RATIFIKACE ISTANBULSKÉ ÚMLUVY EVROPSKOU UNIÍ OPĚT NA STOLE

Napsal
Sdílet článek

Ani doba lockdownů, omezení a propadu hospodářství a ekonomiky neodrazuje zájmové skupiny od snah protlačit ratifikaci Istanbulské úmluvy a uzákonit sňatky stejnopohlavních párů – Manželství pro všechny

Snahy LGTB o změnu českého práva stále pokračují nestandartní cestou, která se jim osvědčila ve všech státech, kde dosáhli přijetí „Manželství pro všechny”.

Spolek Aliance pro rodinu se obrátil na Ústavní soud. Využil neobvyklého nástroje známého pod právním termínem „amicus curiae brief”. V něm uvedli, proč si myslí, že by Ústavní soud neměl ani jednomu z návrhů vyhovět. Množí se totiž snahy o změnu českého práva nikoli standardní parlamentní cestou, ale podáváním žalob. Tento precedens je znám ze zahraničí a je potřeba na něj reagovat a jasně ho odmítnout.

V prvním případě jde o snahu udělit registrovaným partnerům všechna práva, která náleží manželům, včetně těch k dětem. Za řízením stojí registrovaní partneři a Obvodní soud pro Prahu 5, který se snaží vyhovět jejich žádosti o společné osvojení, aniž by pro takové rozhodnutí měl zákonnou oporu.

A v druhém případě jde o ústavní stížnost transgenderové osoby, která usiluje o rozvolnění definice pohlaví.

Odkazy na dokumenty:

AMICUS CURIAE BRIEF

ZPRÁVA – AMICUS CURIAE BRIEF

Zprávy k Istanbulské úmluvě z EU a ČR

Vydrží nám EU? VETO Maďarska a Polska způsobilo 17.11.2020 v Bruselu naprostý chaos.

Istanbulská úmluva znovu na scéně, tentokrát na Evropské úrovni

Jak vidno, měsíc s měsícem se sejde a existence EU má na kahánku

Maďarsko a Polsko v pondělí večer (16.11.2020) zablokovaly historický balíček rozpočtu a obnovy EU ve výši 1,82 bilionu EUR , čímž zahájily to, co nejvyšší představitelé a diplomaté označili za největší institucionální krizi EU bez zjevné cesty z patové situace!

Genialita tahu Victora Órbána a Mateuzse Morawieckého spočívá v tom, že zablokováním 1,8 bilionu EUR rozpočtu a záchranného balíčku COVID-2019 se EU musí vrátit k rozpočtu 2014-2020! Země V-4 tak budou mít na rozdíl od zemí západní části EU dostatek zdrojů a přístupných půjček, aby zablokování EU vydrželi! Jižní země a Francie ovšem budou směřovat ke státnímu bankrotu! To je vysoce riskantní hra pro jižní Evropu!

Rozpad může být do konce roku. Pokud by k rozpadu došlo tak zanikne i ratifikace, zanikne Istanbulská úmluva. Zanikne, ale protože vláda podepsala Istanbulskou úmluvu 2.5.2016 a od té doby implementovala do našich zákonů, máme ji zde – bez GREVIA. Naštěstí!!

Jak se vyjádřila ministryně Mgr. Marie Benešová na tiskové konferenci 27.7.2020: „Co se týče páchání domácího násilí, tak v tomto směru Istanbulskou úmluvu již dávno naplňujeme.”

Známe zcela konkrétní případ křivého obvinění z domácího násilí, který osobně sleduji od počátku. Nyní jsme využili nabídky Institutu Ing. Aleny Vitáskové a zaslali ministryni podnět, abychom upozornili na porušení práv pana X.Y., který je nyní ve výkonu trestu, na nevymahatelnost práva a spravedlnosti.

Víme, že mnozí jste kráceni na svých právech a spravedlnosti. Využijte této možnosti a informujte ministryni spravedlnosti Marii Benešovou – o porušení svých práv, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti.

Podněty zasílané na Ministerstvo spravedlnosti označte nadpisem:

MANIFEST IAV – občanů poškozených státem
adresa:

Vážená paní
JUDr. Marie Benešová, ministryně
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 424/16
128 00 Praha – Nové Město
e-mailovou adresu: posta@msp.justice.cz (požadujte předat ministryni spravedlnosti Marii
Benešové)

Kopii podnětu zašlete na e-mail: institut@institut-av.eu nebo na adresu IAV. Podrobně informujeme o dalším vývoji na www.institut-av.eu nebo na www.manifestiav.cz
Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Praha, dne 30. 10. 2020

Občané – Informujte ministryni spravedlnosti Marii Benešovou – o porušení svých práv, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti

Implementace IU je také v Akčních plánech vlády.

Máme pořád co na práci. Protože na straně 7 Akčního plánu se píše:

„Akční plán také reaguje na závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen z roku 2010 adresované České republice. Dalším mezinárodním dokumentem, který Akční plán využívá jako jeden ze zdrojů inspirace, je Úmluva o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (dále jako „Istanbulská úmluva”), která byla otevřena k podpisu v květnu 2011. Istanbulská úmluva stanoví obecné standardy v oblasti prevence tohoto násilí a pomoci osobám ohroženým. Česká republika dosud Istanbulskou úmluvu nepodepsala. Akční plán případné přistoupení ČR k Istanbulské úmluvě nepředjímá.”
To znamená, že Akční plán byl inspirován protiústavním dokumentem. Akční plán není právní dokument, Akční plán porušuje právo na spravedlivý soudní proces, pošlapává lidská práva.

Diskriminuje pohlaví v postavení a právu pro:
Porušení zákona 198/2009 Sb. §2, odst. 2), 3), 4),
Porušuje §10 odst. 1)2
Porušuje Listinu práv dítěte:

Podle Evropská úmluvy o ochraně lidských práv:

Každý má právo na spravedlivý proces!

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 –2018 Úřadu vlády ČR z února 2015 porušuje nejen naši Ústavu, ale i Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv!!!

Toto mi potvrdila i bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová, se kterou jsem svůj rozbor konzultovala.

V dnešní době „covidové” se věnuji částečně i tomuto tématu. Neodbíháme od hlavního, ale obrací se na mě mnoho rodičů a občanů o pomoc, o informace: Stav bez nouze

  • Za celý tým spolku Tradiční rodina z.s., Ivana Schneiderová
(Visited 135 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *