REHABILITACE V ROCE 1992 BYLA PROVEDENA NEDŮSLEDNĚ

Napsal
Sdílet článek

V pondělí 8. 11. 2021 zrušil Nejvyšší soud ČR usnesení olomouckého vojenského soudu v Olomouci z roku 1992, jímž byl částečně rehabilitován Jozef Vojenčiak (nar. 1955) z Nitry-Dolných Krškan.

Senát pod vedením JUDr. Františka Hrabce vyhověl stížnosti ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové, která namítala, že Vojenčikova rehabilitace byla provedena nedůsledně, když původní trest byl sice zrušen, ale výrok o vině zůstal nedotčen.

Nejvyšší soud ČR uznal, že když Vojenčiak kvůli své víře svědka Jehovova odepřel vykonat vojenskou službu, pouze tím uplatnil své ústavně garantované právo na svobodu svědomí a náboženského vyznání; nebyl důvod ho za to kriminalizovat. A pokud už k odsouzení došlo, měl být plně rehabilitován. K tomu nedošlo, a proto rehabilitační řízení musí po 30 letech proběhnout znovu a řádně.

Navíc v tomto případě šlo již o druhé Vojenčiakovo odsouzení z téhož důvodu. Vojenští soudci tak porušili i zásadu „ne bis in idem“ (ne dvakrát za totéž).

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR musí nové rehabilitační řízení vykonat Okresní soud v Olomouci. (Vojenské soudy byly totiž v České republice k 31. 12. 1993 zrušeny.)

Trojí odsouzení Jozefa Vojenčiaka

Jozef Vojenčiak byl kvůli odepření vojenské služby odsouzen k nepodmíněným trestům odnětí svobody celkem třikrát:

1975 – Vojenský obvodový soud Banská Bystrica – 15 měsíců

1977 – Vojenský obvodový soud Olomouc – 19 měsíců

1981 – Vojenský obvodový soud Banská Bystrica – 30 měsíců

Navzdory tomu „zůstal pevný“ podobně jako Mojžíš. (Viz dopis apoštola Pavla Hebrejcům 11. kapitola, 27. verš)

  • L. Müller
(Visited 51 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *