Rusofobia

Napsal
Sdílet článek

V jedné věci je třeba si udělat jasno. Sovětský Svaz nebyl Ruské impérium. Rusů tam bylo sotva polovina a žadné privilegované postavení neměli. Až do Chruščova tam vládli Gruzínci, Lotyši, Poláci, Židé. Bolševici nebyli Rusové a Rusy nenáviděli. Ti samí lidé, co zosnovali bolševickou revoluci, dnes vedou tažení proti Rusku.

Rusofobie je svinstvo. Jakmile se Rusové zbavili komunismu, vrhla se na Rusko smečka hyen. Číňani nemají žádnou incentivu se komunismu zbavit. Byli by zardoušeni západním imperialismem (se kterým mají bohaté zkušenosti).

Je to svinstvo i proto, že bez Ruska by samostatné Československo vůbec neexistovalo. Rusko se zastalo Srbska, když mu rakouské mocnářství dalo ultimatum a posléze uznalo Československé Legie. Nebýt obětí Rusů za II. světové války, tak by byl Český národ Hitlerem zlikvidován. A není pravda, že Rusko nás po valce okupovalo. Za prvé by to nebylo Rusko nýbrž Sovětský Svaz vedený Gruzíncem. Za druhé si Češi v roce 46 zvolili komunisty sami. Stalin nás nechal, stejne jako Rakušany, na pokoji. Putin volby neovlivnil, protože neexistoval.

Kdo za tou rusofobií stojí? Zejména američti neokonzervativci se svými plány na světovládu. Dále německý tisk. V neposlední řadě též jakési představy, že za komunismus mohou Rusové. V hlavách lidí dochází k jakémusi ztotožňování Ruského imperia s komunismem. Je to absurdní. Štvavou protiruskou kampaň začal Karel Marx už v roce 1848 a přispěl tak k rozpoutání I. svetové války. Německý generálni štáb propašoval Lenina do Ruska v zapečetěném vagonu. Lenin nebyl Rus. Dvě třetiny bolševických vůdcu byli ne-Rusove. Stalin nebyl Rus. Strujce ukrajinského hladomoru Lazar Kaganovič nebyl Rus. Za Katyň je zodpovedný Stalin a ne „Rusi“. (Ale ani Stalin se zdaleka nevyrovnal Banderovcům.) V roce 68 nas neokupovalo Rusko ale Sovetský Svaz na naleháni DDR a Polska. V politbyru byla sotva polovina Rusů.

http://www.novarepublika.cz/2018/09/k-bourlive-diskusi-nad-21srpnem-aneb_15.html

Nejagresivnější byl Ukrajinec Podgornij.

Američtí neokonzervativci jsou původem Trockisté, tj. ti stejní marxisté, co protiruské tažení v roce 1848 zahájili a posléze revoluci provedli.

Rusko se v roce 1990 komunismu zbavilo. To bylo v některých kruzích interpretováno jako porážka Ruska ve studené válce. Probudil se instinkt dravců. Chtěli Rusko uplně zničit. Proti Rusku byla spuštěna sprostá, špinavá kampaň. Místo peace dividend máme astronomické výdaje na zbrojení a jsme blíže nukleární valce než kdykoliv předtím. Jediný způsob jak nastolit mír je, že Rusko projeví sílu a vstoupí do vojenské aliance s Čínou.

Rusofobové jsou v dobré společnosti. Protiruské taženi začali Marx a Engels již v polovině 19. stoleti.

Od 1. července (1848) mohly vycházet “Neue Rheinishe Zeitung” … Šéfredaktorem byl Marx

(Franz Mehring: Život Karla Marxe, Nakladatelství politické literatury, 1962, str. 201)

V zahraniční politice byla osou pro “Neue Rheinische Zeitung” válka proti Rusku.

(tamtéž, str. 205, zdůraznění přidáno )

“Pouze válka s Ruskem je válkou revolučního Německa, válkou v níž Německo může smýt hříchy minulosti, v níž se může vzchopit, v níž může potřít sve vlastní autokraty; je to válka, v níž si Německo, jak se sluší na národ, který svrhává jařmo dlouhého ponižujícího otroctví, obětováním vlastních synů vykupuje právo propagovat civilizaci a osvobozuje se dovnitř tim, že osvobozuje navenek.”

(Karel Marx, tamtéž, str. 206, zdůraznění přidáno)

“nenávist k Rusům byla první revoluční vášen Němců”

(Bedřich Engels, tamtéž, str. 209, zdůraznění přidáno)

“vítězství revoluce můžeme zajistit pouze nekompromisním terorem proti těmto slovanským národum“

(Bedřich Engels)

Karl Marx and Friedrich Engels about the inferiority of the Slavs, and the need for extermination of the Slavs in the interests of progress from russia

Německá Socialní Demokracie, pod vlivem Marxe, podporovala 1. světovou válku.

její antipatie vůči Rusku vedla stranu pod Bebelovým nástupcem Friedrichem Ebertem k tomu, aby podpořila válku. Členové parlamentu SPD hlasovali dne 3. srpna 1914 v pomeru 96-14 pro podporu války.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Social_Democratic_Party_of_Germany#First_World_War

Během války německá tajná služba propašovala Lenina a jeho kumpány do Ruska v zapečetěném vagónu.

V dubnu 1917 vyslala německa zpravodajská služba Vladimíra Lenina a skupinu 30 jeho revolučních spolupracovníků ze Švýcarska přes Německo a Švédsko ve vlakovém vagóně pod dohledem švýcarského socialisty Fritze Plattena dle strategického plánu vypracovaneho společně s Parvusem.

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Parvus

Parvus, neboli Israel Gelfand, řekl na setkání s německým velvyslancem v Osmanské říši v roce 1915: „Zájmy německé císařské vlády jsou shodné se zájmy ruských revolucionářů“.

http://www.unz.com/akarlin/lenin/

A kdo byl Vladimír Iljič Lenin? Leninův děd z otcovy strany byl pravděpodobně Čuvaš, po babičce z otcovy strany byl Kalmyk. Jeho děd z matčiny strany byl Žid, jeho babička z matčiny strany byla napůl Němka a napůl Švédka.

http://ethnicelebs.com/vladimir-lenin

https://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Ulyanov

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2077413,00.html

Od své matky se Lenin naučil plynně německy. Moc ruské krve neměl. To je ostatně charakteristické pro bolševické vůdce.

Etničtí Rusové byli významnou menšinou, ale Židé, Lotyši, Ukrajinci, Gruzínci, Arméni, Poláci a další tvořili téměř dvě třetiny revoluční elity.

(Liliana Riga, The Bolsheviks and the Russian Empire, 2014, str. 4.)

„Musíte rozumět. Vedoucí bolševici, kteří se zmocnili Ruska, nebyli Rusové, nenáviděli Rusy, nenáviděli křesťany, Motivováni etnickou nenávistí, mučili a zabíjeli miliony Rusů bez špetky lidského svědomí. Říjnová revoluce nebyla to, co v Americe nazýváte „ruská revoluce“. Byla to invaze a porobení ruského národa. Více z mých krajanů utrpělo v jejich krvavých rukou strašné zločiny, než jakýkoli lid nebo národ kdy utrpěl v celé lidské historii. To nelze dostatečne zdůraznit. Bolševismus byl největší lidskou řezničinou všech dob. Skutečnost, že většina světa ignoruje tuto skutečnost, je důkazem toho, že globální média jsou sama v rukou pachatelů.(Zdurazneni pridano)

Alexandr Solženicyn

https://mybroadband.co.za/forum/threads/alexander-solzhenitsyn-quote-on-the-bolsheviks.964495/

Komunistické vedení ve si ve skutečnosti počínalo jako okupační moc v dobyté zemi.

(Nikolai Tolstoy, Stalin’s Secret War, 1982, str. 45)

Josif Stalin samozřejmě nebyl Rus.

Zasedání politbyra zahajil Stalin čtením pořadu jednání. Poté často mluvil několik hodin s Beriou v gruzínském jazyce. Nikdo nerozuměl tomu, o čem mluvili. Poté oznámil v ruštině usnesení, které má být přijato. Všichni souhlasili. Konec zasedani.

(Nikolai Tolstoy, Stalin’s Secret War, 1982, str. 29)

O tom, že Stalin považoval ruský národ za potenciálního nepřítele mnohem nebezpečnějšího než Britové nebo Němci, svědčí především mimořádné prostředky, které sovětský stát proti němu nasadil.

(tamtéž, 1982, str. 59)

Když Lenin a Dzierżyński poprvé založili Čeku, rekrutovali mezi sovětskými obyvateli hlavně mezi Poláky, Lotyši, Židy a dalšími ne-Rusy.

(tamtéž, 1982, str. 62)

Stejně jako v řadě dalších sovětských institucí tam zpočátku působilo mnoho zástupců menšin. Poláci Feliks Dzierżyński, Józef Unszlicht zastávali vedoucí pozice v Čece, stejně jako Lotyši Jēkabs Peterss, Kārlis Pētersons (oba spolupracovníci Dzeržinského) a Mārtiņš Lācis.

Ze 70 komisařů Čeky bylo 38 Lotyšů.

https://eng.lsm.lv/article/culture/history/three-things-to-know-about-latvians-working-for-the-cheka.a261703/

Strůjce ukrajinského hladomoru, Lazar Mojsejevič Kaganovič, byl Žid. Česká verze Wikipedie uvádí, že “Kaganovič byl za hladomor na Ukrajině hodně zodpovědný.”

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lazar_Kaganovi%C4%8D

V anglické verzi se ale dočteme, že na Ukrajině byl posmrtně odsouzen za genocidu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lazar_Kaganovich

To že se Rusové nakonec v SSSR prosadili byl důsledek 2. světové valky. Stalinovi teklo do bot, tak mu Rusové najednou byli dobří. Začal apelovat na jejich národní cítění. Když se Rusové dostali do vedeni KSSS, tak začali, počínaje Chruščovem, Sovětský Svaz postupně demokratizovat. V roce 1990 Rusové komunismus konečně svrhli. Bylo taky nad slunce jasné, že žádný, Marxem prorokovaný, komunistický ráj nenastane. A pokud ještě nekdo nějaké iluze měl, tak ty byly definitivne zničeny roztržkou mezi CCCP a Činou. Nastal konec studené války. Očekávalo se, jak uvedl pan president Havel, že “vypukne mír”. Těšili jsme se na peace dividend. Americke výdaje na zbrojení se skutečně na nějaký cas snížily. To vsechno si dnes většina lidí snad ani nepamatuje. Mír netrval dlouho. Putin zahájil agresi! Opravdu? Ve skutečnosti západní media zahájila démonizaci Putina. Víme ovšem, že chrlení jedu je většinou následovano fyzickym útokem. A podle všeho, přesně to měli neokonzervativci na mysli.

A když se Sovětský svaz hroutil koncem roku 1991, Dick (Cheney) chtěl vidět zničení nejen Sovětského svazu a Ruské říše, ale i samotného Ruska.

https://www.theamericanconšervative.com/2014/01/21/bob-gatess-farewell-warning/

pokud by Krym zůstal jako součášt Ukrajiny, stal by se obrovskou vojenskou základnou NATO / USA.

https://futuristrendcast.wordpress.com/2014/04/24/breaking-us-planned-to-turn-crimea-into-military-base-against-russia/#more-1306

Štvavá protiruská kampaň pokračuje dodnes. Zakladatelé neokonzervatismu začali ve 30 letech jako Trockisté.

The Young People’s Socialist Legaue. YPSL sloužila jako trénink pro několik generací konzervativců, od Irvinga Kristola ve třicátých letech minulého století až po Jeane Kirkpatrick ve čtyřicátých letech, po Joshua Muravchika v šedesátých letech. Tato třpytivá cena umožnila trockistům, aby posílili své budoucí pozice a nalákali nejlepší a nejnadanější mezi židovskými intelektuály z New Yorku.

(Jacob Heilbrun, They Knew They Were Right, 2008, str. 31.)

Dnes sice marxistické poučky otevřeně nehlásají, ale agresivni, nenávistná, extremistická, fanatická mentalita jim zůstala. Bez velké nadsázky lze říci, ze ti sami marxisté, co v roce 1848 tažení proti Rusku zahájili, v něm pokračují dodnes.

 

Pro nekomerční účely může být tento článek libovolně kopírován a distribuován.

4/5 - (22 votes)

(Visited 1 288 times, 1 visits today)
Sdílet článek

14 comments

 1. „Sovětský Svaz nebyl Ruské impérium. Rusů tam bylo sotva polovina“

  – Toto je pravdepodobne pravda. Ale vôbec to nie je dôležité. AJ KEBY TO NEBOLA PRAVDA, aj tak je dôležité niečo iné :
  ! ! ! ! ! ! ! Bývalý SSSR nie je terajšie RUSKO. ! ! ! ! !

  Toto je principialne dôležitý fakt. A ĎALŠÍ PRINCIPIALNY fakt je to, že dnešné Rusko robí SLUŠNÚ politiku a nie sú ANI NÁZNAKY, že by chcelo robiť inú. Zatiaľ čo nepriatelia Ruska neustále robia zločineckú politiku aj voči svojim „spojencom“ , aj voči iným.

  Našťastie – nie je dôležité, koľko hlupákov horeuvedeným faktom uverí. Dnešné Rusko má v čele múdreho politika, a má obrovské zdroje pre svoju silu – a preto prežije, – zatiaľ čo jeho nepriatelia intenzívne ničia sami seba svojou hlúposťou.

  1. Ktosilný: Současné Rusko se podobá SSSR asi jako holínky hodinkám.Obojí se natahujou a šlapou😁😁😁Ale blbcům se to nevysvětlí.Oni se kouknout na bednu a mají jasno 😨

  2. Dnesni Rusko dela slusnou politiku a ma v cele moudreho politika?
   Rusko je chudy zkorumpovany absurdistan a Putin je prolhany valecny stvac.

 2. Článek je poněkud spletitý,téma je složité,spíš na tlustou bichli,než na článek…A stejnak by nedošlo k objasnění co se vlastně DOOPRAVDY stalo/děje…Zatím nám chybí dostatečný odstup a klacky pod nohy nám hází i „politická koreknost“.(Tou politickou korektností rozuměj současný povinný ňúspík,který poroučí některé jevy pojmenovávat jinak a o některých přikazuje VŮBEC se nezmiňovat.Třeba o vlivu jistého etnika na tep doby.)
  Jasné je JEDNO:Bipolarita se přeměnila v hegemonii.A nedělá to vůbec dobrotu!!!Hegemon si drze vyskakuje a jeho 514 vojenských základen a přítomnost ve 160ti zemích světa je…brrrr…To embargování čtvrtiny planety a kroucení rukou vládám,které odmítají strejčkovi Samovi políbit prsten je prostě fůůj.
  Takže mám názor jako pan autor,a alianci mezi RF a Čínou bych velmi přivítala.V obnovení bipolarity,nebo v nastolení multipolarity bych viděla přínos pro světové bezpečí.

  1. „Takže mám názor jako pan autor,a alianci mezi RF a Čínou bych velmi přivítala“

   – ta aliance existuje aj celkom prirodzene, aj bez formálneho potliapkávania. Ruské nekonečné prírodné zdroje + rakety s atomovými hlavicami sú perfektne dopĺňané čínskymi nekonečnými zdrojmi pracovitej pracovnej sily + obrovskými fin. rezervami. A navzájom si kryjú chrbát, pretože sú zemepisne pri sebe.
   Z tohto spojenectva majú USAci koprivku.

 3. Aha. Takže po vzoru zlehčování kritiky islámu poukazem na jakousi „islamofobii“ tady máme i zlehčování kritiky ruského režimu poukazem na jakousi „rusofobii“. Důvěryhodnost zcela stejná.

  1. Medvěde,doufám,že jste si nenechal ujít tu trachtaci na MŮŮŮ, když tam Bek (to je ten co by bez notiček z Brusele ani nemek) připínal medajli kolaborantovi „hysterikovi) smrdutému Zubovovi😁😁😁🐮

 4. Představte si, Heleno, že mě na takové trachtace nikdo nezve, protože mě za úhlavního nepřítele považují obě strany, jak eurohujeři, tak kremlohujeři.

  1. Medvěde,díky za vysvětlení.Tak to jo!Já jsem se jenom lekla,že jste „jejich“…😁👍

 5. Zapomneli jste dodat, ze Kaganovic, Berija, Trockij jako 90 % politickych komisaru byli Zide! Byla to zidovska revoluce i Lenin byl polozid. Aby Rusy oklamali, menili si Zide rusky znejici jmena jako Bronstein na Trockij, atd. Revoluce byla financovana Nemeckem miliony Risskych marek, ktere dostaval Lenin a bolsevici. Belogvardejci byli financovani pak zapadem. Cilem bylo znicit Rusko a zmocnit se jeho surovin. Od roku 1200 kdy Alexander Nevskij porazil Germany usiluje zapad stale o to same. Rozbit Rusko, zmocnit se jeho surovin a zemi rozdelit mezi NATO staty. Rusofobie slouzi k priprave valky jako za Nacistu. Provokace na hranicich Ruska a morskych oblasten na Baltu a v Cernem mori maji Rusko neustale provokovat a vazat jeho obranne sily.

 6. Nasi tragedii je, ze doba komousskeho teroru 1948 – 1968 a invaze 1968 vymazaly ruske zasluhy na porazeni Nacistu a osvobozeni nasi zeme Rudou armadou. Cesky Pepik si stale mysli, ze Rusove jsou komuniste a Putin Breznev. Ze maji stale stejny imperialni cil, ovladnout svet i nas. Propaganda je v tom utvrzuje a rusofobie dela z Rusu demony. Vse je pripravou k valce, u nas media, vlada jsou ovladany kolonizatorem USA. Ze nas Rusko chce prepadnout ci ovladnout si muze myslet jenom idiot. Proc by to delalo? Ma ohromne uzemi, ohromne zasoby surovin, neni skoro zadluzene. Zapad potrebuje Rusko a jeho suroviny! Rusko zapad nepotrebuje! Zapad ovsem ovladaji globaliste, zaprodanci USA a Deep Statu. Vsude na zapade vladnou bezdetni uchylove a gerontove, buzeranti LGBT. Demoluji si sami WTC, zapaluji si katedraly, organizuji sem proudy islamskych najezdniku, chteji vsude Chalifat. V Rusku je jeste stale buzerant buzerantem, muz chlapem a zena zenou. Zadnych 50 pohlavi jako ve zdegenerovane Evrope, neschopne uz povstat a branit se!!!! Rusko je nasi nadeji, nase zachrana. USA jsou risi zla, spojene staty teroristicke a my jsme ted jejich spojenci na ceste do pekla!

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *