Proslov soudruha Či-Haotiana, místopředsedy Čínské vojenské komise o osudu celosvětové populace, Ameriky a Číny

Napsal
Sdílet článek

Či-Haotian je generál Lidové osvobozenecké armády, který se aktivně zúčastnil potlačení protestů na Tiananmenském náměstí. Během své profesionální kariéry byl rovněž Ministrem národní obrany a členem Centrálního výboru Komunistické strany Číny.

Tento proslov pronesl k hlavním čínským důstojníkům a generálům v prosinci roku 2005. Při jeho čtení nesmíme zapomínat na skutečnost, že komunistická Čína vždy zaujímala zrádný a pokrytecký přístup vůči těm, které považují za své nepřátele. Jen oni mohou dát do krmiva pro domácí zvířátka jed a dětské hračky natřít barvou, obsahující olovo.

Proslov Či-Haotiana následuje:

Soudruzi, jsem velmi rozrušen, protože velký výzkum, který provedla sina.com online právě ukázal, že naše příští generace vypadá velmi slibně a tím pádem program naší Strany bude pokračovat. V odpovědi na otázku, „Dokážete střílet na ženy, děti a válečné zajatce,“ více než 80% dotazovaných odpovědělo souhlasně, což daleko předčilo veškerá naše očekávání.

Dnes bych se rád soustředil na to, proč jsme požádali sina.com aby tento výzkum mezi našimi lidmi provedla. Můj proslov je pokračování toho, co jsem řekl minule, kdy jsem začal diskuzi o problémech se třemi ostrovy (Taiwan, Diaoyu, Spratley ostrovy) a kdy jsem se zmínil o tom, že 20 let idylického námětu o „míru a vývoji“ jsou u konce a toto jsem uzavřel tím, že modernizace s použitím šavle je ta jediná možnost pro Čínu v další fázi.

Také jsem řekl, že máme podstatné zájmy v zámoří. Ale ta centrální záležitost zmíněného online průzkumu se zdála být jestli má člověk střílet na ženy, děti a válečné zajatce, i když její skutečná důležitost sahá mnohem dále.

Zdánlivě, náš záměr byl hlavně zjistit jaký je názor našich lidí na válku: jestliže tito budoucí vojáci nezaváhají, když mají zabít civilisty, pak budou pochopitelně dvakrát tak nemilosrdní při zabíjení jiných vojáků. Z toho důvodu, odpovědi na tento průzkum odrážejí celkový přístup našich lidí vůči válce.

Chtěli jsme vědět, v případě, že čínský globální vývoj bude vyžadovat obrovské množství zabíjení v zemích našich nepřátel, neztratíme podporu našich lidí? Budou pro, anebo proti?

Ta skutečnost je, že náš další „vývoj“ vyžaduje velké oživení čínského národa, které samozřejmě nebude soustředěno pouze na zemi, kterou nyní obýváme, ale bude zahrnovat celý svět. Jak každý ví, podle názorů, které propagují Západní učenci, lidstvo jako celek pochází z jedné matky v Africe. Takže žádná rasa nemůže o sobě tvrdit, že je nadřazená těm druhým.

Ovšem podle výzkumu, který provedli přední čínští učenci, Číňané jsou jiní než všecky jiné světové rasy. My jsme nevyšli z Afriky. My jsme se vyvinuli nezávisle, přímo na území Číny. Takže můžeme právoplatně potvrdit, že jsme výsledek našich kulturních kořenů, které jsou více než milion let staré; naše civilizace a progres jsou staré více než deset tisíc let; náš národ je více než pět tisíc let starý a jedna čínská jednotka dva tisíce let. To je čínský národ, který se považuje za potomky Jana a Huanga*.

Během naší dlouhé historie se naši lidé rozšířili skrze obě Ameriky a podél Pacifického pobřeží a stali se americkými Indiány v obou Amerikách a také mezi východními Asijskými etnickými skupinami v Jižním Pacifiku.

My všichni víme, že kvůli naší národní nadřazenosti v dobách prosperující a úspěšné Tang dynastie, naše civilizace byla na vrcholu světa. My jsme byli centrum světové civilizace a žádná jiná civilizace na světě nesnese s námi srovnání. Později, kvůli naší pohodlnosti, malichernosti a uzavření se do své vlastní země, jsme byli překonáni Západní civilizací a centrum světa se přesunulo na Západ.

Při zkoumání historie, někdo se může ptát: „Vrátí se centrum světové civilizace zpátky do Číny?“ Ve skutečnosti, soudruh Liu Huaqing mluvil o něčem podobném na začátku 1980. let. Na základě analýzy historie poukázal na to, že centrum světové civilizace se opravdu posunuje. Napřed se posunulo z Východu do Západní Evropy a odtud později do Spojených států; dnes se vrací zpět na Východ.

Takže jestliže se zmiňujeme o 19. století jako o Britském století a o 20. století jako Americkém století, pak 21. století bude Čínské století. (divoký potlesk zaplnil celý sál)

Naši čínští lidé jsou moudřejší než Němci, protože v podstatě naše rasa je jim nadřazena. Tím pádem my máme delší historii, více lidí a větší území. Na tomto podkladě nám naši předkové zanechali dvojí velice podstatné dědictví, která jsou ateismus a velkou soudržnost. Konfucius to byl, zakladatel čínské kultury, kdo nám tato dědictví předal. Tato dvě dědictví rozhodla, že máme větší schopnost přetrvat, než má Západ.

To je důvod, proč čínská rasa mohla tak dlouho prosperovat. My jsme předurčeni k tomu, abychom „nebyli pohřbeni ani nebem nebo zemí,“ bez ohledu na to, jak obtížné přírodní, nebo umělé jsou národní katastrofy. To je naše výhoda. Vezměte odezvu na válečnou situaci jako vzor.

Ten důvod, proč Spojené státy existují ještě dnes je ten, že nikdy neměly válku na svém území. Ovšem kdyby jejich nepřátelé na ně zaútočili, Kongres by ještě neskončil diskuzi o pověření presidenta vyhlášením války a nepřátelé by už byli ve Washingtonu.

Ale my neztrácíme čas na nedůležitých záležitostech. Je možné, že jste právě pochopili, proč jsme se v současné době rozhodli nadále propagovat ateismus. Kdybychom nechali Západní teologii proniknout do Číny, aby nás zevnitř vyprázdnila, kdybychom nechali všechny Číňany poslouchat Boha a následovat Boha, kdo by pak poslouchal nás a následoval nás?

Kdyby běžní lidé nevěřili, že soudruh Hu Žantao je dobrý vedoucí, kdyby začali zpochybňovat jeho autoritu a chtěli ho censurovat, kdyby nábožensky založení lidé v naší společnosti se ptali proč my nevěříme na Boha, mohla by pak naše Strana pokračovat ve vládě nad Čínou?

Náš první problém je životní prostor. To je na co se musíme zaměřit kvůli obživení čínské rasy. V mém posledním proslovu jsem řekl, že boj za základní potřeby pro život (které zahrnují území a oceán) byl zdrojem převážné většiny válek v historii. Toto se může změnit v (nastávajícím) období informačního věku, ale podstatná změna to nebude. Naše zdroje na osobu jsou mnohem menší než jaké mělo kdysi Německo. Jako další, ekonomický rozvoj během posledních dvaceti a více let měl (v mnoha směrech) záporný vliv a i klima se rychle mění k horšímu.

Naše zdroje jsou velmi nedostatečné. Naše životní prostředí je těžce zamořeno, obzvláště půda, voda a vzduch. Nejen naše schopnost vydržet a vyvinout naši rasu, ale i naše přežití je vážně ohroženo a to mnohem více než bylo kdysi dříve ohroženo Německo. Každý, kdo byl kdy v Západních zemích ví, že jejich životní prostor je mnohem lepší než náš. Mají lesy podél dálnic, zatím co my nemáme skoro žádné stromy na ulicích. Jejich obloha je často modrá s bílými mraky, zatím co naše obloha je zakryta vrstvou temného oparu. Jejich voda teče z vodovodu čistá a je ji možno pít, zatím co naše spodní voda je tak zamořena, že bez filtrování ji pít nemůžeme. Mají málo lidí na ulicích a dva nebo tři lidé mohou obývat malý domek, oproti našim ulicím, které jsou vždycky plné lidí a kde se několik lidí musí dělit o jednu obytnou místnost.

Před mnoha lety byla vydána kniha, která se jmenovala „Žluté katastrofy“ (Yellow Catastrophes). V ní bylo psáno, že tím, že následujeme americký spotřebitelský styl, naše limitované zdroje nebudou schopny udržet populaci a naše společnost zkolapsuje, když zalidněnost země dosáhne 1.3 miliard. Dnes naše populace překročila tento limit a závisíme na dovozu, abychom národ udrželi. To není tím, že bychom tomuto námětu nevěnovali pozornost. Ministerstvo zemních zdrojů se zabývá přesně těmito náměty. Ale musíme rozumnět, že výraz ‚životní prostor‘ (lebensraum) je příliš blízko nacistického Německa.

Důvod, proč toto nechceme příliš veřejně diskutovat je, aby si Západ nemyslel, že máme s nacistickým Německem něco společného, což by mohlo zpětně podporovat názor, že Čína představuje nějakou hrozbu. Proto s důrazem na Hi Xin(ovu) novou teorii „Lidská práva jsou pouze životní práva“ mluvíme o „životě,“ ale ne o „prostoru,“ abychom se vyhnuli použití výrazu „životní prostor.“

Z historického hlediska je důvodem pro nedostatek životního prostoru v Číně to, že Západní země se vyvinuly dříve než ty Východní. Západní země si založily kolonie po celém světě, čímž získaly výhody, co se týče životního prostoru. Abychom tento problém vyřešili, musíme vyvést čínské občany ven z Číny, takže se budou vyvíjet mimo svou zemi.

Dovolí nám Spojené státy abychom si někde vytvořili nový životní prostor? Předně, jestliže jsou Spojené státy pevně odhodlány nás blokovat, pak je pro nás obtížné udělat něco podstatného v Taiwanu, Vietnamu, v Indii, nebo i v Japonsku. Jak velké rozšíření životního prostoru můžeme pak docílit? Je to velice triviální! Jen země jako Spojené státy, Kanada, a Australie mají obrovská území, vhodná pro naši hromadnou kolonizaci.

Takže řešení „problému Ameriky“ je to hlavní pro vyřešení všech našich ostatních problémů. Předně to nám dává možnost, aby mohlo větší množství našich lidí emigrovat právě tam a dokonce založit další Čínu pod vedením Čínské komunistické strany.

Amerika byla původně objevena předky žluté rasy, ale Kolumbus předal uznání bílé rase. Ovšem my, potomci čínského národa NÁME NÁROK na vlastnictví této země! Je to historický osud, že Čína a Spojené státy se dostanou do neodvratitelné konfrontace na úzké stezce a budou spolu bojovat. V dlouhém běhu, vztah mezi Čínou a Spojenými státy je boj na život a na smrt.

Samozřejmě, právě teď není ještě doba otevřeně se s nimi znepřátelit. Naše reformy a otevření venkovnímu světu pořád ještě závisí na jejich kapitálu a technologii. Stále ještě potřebujeme Ameriku. Takže musíme dělat vše co můžeme pro udržení dobrých vztahů s Amerikou, učit se od ní ve všech směrech a používat Ameriku jako vzor, podle kterého přebudujeme naši vlastní zemi. Pouze tím, že použijeme zvláštní prostředky na „vyčištění“ Ameriky budeme moci tam čínský lid přivést. Pomocí neničivých zbraní, které dokážou zabít mnoho lidí zaráz, budeme schopni si Ameriku zachovat pro sebe.

V dnešní době dochází k rychlému vývoji moderní biologické technologie a nové biologické zbraně jsou vyvíjeny jedna za druhou. Samozřejmě, ani my jsme nezaháleli: v posledních několika letech jsme se chopili příležitosti ovládnout zbraně tohoto druhu. Jsme schopni docílit náš záměr „vyčištění“ Ameriky velmi rychle. Když soudruh Žiao-Ping byl ještě s námi, Centrální výbor Strany měl tu prozíravost a dal se správnou cestou, když rozhodl nevyvíjet skupiny dopravních letadel, ale soustředit se namísto toho na výzkum smrtelných zbraní, které dokážou hromadně vyhubit populaci nepřátelského národa.

Biologické zbraně jsou nepředstižitelné, co se týče krutosti, ovšem když nevymřou Američané, pak musí vymřít Číňané. Jestliže Číňané zůstanou připoutáni na své současné území, pak nezbytně dojde k totálnímu společenskému kolapsu. Podle výpočtů autora „Žlutého nebezpečí“ (asi má být správně „Žluté katastrofy“) více než polovina Číňanů zemře a to množství by bylo víc než 800 milionů lidí!

Přímo po osvobození, naše žlutá země měla skoro 500 milionů lidí, zatím co dnešní oficiální populační údaje udávají více než 1.3 miliardy. Tato žlutá země dosáhla vrcholu svých možností. Přijde den – kdoví jak brzy se to stane, kdy dojde k obrovskému kolapsu a více než polovina naší populace zahyne.

Je to brutální zabít jeden nebo dva miliony Američanů. Ale to je ta jediná cesta, která zabezpečí Čínské století, což bude století, v němž Komunistická strana Číny vede svět. My, jako revoluční lidumilové nechceme zabíjet. Ale jestliže nám historie předkládá volbu mezi smrtí Číňanů a smrtí Američanů, pak musíme vybrat ty druhé, protože pro nás je důležitější chránit životy Číňanů a taky život Strany.

Ten poslední problém, o kterém chci mluvit je o započetí příprav na vojenskou bitvu. Centrální výbor věří, že pokud vyřešíme problém Spojených států jedním úderem, naše domácí problémy budou okamžitě vyřešeny. Takže naše vojenská bitva bude připravována tak, že se to bude jevit jakože chceme útočit na Taiwan, ale ve skutečnosti naše snaha bude zaměřena na Spojené státy. Tato příprava bude zahrnovat mnohem víc než útok na letadla nebo satelity. Marxismus ukázal, že násilí je porodní bába nové společnosti. Takže válka je porodní bábou nového Čínského století.“

ZÁVĚR:

Z proslovu tohoto řečníka je zjevné, že Čína byla podchycena podlými globalisty. Bylo jim vsugerováno, že mají málo místa pro své lidi (což nebývá nikdy pravda) a že potřebují další, přídavná území. Samozřejmě, kdyby Číňané dokázali plánovat a kdyby uměli skutečně vládnout, územní problémy by odpadly. Jenže umění vládnout je vzácné umění, které dnes postrádají skoro všecky světové vlády až možná na Monako, nebo San Marino. Aspoň tam si nikdo nestěžuje a ani nepláčou, že mají pro své lidi málo místa.

Proč se Číňané nerozhodli zabrat území sousedního Mongolska a Ruska, to je otázka.

Ve své horlivosti ovšem nepostřehli, že globalisté je chtějí využít pouze jako katy a to nejen v Americe, ale po celém světě. Takže budou hubit a vraždit všecky lidi vlevo-vpravo, po celém světě, globalisté si pro to důvěryhodné záminky vždycky najdou. Číňané ovšem nikdy nepochopí, že až udělají svou dávku špinavé práce, že bude velmi snadné je jejich vlastními biologickými zbraněmi vyhubit. A pak k Čínskému století nikdy nedojde.

Povyšují se nad všecky ostatní, myslí si, že mají více nároků než jiní, netáhnou s ostatními lidmi za jeden provaz, abychom se takto mohli bránit proti společnému nepříteli. To je pýcha, naprosto zjevná pýcha. A pýcha předchází pád.

Ne, Čínské století nikdy nebude. Škoda, že to nevědí; bylo by o hodně méně problémů v celém světě.

Ovšem pokaždé, když se jedná o Číně, tak si vzpomenu na to, jak v r. 2016 předala pražská Premiérka Adriana Krnáčová v jakémsi podivném symbolickém gestu čínskému presidentovi klíče od města Prahy. No a president Zeman s ním podepsal nějaké dohody. Čeho se tyto dohody týkaly? Co mu tehdy slíbil, nebo prodal, upsal či převedl za našimi zády a bez našeho vědomí? Jak to, že se všichni tak zvaní nekomunisté podbízeli čistě komunistické, diktátorské zemi, která neuznává základní lidská práva a pro kterou lidský život nemá cenu?

A pokaždé, když si na to vzpomenu, tak mne zamrazí na zádech. To proto, že se obávám, že nás tehdy všecky nějakým způsobem zaprodali Číně. Upsali nás čertu naší vlastní krví!

Ne, to nebyla žádná náhoda, ani omyl. V politice nejsou náhody, ani omyly. Všecko jede podle plánu a podle diktátu.

  • Jane K.

VYSVĚTLENÍ:

* Podle legendy byli Jan Di a Huang Di čínští císaři, kteří byli nedávno zvěčněni vyrytím jejich podoby do hory na Žluté řece. Tento monument je 106 metrů vysoký.

 

(Visited 225 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *