Reakce na tiskovou konferenci s Františkem v letadle z Bratislavy do Říma

Napsal
Sdílet článek

Novinář Bohumil Petrík (Deník Štandard): „Slovenské občany rozdělilo očkování. Říkáte, že očkování je úkon lásky, ale různé diecéze k tomu mají různý přístup. Jak v tomto ohledu dojít ke smíření?“

Citace Františka: „… pověsti o tom, že některé vakcíny jsou jen o málo více než destilovaná voda, to vše vyvolalo strach. Jiní jsou přesvědčeni o nebezpečnosti očkování, kterým údajně do organismu vstupuje virus… Neumím to dobře vysvětlit, někteří lidé říkají, že vakcíny nebyly dostatečně prověřeny. Jasné je, že ve Vatikánu byli očkováni všichni, s výjimkou malé skupinky.“

Komentář: Bergoglio přiznává, že neumí tuto problematiku dobře vysvětlit, ale přesto v papežské autoritě razí hesla: „vakcína pro všechny“, „musí se to udělat“, „nechat se očkovat je akt lásky“. Realitou dnes je, že zodpovědnost za vakcíny nechce na sebe vzít ani výrobce, ani vláda, ani zdravotník, který vám vakcínu píchá, ale vy, když ji odmítáte, tak jste osočeni jako nezodpovědní! A Bergoglio dodává, že navíc nemáte lásku!

Co však říkají špičkoví vědci a odborníci? Kromě mnohých připomínáme jen z poslední doby naléhavé varování profesora S. Bhakdiho z Německa, který má za sebou mnoholetou výzkumnou činnost jako mikrobiolog a virolog. Mluví o celosvětovém podvodu s koronou a o ještě větším podvodu s celosvětovým očkováním proti koroně. Varuje: „V žádném případě si nenechte vnutit druhou dávku očkování! Pokud jste se už dali očkovat první dávkou a nestalo se vám nic, děkujte za to Bohu. Ale v žádném případě se už nenechte očkovat druhou dávkou, pak je už nebezpečí skutečně velké. Killer-lymfocyty (zabijácké buňky) atakují organismus a cévy mohou ztrácet nepropustnost… může vzniknout autoimunitní onemocnění a organismus začne napadat sám sebe.“

Z toho, jak vypadá krev po očkování covid-19, jsou němečtí lékaři v šoku a uvádějí, že za 30-40 let praxe nic podobného neviděli. (https://odysee.com/videoghj:1, https://www.hlavnydennik.sk/2021/08/27/sokujuci-objav-nemeckych-lekarov-preco-toto-slovakom-nikto-nepovie-video/)

Pouze přirozená imunita – širokospektrální „obecná“ imunita – může ukončit tzv. pandemii. Vakcíny nikdy nemohou mutaci covidu-19, jeho infekčnost nebo přenos zastavit, a to z jednoduchého důvodu – vakcíny nikdy nevidí budoucnost, dokonce i CDC připouští, že nedokážou zabránit infekci ani přenosu. V současné době je 2,4 miliardy světové populace vakcinováno. I kdyby vakcinace právě teď skončila, miliarda lidí po celém světě by mohla v příštích třech letech v jejím důsledku zemřít.

Toto jsou dnes dostupná fakta od odborníků. V této souvislosti je šokující, že pokud na Slovensku někdo chtěl být na církevní slavnosti spolu s Bergogliem, podmínkou bylo, aby se stal laboratorní krysou a přijal dvě dávky experimentální vakcíny. Norimberský kodex experimenty na lidech zahrnuje mezi zločiny proti lidskosti, toto Bergoglio neví? Není mu těch lidí líto? Ponese zodpovědnost za následky, ať už to bude zmrzačení nebo předčasná smrt i mladých lidí?

Pravdivý pastýř je povinen proti těmto nebezpečným vakcínám radikálně varovat na základě pravdivých informací od nepodplatitelných odborníků. Odvolávat se či argumentovat mainstreamovými médii či prodejnými politiky je zradou pastýřské služby. Toto právě dělá Bergoglio – falešný pastýř.

Žurnalista Gerard O’Connell (Amerika): „… Jak víte, v USA po posledních volbách proběhla mezi biskupy diskuse o tom, zda podávat přijímání politikům, kteří podpořili potratové zákony. Existují biskupové, kteří chtějí upírat eucharistii prezidentovi a dalším vrcholným představitelům. Co si o tom myslíte a co biskupům radíte?“

Citace Františka: „Kdo podstupuje nebo koná potrat, vraždí, o tom není pochyb… Třetí týden od početí už jsou utvořeny všechny orgány, všechny, také DNA… Je to lidský život a tento lidský život je třeba ctít, to je přece jasná zásada!… Je správné zabít lidský život, aby se tím vyřešil nějaký problém? Je správné najmout si nájemného vraha k usmrcení lidského života? … kdyby církev něco takového akceptovala, znamenalo by, že se smiřuje s každodenní vraždou.“

Komentář: Tu Bergoglio jasně poví pravdu, kterou církev vždycky hlásala. Jaký je ale paradox, že zároveň cynicky propaguje právě vakcínu, v níž je použita tkáň zaživa vytržená z nenarozeného dítěte před jeho usmrcením! Vehementně všem vnucuje tuto vakcínu a manipulačně tvrdí, že prý to je akt lásky!

Na to, jestli postoj biskupů v Americe – nepodat svaté přijímání veřejným propagátorům potratů, tedy vražd, je správný nebo ne – vůbec neodpoví. Jeho povinností je katolické politiky v USA varovat a napomínat a odloučit je nejen od přijímání, ale dokonce i veřejně vyloučit z církve, pokud budou dále prosazovat vraždy nenarozených dětí a nebudou činit pokání. Bergoglio se místo toho vykrucuje a tyto politiky naopak veřejně podporuje, a to dokonce i během předvolební kampaně.

Rovněž je známo, že Bergoglio vysoce ocenil veřejně známou potratářku v Itálii, která má na svědomí víc než deset tisíc potratů! Navíc jí dal požehnání do další „práce“. Podle církevního učení je za vraždu vinen nejen ten, kdo se dopustil potratu, ale i ti, kteří mají na něm spoluúčast. Bergoglio dokonce k masovým vraždám žehná a vraždění nazývá „prací“ a dává za ni papežské vyznamenání. Proto i na Bergoglia dopadá trest za vraždy nenarozených dětí. Navíc jeho povinností je politiky varovat, a pokud to nekoná, vztahují se na něj slova svatého Basila: „Kdo má v církvi povinnost napomínat a nedělá to, toho čeká trest vraha.“

Citace Bergoglia: „Pamatujete na bouři, která se rozpoutala po Amoris laetitia? Je to hereze, hereze! Naštěstí tu byl kardinál Schönborn, velký teolog, který věci vysvětlil…“

Komentář: Obsahuje exhortace Amoris laetitia hereze, anebo je pravověrná? Proč František už několik let až dodneška vůbec neodpověděl na dubia čtyř kardinálů? Proč neodpověděl na Korekci katolických intelektuálů a teologů? On se místo toho odvolává na heretického teologa Schönborna. Je známo, že Schönborn prosazuje homosexualismus a nyní z katedrály ve Vídni učinil vakcinační centrum.

Novinář Stefano Maria Paci (italská televize Sky TG24): „Hovořil jste s maďarskými představiteli o zákonech o homosexualitě a mezitím ze Štrasburku dorazila rezoluce, která vyzývá k uznání homosexuálních manželství. Co si o tom myslíte?“

Citace Františka: „Existují zákony, které se snaží pomoci lidem s odlišnou sexuální orientací. Je důležité, že státy mají možnost občansky je podpořit, zajistit jim dědictví, zdravotní péči atd.“

Komentář: Loňského roku v dokumentárním filmu pod názvem „František“ pseudopapež poprvé veřejně podpořil legalizaci sňatků homosexuálů a adopci dětí jimi. Když kolem toho nastal velký poprask, honem se argumentovalo, že to byl jen film. Ale Bergoglio se neobhajoval, mlčel. Nyní v letadle, když Štrasburk vydal rezoluci, František už otevřeně podporuje občanské sňatky homosexuálů.

Nauka církve je, že katolík, který má sklon k homosexualitě, musí bojovat s hříšnou žádostivostí a vyhýbat se blízké příležitosti ke hříchu, protože jde o spásu jeho nesmrtelné duše. Sňatek homosexuálů znamená uzákonění zatvrzelosti ve hříchu a odmítnutí spasitelného pokání. Pokud Bergoglio říká, že jsou to Boží děti, které nemusí konat pokání, jen je má církev doprovázet, pak se ptáme: Kam? Do pekelné propasti?

Větší hřích než homosexuálové má Bergoglio, protože zneužívá nejvyšší církevní autoritu k legalizaci hříchu.

Sodomie stahuje prokletí a Písmo svaté před ní varuje časným i věčným ohněm (Juda 7, 2Pt 2,6). Homosexualismus je navíc dnes spojen s dekadentním antizákonodárstvím, které propaguje genderovou ideologii, operace změny pohlaví a kradení dětí sociálními službami.

Je trapné z pozice nejvyšší církevní autority argumentovat ve věci homosňatků dědictvím či zdravotní péčí, a nechtít vidět morální škodu pro jedince i společnost a bojkotovat nejzávažnější věc, kterou je spása duše.

  • Eliáš
5/5 - (1 vote)
(Visited 137 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *