PROČ VYSPĚLEJŠÍ MIMOZEMŠŤANÉ DOSUD S NAŠÍ CIVILIZACÍ NENAVÁZALI KONTAKT?

Napsal
Sdílet článek
Vědci i obyčejní lidé si často kladou otázku, zda jsme ve vesmíru sami. A pokud ve vesmíru existuje vyspělejší život, proč se s námi vyspělejší mimozemšťané ještě nespojili?
Je velmi pravděpodobné, že v nekonečném vesmíru existuje nekonečné množství civilizací nacházejících se na různém stupni vývoje, t. j. také nekonečné množství civilizací nacházejících se na podstatně vyšším stupni vývoje než naše civilizace.

Velmi důležitá je v nadpisu uvedená otázka: “Proč vyspělejší mimozemšťané dosud s naší civilizací nenavázali kontakt?”
Vývoj lidstva je chaotický, nekoordinovaný, doprovázený velkým množstvím válek a ozbrojených střetů, které jsou většinově vnímány jako něco samozřejmého a přirozeného.
Navázat kontakt s některou lokální vládou by v tomto případě bylo od vyspělejších mimozemšťanů nerozumné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivé, protože při kontaktu by zřejmě vyspělejší mimozemšťané předávali lokální vládě také na zemi dosud neznámé nové poznatky vědy a techniky a ta by tyto poznatky mohla využít k výzkumu a vývoji nových ničivějších zbraní.
Z výše uvedených důvodů budou podmínky vyspělejších mimozemšťanů, které musí méně rozvinutá civilizace (lidstvo) splnit, před navázáním kontaktu,  pravděpodobně  následující:
– Nové poznatky ve všech oblastech vědy a techniky, které budou při kontaktu civilizací předávány méně rozvinuté civilizaci (lidstvu), nebudou touto civilizací zneužívány k vývoji a výrobě nových ničivějších zbraní.
– Méně rozvinuté civilizaci (lidstvu) budou předávány nové poznatky vědy a techniky pouze v tom případě, že bude žít v celoplanetárním míru.
– Méně rozvinutá civilizace (lidstvo) musí dosáhnout takového stupně vývoje politického uspořádání, ve kterém bude řízena plánovitě a cílevědomě postupující centrální celoplanetární mocí.
Z výše uvedeného vyplývá: Očekávat, že v současnosti budou lidstvo kontaktovat vyspělejší mimozemšťané, je beznadějné.
Z výše uvedeného dále vyplývá, že navázání kontaktu lidstva s vyspělejšími mimozemšťany bude pro lidstvo všestranně užitečné.
Stávající chaotické a nekoordinované mocenskopolitické uspořádání lidstva je proto třeba pokud možno co nejdříve nahradit plánovitě a cílevědomě postupující centrálně řízenou celoplanetární mocí. Demokratická světovláda napraví stav, kdy problémy vznikající mezi státy se často neřeší mírovou cestou a na planetě se proto soustavně vedou války a ozbrojené střety, přičemž se nepřetržitě vyvíjejí a vyrábějí nové zbraně.
K tomu je třeba dodat, že současné mocenskopolitické uspořádání lidstva neumožňuje tyto palčivé problémy lidstva účinně řešit.
Globálně lze konstatovat, že dosažená úroveň rychle se vyvíjejících výrobních prostředků a poznání je v příkrém rozporu se stagnujícím vývojem globálních mocenskopolitických struktur. Důsledkem toho je, že ve všech oblastech života společnosti předvídají prognostici budoucnost podobně jako meteorologové počasí.

Mocenskopolitické uspořádání lidstva se od počátku jeho vzniku vyvíjelo samovolně, nekoordinovaně, neřízeně. To se v poslední době postupně začíná měnit v závislosti na zrychlujícím se vývoji vědy a techniky.
Drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit!

Vzorem k řešení problému nastolení demokratické světovlády a tím trvalého míru na celé planetě může být Evropská unie. Evropská unie vznikla především se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy v Evropě, která vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce1950 začalo hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem bylo především zajistit mezi spojenými státy trvalý mír. Zakládajících států bylo šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Podle vzoru Evropské unie může být k řešení problému nastolení demokratické světovlády využito již osvědčené formy politického spojení států, kterým je federace.

Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě je cíl, který za to stojí. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany a hnutí ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto pokrokové politické strany a hnutí ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.

Demokratická světovláda lidstva je nezbytná především z následujících důvodů:

– Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky. Faktem je, že materiálně-technická základna lidstva se zdokonaluje stále se zrychlujícím tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tomu stagnuje vývoj mocenskopolitického uspořádání světa.

– Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž téměř stagnuje pokrok v mocenskopolitickém uspořádání světa. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.” Obrazně řečeno: Podle sdělovacích prostředků řídí lidstvo na politické scéně dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.

Závěrem je třeba uvést základní výhody, které lidstvu přinese nastolení demokratické světovlády:

1. Demokraticky volená světovláda bude v souladu s vůlí lidstva plánovat a realizovat budoucnost lidstva ve všech oblastech života společnosti. Ve šech oblastech života společnosti přestanou vznikat krize, které v současnosti nepříznivě ovlivňují životy všech lidí na planetě.

2. Problémy, které budou vznikat mezi státy, bude demokratická světovláda řešit výhradně mírovou cestou bez použití zbraní.

3. Trvalý mír na celé planetě umožní ve všech státech světa ukončit vývoj a výrobu nových zbraní. Náklady, které se tím ušetří, bude možné použít na urychlení vývoje zaostalých států světa.

  • Ing. Miloslav Dědek 
(Visited 255 times, 1 visits today)
Sdílet článek

4 comments

  1. Tak argumentovat mimozemšťany, abych vyzvedl a vůbec ospravedlnil existenci EU, je na psychiatra minimálně z důvodu, že autor má zřejmě rád kudlu na krční tepně a při tom černý klacek v řiti a tak se mu směřování EU líbí. Nebylo by jednodušší aby autor “zlepšil” pouze svůj život a vyrazil na procházku do některé nogo zóny v “západní” EU? EU je spolek který nás obere až na kost a kosti nechá čmoudům. V neposlední řadě a vzhledem k tomu jak dopadli indiáni doufám, že najdeme mimozemšťany první my a ne oni nás. Ale bojím se při čtení podobných článků, že již jsou mezi námi. (U – kudla na krku a buzerantské znásilnění se nejedná o urážku, ale reálnou analogii případů několika “milovníků” EU a tomu švédskému politickému zmrdovi se to zdá se líbilo a nebo minimálně nepovažoval to za “problém”. Logicky tedy předpokládám, že to tak mají všichni “milovníci” EU) A v poslední řadě pokud autor nevidí že EU míří do vážného konfliktu a Německo je toho opět příčinou, přeji mu příjemné probuzení do reality, nebude to dlouho trvat, dávám bolševikovi rok maximálně dva.

    1. Lidé jako vy zcela zapomínají na skutečnost, že žijí v oblasti míru a stability díky existenci Evropské unie.
      Tvrzení: ” EU je spolek který nás obere až na kost a kosti nechá čmoudům.” je dokonalá blbost.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *