Proč mimozemšťané dosud nenavázali s lidstvem kontakt?

Napsal
Sdílet článek

Vědci i obyčejní lidé si často kladou otázku, zda jsme ve vesmíru sami. A pokud na jiné planetě existuje nějaký vyspělý život, proč se s námi mimozemšťané ještě nespojili?  Na tuto otázku odpověděl v březnu letošního roku britský částicový fyzik, výzkumný pracovník Královské společnosti, profesor na University of Manchester a držitel Řádu britského imperia Brian Cox.

Cox tvrdí, že mimozemšťané s lidmi nenavázali kontakt, protože většina vyspělých civilizací ve vesmíru se už stihla zabít. A nás to podle něj čeká také. Cox je přesvědčen, že každá civilizace nakonec zabije sama sebe, což je důvod, proč žádné bytosti nezískali dominantní vliv ve vesmíru.

Profesor Cox zakládá svou argumentaci na takzvaném Fermiho paradoxu.

V roce 1950 fyzik Enrico Fermi – tvůrce prvního jaderného reaktoru na světě – přišel s paradoxem, který říká, že vzhledem k věku a velikosti vesmíru je nadmíru jasné, že někde existuje civilizace mnohem vyspělejší než ta naše. Otázkou podle něj je, proč nás už tato společnost dosud nekontaktovala.

Mnoho vědců argumentuje, že jednou civilizace dosáhne určité velikosti, takže nakonec zabije sama sebe – a to buď prostřednictvím války s použitím pokročilých zbraní, nebo kvůli přírodní katastrofě. Cox na této teorii pracoval a prohlašuje „Je možné, že růst v oblasti vědy a techniky nevyhnutelně předstihne rozvoj politických odborných znalostí, což povede ke katastrofě.“

Avšak jiní vědci s Fermiho paradoxem nesouhlasí a věří, že Země je první planeta v celém vesmíru, která hostí složitý život. Někteří výzkumníci shledávají Fermiho paradox natolik zajímavý, že se každé dva roky scházejí na konferenci v Paříži a diskutují, proč se z vesmíru nikdo nehlásí.

Pátrání po mimozemském životě začalo už v roce 1960. Tehdy se americký fyzik Frank Drake poprvé pokusil zachytit rádiové signály, jež by mohly vycházet od inteligentních bytostí žijících kdesi ve vesmíru. Žádné náznaky se mu ale detekovat nepodařilo.

To, že naší civilizaci věnují pozornost mimozemšťané, je prakticky jisté. Existuje mnoho pozorování a nálezů, které to dokazují. V souvislosti s touto skutečností si vědci kladou mnoho otázek.
Velmi důležitá je právě odpověď na otázku: „Proč mimozemšťané dosud s naší civilizací nenavázali kontakt?“ Moje odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá:

Vývoj lidstva je chaotický, nekoordinovaný a doprovázený velkým množstvím válek a ozbrojených střetů, které jsou většinově vnímány jako něco samozřejmého a přirozeného. Navázat kontakt s některou lokální vládou by bylo od mimozemšťanů velmi nerozumné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva s množstvím válek a ozbrojených střetů by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě.

Válka vedená klasickými zbraněmi podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? V současnosti takovou válku vnímá většina lidí  podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot.  V případě, kdyby se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celé planetě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.
Drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k nebezpečí možného vzniku světové jaderné války.

Naše civilizace dosud nemá jednoznačnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele – instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje přítomnosti jiné civilizace na naší planetě. Navázat kontakt s některou lokální vládou by bylo od mimozemšťanů velmi nerozumné. Chaotický a neřízený vývoj lidstva s množstvím válek a ozbrojených střetů by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě.

Stávající chaotické a nekoordinované mocensko-politické uspořádání lidstva je třeba pokud možno co nejdříve nahradit plánovitě a cílevědomě postupující centrálně řízenou globální mocí.

Podstata řešení problému vzniku globální centrály lidstva, tj. zodpovědného představitele – instituce nebo občana může být velmi jednoduchá. Podstata tohoto řešení může spočívat v tom, že se urychlí vývoj politického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva. Současně se vznikem zodpovědného globálního představitele lidstva bude dosaženo trvalého míru na celé planetě.
Vzorem k  řešení problému vzniku globálního představitele lidstva a nastolení trvalého míru na celé planetě může být Evropská unie. Evropská unie vznikla se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy v Evropě, jež vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce 1950 začalo hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem bylo především zajistit mezi spojenými státy trvalý mír. Zakládajících států bylo šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.

Podle vzoru Evropské unie může být k řešení problému vzniku centrální globální demokratické mocenské organizace spravující svět využito již osvědčené formy politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Umožnění kontaktu lidstva s mimozemšťany a nastolení trvalého míru na celé planetě je cíl, který za to stojí. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto politické strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy. Jedno možné konkrétní řešení nastolení Globální federace popisuje OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA. Uvedený dopis je např. na – https://miloslavdedek.blogspot.com/2019/08/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html

  • Ing. Miloslav Dědek
2/5 - (4 votes)
(Visited 250 times, 1 visits today)
Sdílet článek

6 comments

  1. Být na místě mimozemšťanů vyhnu se Zemi hóóóódně velkým obloukem a nechám tu jenom nějaké monitorovací zařízení, něco podobného jak ve Vesmírné odyssei 2001.

  2. Já to vidím tak, že kosmické vzdálenosti jsou omezením pro cestování jakkoliv vyspělé civilizace.
    Že nezabírá ani komunikace se vzdálenými světy, to může znamenat, že jediné co známe a ovládáme … elektromagnetické vlny … se šíří vesmírem příliš pomalu. Pokud kosmické civilizace objevily rychlejší komunikační prostředek, není divu, že na elektromagnetických vlnách nevysílají. Četl jsem jeden skoro scifi názor, že gravitace by se mohla šířit nadsvětelnou rychlostí. Zatím jsme ani nezačali a u elektromagnetických vln vývoj trval pomalu dvěstě let.
    V dohledné době si nejspíš nezakomunikujeme.

    1. Nejde o „zakomunikování“! Jde o poznatky ve všech oblastech vědy a techniky. Civilizacím, které by je zneužily k vývoji nových zbraní, je mimozemšťané poskytovat nebudou!

  3. Já myslím, že pan inženýr Dědek záměrně mlží. Mimozemšťané tady jsou, monitorují nás, dokonce píšou články do novin. Pan inženýr Dědek je jedním z nich. Kdo nevěří, ať si přečte jeho texty a diskuse pod nimi laugh

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *