Shrnutí Situace

Napsal
Sdílet článek

Co to byl ten komunismus a jak to souvisí se současnou rusofobií

Marxismus je apokalyptická sekta. Hlásaji třídní nenávist, krvavý, krutý, nemilosrdný třídní boj. Po tom krveprolití, po revoluci, která otřese základy světa, se má objevit nová, zářivá éra. Všeho bude hojnost, všechno bude zadarmo, zavládne mír, všichni se budou radovat. Je pouze třeba prolít potoky krve a povraždit hekatomby. Marx byl pravděpodobně inspirován perverzní sektou Frankistů.

Teorie historického materialismu stanovuje, že nadstavba tj, filosofické, náboženské, politické názory apod. jsou určeny základnou, tj. vztahem k výrobním prostředkům. Marxismus je filosofií proletariatu, ostatní názory jsou „buržoazní.” Buržoazie se snaží bránit nevyhnutelnemu vítězsrví komunismu a proto je třeba buržoazní názory vymýtit.

Bolševici byli vizionáři a zároveň masoví vrahové. Před očima se jim vznášel obraz Nového Jeruzaléma. Byl celý ze zlata a oslnivě zářil. Jehňátko spočívalo vedle vlka; všude samá harmonie (tj. žádné antagonistické rozpory.) Všichni byli šťastní, přímo ve stavu extaze. Tato vizionářská mentalita je dnešním Čechům naprosto cizí. Akceptovali komunismus, aniž by chápali, co to vlastně je. Český komunismus je založený na vítezství SSSR ve válce. Viz o tom níže.

Ale začněme od začátku. Marxismus vznikl v Německu. Karel Marx Rusko nenáviděl; žádal valku s Ruskem. Německá Sociální Demokracie Rusko nenáviděla, hlasovala pro válečné úveěy. Němečtí socialističtí branci radostně rukovali na frontu proti Rusku. Německý generální štáb poslal Lenina do Petrohradu. Není velkou nadsázkou říci, že bolševická revoluce byla protiruská. V sedmičlenném politbyru, které řídilo revoluci, byli 4 Židé, 1 Gruzínec, 1 Rus a Lenin. Lenin byl smíšené národnosti, žádná z toho ruská. Bolševici se hlásili k „proletářskému internacionalismu.” Snažili se zničit Pravoslaví, tisíciletou ruskou tradici. Přes 50% vedoucích kádrů KGB byli Lotyši. Někdy se jim říká Leninova pretorianská garda. Měli za úkol být na stráži proti údajnému velkoruskému šovinismu. Velitelem Čeky byl Polák Feliks Dzierżyński, později velitelem KGB byl Žid Genrich Jagoda. Následoval ho Gruzínec Lavrentij Berija. Strůjcem ukrajinskeho hladomoru byl Žid Lazar Kaganovič.

Po převzetí moci bolševiky v carskem imperiu došlo k pozoruhodné transformaci v Německu. Nenávist k Rusku mezi německými socialisty jen tak nevymizela. Teď ale Rusko bylo bolševické, takže nebyl důvod na Rusko útočit. Bylo třeba nové racionalizace a tou se stal nacismus. Komunisté nám vykládali báchorky, že nacismus je krajní forma kapitalismu. Není to pravda; nacismus byl metamorfovaný německý marxismus. Sovětský Svaz původně spolupracoval s Výmarskou Republikou, ale po příchodu Hitlera k moci došlo k obratu. Německo a SSSR stály proti sobě. Vedly nepřímou válku ve Spanělsku. SSSR bojkotoval olympiádu v Berlíně roku 1936. Sovětský Svaz byl důsledným zastáncem Československa v počínajícím konfliktu s Německem. Molotov-Ribbentrop pakt byl podepsaný teprve, když pokusy o vytvoření antihitlerovské koalice ztroskotaly a dílo zkázy bylo dokonáno Mnichovem a Protektorátem.

Po napadení Sovětského Svazu Německem se situace v SSSR radikálně změnila. Dosud opovrhovaní Rusové byli najednou Stalinovi dobří; začal se jim podbízet. Bolševismus, který až dosud byl protiruský, začal být najednou proruský. Po válce se pozice Rusů v SSSR zlepšila. Roku 1953 byl Rus (Chruščov) poprvé zvolen 1. tajemníkem KSSS. Na židovskou roli v bolševické revoluci se úplně zapomnělo. Před 1. svět válkou baštou marxismu bylo Německo. Po 2. svět. válce začalo Rusko být vnímáno jako pravlast komunismu. Ztotožňování Ruska s komunismem mělo katastrofální následky pro Československo! Viz níže.

Kolem roku 1990 komunismus v SSSR konečně vyhořel. Komunisty zvěstovaný ráj na zemi se neobjevil. Bohužel věci se začaly ubírat nesprávným směrem. Ve Spojených Státech nabyli vrchu neokonzervativci. Až do Trumpa prakticky ovládali Republikánskou stranu. Mají silný, ne-li rozhodující vliv na zahraniční politiku. Jsou to zakuklení Trockisté, dědicové bolševiků. Snaží se Rusko zničit stejně jako jejich předchůdci v roce 1917.

= = = = = = =

Jak se tento mezinárodni vývoj promítl do situace v Československu? Především Hitler začal být pro ČSR hrozbou. Ministr zahraničí a později prezident Eduard Beneš se snažil vytvořit protihitlerovskou koalici. Československo se stalo členem Velké a Malé Dohody. Beneš vyhodnotil SSSR jako menší nebezpečí než nacistické Německo a roku 1935 podepsal se Sovětským Svazem smlouvu o vzájemné pomoci. Protihitlerovskou koalici rozbilo Polsko.

Sovětský Svaz se ukázal nejen jako jediný spolehlivý spojenec, ale Německo nakonec porazil. Komunistická ideologie, na které byl SSSR založený, musí tedy být správná! Zachránil nás socialismus! Tento stav mysli – žádná „ruská” okupace – byla příčinou toho, že Češi si komunisty sami zvolili. Dlužno říci, že Sovětský Svaz smlouvu o vzájemné pomoci dodržoval. Sovětský vůdce Josip Džugašvili zacházel s Československem férově a jednal s námi jako se suverenní zemí. Sovětská vojska se do konce roku 45 z území ČSR dokonce stáhla. Lze skutečne mluvit o osvobozeni. Ve válečném období přislo ze Sovětského Svazu jenom to dobré. Byl to historický paradox, protože komunistická ideologie je v zásadě zvrhlá. Vlk přisel v rouše beránčím. Mnohým to bylo jasné už tehdy. Mnohým to bylo jasné už tehdy, mnohým bohužel ne. Ne každý dovedl oddělit zrno od plev. Výsledek se dostavil brzy: monstrprocesy, mučení, popravy, věznění, ostnaté dráty, konec svobody slova, jediná „správná“ ideologie, každodenní štvaní v rozhlase a tisku, měnová reforma, hospodářská stagnace. Obzvláště zarážející na celé věci je, že Češi si v poválečné euforii Sovětský Svaz romantizovali, když se měli mít na pozoru, zatímco dnes jsou z nich zavilí rusofobové, když Rusko je demokratické.

Skoro polovina národa komunismus akceptovala. Do KSČ vstoupilo 1,5 milionu lidí (světový rekord na počet obyvatelstva). Důvodem byl v jádře oportunismus, ale byli schopni si to racionalizovat. Podle mého názoru tento oportunismus je právě příčinou současného patolízalství. Podlézáme neoconům, neziskovkám, euroatlantickému establishmentu. Je to hnusné, ohavné! Rozum zůstává stát nad tím, jak z 1,5 milonu komunistů, kteří přísahali na věky věrnost Sovětskemu Svazu, se najednou stali pološílení rusobijci. Nabízí se otázka, zda např. chování českých Lidovců v porovnání se Sebastianem Kurzem nebo Viktorem Orbánem nesouvisí s tím, že ČSL byla stranou Národní Fronty. Nová generace, stejná mentalita!

Komunisté 1) existenci neoconů nepřipouštějí 2) ztotožňují Rusko s komunismem. Tím ženou vodu na mlýn rusofobů. Rusofobní propaganda je založena právě na ztotožňování Ruska s komunismem. Je používáno demagogických triků jako například střídání slov „ruský“ a „sovětský.“ V boji proti rusofobii jsou komunisté spíš na překážku. Jejich myšlení se pohybuje ve schematu „kapitalismus – socialismus“, ale přitom nedocenili, že dle jejich klasifikace je dnešní Rusko kapitalistické. Vůbec snad nepochopili, že Rusko už komunistické není. V Rusku je dnes ten stejný systém, jako tam byl za Kerenského. Proti tomu právě bolševici vyvolali revoluci. Proč, proboha, to dnešní Rusko obhajují?! Jejich současné počinání nedává žádného smyslu. S komunisty bychom se dostali z destě pod okap.

Je třeba si uvědomit, že současná situace je opakem, nikoliv pokračovánim, toho, co bylo před pádem komunismu. Dnešni Rusko je demokratické, zatímco USA se staly zrcadlovým obrazem bývaleho SSSR. USA a jejich vazalové nabirají čím dal víc totalitárních rysů.

Po odchodu komunismu ze SSSR se brzy poroučel i v ČSR. Bohužel vývoj potom se neubíral správným směrem. Odkud se bere čímdál zběsilejší rusofobie? Brzy po revoluci začaly do Česka pronikat různé neziskovky řízené a financované neocony, CIA, Sorosem. Michal Semín to popsal takto:

„Během let jsem s určitou nervozitou začal sledovat, jak se stupňují požadavky amerických sponzorů, abychom podporovali to či ono, a u některých z těch sponzorů se začalo ukazovat, že jsou napojeni na tajné služby a mají další skryté zájmy v rámci působení ve střední Evropě,“

Na Zvědavci o tom napsal článek Jan Vítek. V Česku se hned našli patolízalové, kariéristé, komunističtí alibisté a začali přizvukovat. Někteří jsou přímo či nepřímo podplacení, někteří to dělají z čiré podlézavosti – snaží se vetřít do přízně mocných. Cítí za sebou sílu strýčka Sama – sílu vojenskou, finanční, mediální. To jim dodává kuráž. Uvědomují si tito podlí lídé, kteří se k tomu propůjčují, že terčem démonizace, kterým bylo nejprve Srbsko a Potom Rusko, bychom příště mohli být my?

Proti Rusku je vedena sprostá, špinavá mediální kampaň. Protiruská hysterie dosáhla stupně úplné nepříčetnosti. Bohužel řada lidí na tu propagandu naletěla. Takoví lidé jsou predisponovaní věřit kdejakému podvrhu tajných služeb, i kdyby byl sebeabsurdnějsí. Česko je dnes ovládané pučisty v ČT, neziskovkami, transatlantickými organizacemi. Útočí na vládu a prezidenta, že jsou nedostatečně rusofobní. Ženou nás do války proti Rusku jako ovce na porážku. My jim pomůžeme zničit Rusko a oni potom zničí nás! Zeman se údajně dopustil velezrady tim, že se té protiruské štvanice aktivně neúčastní.

Rusů bylo v SSSR zhruba 50%. Od revoluce až do 2. světové války většina bolševických vůdců byli nerusové. Ale výhradně Rusové jsou obviňováni z toho, co bolševici v SSSR napáchali. Rusové jsou líčeni jako původci a šiřitelé komunismu. Vyznívá to tak, že „Rusi“ kolektivně a jednomyslně provedli bolševickou revoluci (sami proti sobě?) a vnutili komunismus ostatním národům. Dnes kolektiv a jednomyslně předstírají, že mají demokracii. My ve skutecnosti víme, že mají diktaturu, za kterou nesou kolektivní zodpovědnost. No, a ten „ruský“ komunismus je vlastně jenom výrazem imperialismu, který je prý Rusům vrozený. Zkrátka, Rusové jsou zdaleka nejhorším národem v celých dějinách lidstva. Tak nám to líčí! Sotva si lze představit větší zkomoleninu. Hlavně, že nemáme trpět předsudečnou nenávistí! Ve skutecnosti carské imperium bylo jenom slabým odvarem imperia britského nebo francouzkého nemluvě o tom, že Německo způsobilo dvě světové války. (Ponechávám stranou, že carská rodina pocházela ze všech možných evropských rodů.) Byl to Rus Alexandr Solženicyn, který kritizoval komunismus v době, kdy k tomu ješte bylo třeba odvahy. Byl to Rus Nikita Chruščov, který začal Sovětský Svaz demokratizovat. A na rozdíl od revolučních bolševiků, kteří byli většinou nerusové, to byli Rusové Jelcin a Gorbačov, kteří Sovětský Svaz komunísmu zbavili.

Rusko mj. zasluhuje uznání za to, že se zastalo Srbska proti zločinnému útoku NATO.

Jak situaci řesit? Především si neskrývejme pravdu sami před sebou. Nevytvářejme si zástupné terče (covidové spiknutí, „levicový liberalismus“, „globalismus“, BLM apod.) Nevěřme rusofobním mediím a podvrhům BIS či jiných tajných služeb. Choďme k volbám a nenechávejme senát na pospas těm nejhorším z nejhorších!

Musíme obnovit svobodu slova a pluralistickou splečnost. S EU je třeba vyjednávat a hájit české zájmy, ne tam chodit udávat a podlézat. Je třeba vetovat veškeré protiruské sankce, pokusy omezit svobodu slova, migračni kvoty. Musíme se vrátit k našim národním tradicím. Těmi jsou mj. Husitství, Národní obrození, Sokol, Palacký, Masaryk, Beneš. Nepotřebujeme ani komunismus ani rusofobii. S Ruskem bychom měli mít vztahy nadstandartní. Je to slovanský národ a náš spojenec ze dvou světových válek. T.G. Masaryk nám zanechal tento odkaz:

Celkem jsem si odnesl z Ruska totéž co Havlíček: lásku k ruskému lidu 1)

Věrni zůstaneme!

PROGRAM POLITICKÝCH REFOREM V ČR

Copyright © Rudolf Kavan 2021 CC BY-NC-SA

Pro nekomerční účely může být tento článek libovolně kopírován a distribuován.

 

1Karel Čapek, Hovory s T.G. Masarykem, Československy Spisovatel, Praha, 1990, strana 112

5/5 - (6 votes)
(Visited 320 times, 1 visits today)
Sdílet článek

2 comments

  1. Clanek ale nezviditelnuje komunisty prvni republiky. Byli hojni, a naslouchalo se jim. Malo jich kritizovalo stalinismus, Zavis Kalandra byl jeden z takovych, a tak se mu po prevratu pomstili. O tom se moc nemluvi, jaky byl vliv komunismu na celkovou politiku a kultury prvni republiky. No a po valce vsecky ty lzi o tom, jak je v Sovetskem svazu krasne. Lidi naleteli propagande.

    A ti, co nenaleteli, drzeli hubu. Jako moje rodina.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *