti MUDr. Igora Dvořáčka, který svým rozsahem dvojnásobně překračuje i jeho nejvýkonnější kolegy – soudní znalce z oboru soudního lékařství, budí významné pochybnosti (a to i včetně vyúčtovaných a státem zaplacených hodin práce při takovém objemu podaných znaleckých posudků), neboť jej nelze reálně časově stihnout, natož vedle výkonu práce 8 hodin denně v rámci hlavního pracovního poměru ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

Není přitom pravdou, že by pochybnosti v trestní věci Petra Kramného vyvolávali laici, kteří nemají dost informací a není pravdou, že místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič říká médiím nesmysly, jak tvrdí MUDr. Igor Dvořáček. Egyptští lékaři – patologové vůbec neurčili jako příčinu smrti zásah elektrickým proudem. Při pitvě obou zemřelých žen bylo zjištěno, že vnitřní sliznice obou žaludků je rozleptána a obsahuje uprostřed černou skvrnu. Jejich žaludky byly při pitvě v Egyptě vyjmuty z jejich těl a nikdy nebyly dopraveny do České republiky a nebyly proto v České republice vůbec zkoumány. Podle závěrů egyptských lékařů – patologů nebyl prováděn test na organické jedy, mohlo se jednat o jed, který se v tělech vstřebal, a proto nemohl být odhalen.

Zásah elektrickým proudem jako příčinu smrti Moniky Kramné a její dcery Kláry Kramné vyloučili nikoliv laici, kteří nemají dost informací (jak na veřejnosti lhal v Mladé froně DNES MUDr. Igor Dvořáček), ale renomovaní soudní znalci – mimo jiné profesor MUDr. Ivo Šteiner, CSc. (místopředseda Evropské patologické společnosti a člen Světové patologické společnosti za Českou republiku), docent MUDr. Alexander Pilín, CSc. a MUDr. Zdeněk Šňupárek z Vojenského ústavu soudního lékařství, kteří vypracovali nové znalecké posudky, jejichž závěry se od většiny předchozích znaleckých posudků zásadně liší. Podle nových znaleckých posudků nemohlo dojít k úmrtí v důsledku zásahu elektrickým proudem. Místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič proto neříkal médiím žádné nesmysly, jak ho v Mladé frontě DNES lživě osočil MUDr. Igor Dvořáček, ale relevantní informace, vycházející z nových znaleckých posudků.

Ačkoliv obhajoba Petra Kramného předvídala možné zničení nekroptického materiálu a žádala proto Vrchní soud v Olomouci a Nejvyšší soud o učinění opatření, aby se jeho zničení zabránilo, přesto nechal MUDr. Igor Dvořáček nekroptický materiál zničit, ačkoliv dispoziční právo k nekroptickému materiálu nemá Ústav soudního lékařství v Ostravě, u kterého byl pouze uskladněn, zatímco oprávněnými osobami k rozhodování o tom, jak s ním bude naloženo, jsou pouze ti soudní znalci, kteří prováděli repitvu zemřelých a vypracovávali znalecký posudek pro orgány činné v trestním řízení, tedy MUDr. Marek Dokoupil a MUDr. Margita Smatanová.

Pokud MUDr. Igor Dvořáček sdělil v tisku, že zákonem není stanovena doba pro uchování preparátů z pitev, pak zamlčel, že vůbec nebyl oprávněn rozhodovat o zničení preparátů a také zamlčel, že jiné ústavy soudního lékařství (například v Hradci Králové) uchovávají preparáty z pitev zpětně od roku 1948 (a nepotřebují k tomu žádný zákon).

MUDr. Igor Dvořáček – údajně renomovaný soudní znalec, ve skutečnosti však šarlatán, podvodník a také bývalý důvěrník StB – se proto podílel na justičním omylu (přesněji: justičním zločinu), totiž na odsouzení Petra Kramného, který je podle informací vyplývajících z nových znaleckých posudků nevinen.

Znalci Dvořáčkovi ovšem nestačilo, že veřejnosti vědomě lhal, ale ještě nactiutrhačně otíral o činnost spolku Šalamou, který dlouhodobě poukazuje na nesrovnalosti a lži v případu Petra Kramného a snaží se prokázat jeho nevinu.

Spolek Šalamoun proto vyzval vydavatele deníku Mladá fronta DNES, kterým je akciová společnost MAFRA, k uveřejnění odpovědi podle tiskového zákona a když se tak nestalo, podal žalobu k soudu. Obvodní soud pro Prahu 5 bude žalobu spolku Šalamoun projednávat ve středu 29. května 2019 ve 13.00 hodin. Jednání, které je veřejné, se bude konat v jednací síni číslo 7 ve 2. patře v budově justičního paláce, budově F na adrese Praha 5 – Smíchov, náměstí Kinských 5.

Spolek Šalamoun zve širokou veřejnost k účasti na tomto veřejném soudním jednání, při kterém by měly být odhaleny některé detaily podvodné manipulace s některými důkazy v trestní věci Petra Kramného.

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun

3.8/5 - (5 votes)
(Visited 465 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *