Rouhání před katedrálou ve Vídni. Svině symbolizují nečisté démony. Kdo je má?

Napsal
Sdílet článek
Před vídeňskou katedrálou během velikonočních svátků spolek satanistů, maskující se nálepkou ochrany zvířat, hanlivě znázornil křížovou cestu. Kříž nesla osoba s prasečí hlavou. Jaká by byla reakce muslimské komunity, kdyby byl před mešitou podobně znevážen Mohamed? Aktéři by to zřejmě nepřežili.

Brutální rouhání před vídeňskou katedrálou v největší křesťanské svátky, by mělo vyvolat vlnu protestů v celém katolickém Rakousku! Kardinál Schönborn spolu s Vatikánem by měli žádat spravedlivé potrestání za urážku náboženského cítění! Měli by pak vyhlásit i smírné kající pobožnosti a průvody k odčinění tak bezprecedentního rouhání! Proč se to nestalo? Ve skutečnosti byl výjev před vídeňskou katedrálou obrazem těch církevních prelátů, kteří před lidmi reprezentují Krista, ale fakticky jsou to amorální odpadlíci s duchem nečisté svině! Ježíš nečisté duchy vyháněl. Vatikánská homosexuální síť těmito démony naopak masově infikuje církev i společnost. Proto je Boží jméno v potupě a katolíci v duchovní slepotě! Skrytí satanisté uvnitř církve ruší Boží zákony a vyhlašují nová, amorální přikázání s cílem vtáhnout duše do pekla.
Je třeba si uvědomit, že Vatikán okupuje amorální bergogliánská sekta. Klíčovou roli v ní hraje spolu s Bergogliem kard. Schönborn, kard. Gregory, kard. Marx i většina německého episkopátu.
Arcib. C. M. Viganò v roce 2018 vznesl veřejnou výzvu, aby Bergoglio odstoupil a dal tak příklad k následování celé homosexuální síti. Bergoglio v roce 2019 intronizoval nečistého démona Pačamamu a v roce 2020 už i veřejně prosazoval legalizaci svazků sodomitů. Legalizací sodomie je povýšena svině, symbol nečistoty, za nový kult boha spolu se zlatým teletem. Toto je vrchol rouhání a apostaze!
Nečistí démoni, kteří se při sodomistických akcích Schönborna usídlili ve vídeňské katedrále, tentokrát vylezli i před katedrálu. Chybělo jen napsat na záda aktéra s prasečí hlavou „Schönborn”. Prasečí hlava plně vyjadřuje nečistého démona, který skrze něho morálně znečišťuje církev.
Není náhodou, že několik dní před touto rouhačskou scénou Schönborn a 350 kněží veřejně vystoupili proti pravověrnému učení církve. Schönborn se drze vyjádřil, že on bude dále pokračovat v církevním žehnání sodomitům. Dal najevo, že nebude zachovávat učení a principy založené na Kristově evangeliu, ale že bude dělat pravý opak. Dopustil se tak vzpoury proti Kristu i Jeho evangeliu. Za toto veřejné prosazování falešného evangelia na sebe stáhl Boží anathemu. Bible varuje: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet – anathema.” (Gal 1,8). Schönborn se svým vyjádřením veřejně vyloučil z katolické církve. Nikdo už tohoto heretika a Jidáše nesmí poslouchat, i když dále okupuje nejvyšší úřad.
V Německu v témž čase 2000 kněží (srov. Mk 5, nečistí démoni v 2000 sviních v Geraze) podepsalo list, ve kterém se zavazují, že budou pokračovat v tzv. žehnání párů sodomitů. Je jasné, že každý kněz, který to podepsal, má prasečí hlavu a sám nad sebou vynesl exkomunikaci – vyloučení z církve. Pokud v této nekajícnosti a vzpouře proti Bohu zůstane i v hodině smrti, bude věčně zavržen v pekle. Kdo z kněží zůstává ve vědomé jednotě s Schönbornem, německými biskupy či jinými propagátory sodomie, stahuje na sebe totéž prokletí.
Apoštol Petr varuje před sodomií: „Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká… Města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu také budoucím církevním bezbožníkům… Tito lživí učitelé však jako nerozumná zvířata (svině), určená od přírody na porážku… zahynou ve své zkaženosti… umytá svině se zase válí v bahništi.” (2Pt 2)
Ježíš nás nabádá: „Neházejte perly před (církevní) svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.” (Mt 7,6). To je třeba vědět.

  • Eliáš, Patriarcha BKP
(Visited 86 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *