Russia Delenda Est

Napsal
Sdílet článek

Russia Delenda Est

Američtí neoconi sledují svůj cíl Russia delenda est. Jsou to zakuklení trockisté. Snaží se Rusko zničit stejně jako jejich předchůdci v roce 1917.

Protiruská kampaň začala v době, kdy Rusko bylo zdánlivě před rozpadem a v povědomí Ameriky byla Čína de facto spojencem proti SSSR. Supové se již slétali ze široka ze zdaleka na snadnou kořist. Dnes je ovšem situace jiná, ale neoconi nepolevují.

Ztotožňovat Rusko s komunismem je absurdní

1. Dnešní Rusko je demokratické s tržním hospodářstvím a svobodou náboženství. Je tam dnes ten samý systém jako tam byl za Kerenského, proti kterému bolševici udělali revoluci.

2. Sovětský Svaz nebyl Rusko. Rusů tam byla asi polovina. Nevládli tam a žadné privilegované postaveni neměli. Ideologií SSSR byl proletářský internacionalimsus, nikoliv ruský supremacismus. Spojenci SSSR byly Kuba, Nikaragua, Vietnam, Etiopie, Angola. Mozambik. Bylo to založeno na stejné ideologii, nikoliv na dobyti těchto zemi Ruskem.

3. Větsina bolševických vůdců byli nerusove. První politbyro, které řídilo bolševickou revoluci:

Lev Trockij – Žid
Lev Kameněv – Žid
Grigorij Zinověv – Žid
Grigorij Sokolnikov – Žid
Josif Stalin – Gruzínec
Andrej Bubnov – Rus
V. I. Lenin – 1/4 Kalmyk, 1/4 Čuvaš, 1/4 Žid, 1/8 Němec, 1/8 Švéd

Zdroj: Wikipedie.

Ředitelé Čeky/NKVD/KGB.

Feliks Dzierżyński – Polák
Vjačeslav Menžinskij – Polák
Genrich Jagoda – Žid
Nikolaj Ježov – národnost nejasná
Lavrentij Berija – Gruzínec
Strůjce ukrajinského hladomoru: Lazar Kaganovič – Žid.
Ze 70 komisařů Čeky bylo 38 Lotyšů, ale celkově nejvýznamnějsi roli hráli Židé.

A co je to ten komunismus?

Za komunismu všeho bude hojnost, všechno bude zadarmo, zavládne mír a harmonie, všichni budou štastni. Moc realistické to není.

Ale nejhorší je, jak se toho má dosáhnout. Dosáhne se toho třídní nenávistí, krutým, nemilosrdným, krvavým třídním bojem. Pak nastane ten komunismus. To je vědecky zdůvodněno.

A proti komu se má bojovat? Odpověď podává marxistická teorie historického materialismu. Filosofické a politické názory jsou pouhá nadstavba. Všechno určuje základna – výrobní vztahy. Marxismus je ideologie dělnické třidy, odlišné názory jsou buržoasní. Marxismus je tedy tautologicky jediný správný a třídni nenávist je třeba obrátit proti těm, co mají názor jiný.

Co se dnes v Česku děje?

Česko je dnes prošpikované neziskovkami řízenými neocony nebo finacovanými Sorosem a organizacemi napojenými na CIA. V Česku se hned našli kariéristé, patolízalové, komunističtí alibisté. Jistá klika se zmocnila ODS, jistá klika se zmocnila ČT. Objevily se české neziskovky. Zasévají chaos a nesvár, štvou proti Rusku, útočí na vládu a presidenta, že jsou nedostatečně rusofobní. Účelem je připravit veřejné mínění na válku proti Rusku nebo aspoň veškeré svazky s Ruskem přetrhat a Rusko úplně izolovat.

Způsobí Češi atomovou válku, jenom aby se mohli podbízet mocným? Rusko je slovanský národ a náš spojenec ze dvou světových válek. To lze ostatně říci i o Srbsku.

Málokdo se odváží nazvat věci pravým jménem. Jak to řešit? Alespoň si neskrývejme pravdu sami před sebou. Minimálně choďme k volbam (i do senátu) a volme to nejmenší zlo.

 

PROGRAM POLITICKÝCH REFOREM V ČR

 

 

Copyright © Rudolf Kavan 2020

Pro nekomerční účely může být tento článek libovolně kopírován a distribuován. CC BY-NC-SA

4/5 - (4 votes)
(Visited 479 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Volit menší zlo, je nanic. Pořád je to zlo. Republiku je nuné přestavět tak, aby zlo nemělo podmínky pro své prosazení.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *