Slovenská média a návštěva tzv. Svatého otce Františka Bergoglia  

Napsal
Sdílet článek

Pokud by přijela na Slovensko morální osobnost, jako byl např. prezident
Trump nebo jako je premiér Maďarska Orbán, masmédia by vytvořila
atmosféru odporu, až nenávisti. Pokud má však přijet pseudopapež
Bergoglio, který tvoří jednotu s nejvyššími elitami a prosazuje jejich
program vedoucí ke zničení křesťanství i k redukci lidstva, bude všemi
masmédii jednohlasně opěvován. Budou použity nejrůznější triky k
ovlivnění lidské psychiky a citů. Církevní média se budou předhánět s
mainstreamovými, kdo vypustí větší bublinu a vyvolá větší popularitu.
Samozřejmě o podstatných věcech, které se týkají tohoto falešného
papeže, se bude statečně mlčet.


Bergoglio přijíždí v čase, kdy je na Slovensku vyvíjen mimořádný tlak na
celoplošnou experimentální vakcinaci, kterou skuteční odborníci
radikálně odsuzují jako nepřípustnou. Bergoglio je nejen zastáncem, ale
i velkým propagátorem této nebezpečné vakcinace. On je v medicíně
analfabet, a přesto suverénně tvrdí, že kdo vakcínu nepřijme, ohrožuje
druhé a dopouští se prý dokonce hříchu. Ve skutečnosti opak je pravdou.
On je lhář a svým tvrzením se dopouští velmi těžkého hříchu. Razí heslo
„Vakcína pro všechny“, a tím se vůbec neodlišuje od takové vlády, která
vede národ k totální sebelikvidaci. Upřímní lidé na Slovensku bojují
proti diskriminačnímu zákonu, který chce pod rouškou zdraví prosadit
povinnou vakcinaci. Pokud by skutečně byl Bergoglio Svatým otcem, tedy
pravdivým papežem, bránil by lid před takovým bezprecedentním bezprávím.
On ho naopak bude buď mlčením schvalovat, anebo přímo otevřeně
prosazovat. Co pomůžou všechny jeho zbožné fráze a srdceryvná kázání,
když v praxi prosazuje sebezničení národa?

Bylo by třeba, aby alespoň alternativní média publikovala, kdo Bergoglio
je. Je třeba mít jasno, že je neplatný papež, že se dopustil zločinů
proti víře a morálce, a to modlářství s Pačamamou, které je popřením
prvního přikázání Desatera, za což je vyloučení z církve. Znesvětil
chrám svatého Petra. Dále otevřeně schvaluje sňatky homosexuálů i s
adopcí dětí pro ně. Tím ruší jednak šesté přikázání a jednak je to
zločin proti dětem – proti lidskosti. Prosazuje islamizaci pod heslem:
„Islamisty do každé farnosti, na každé poutní místo, do každého
kláštera“ – to je program tzv. Svatého otce, program zničení křesťanství
a násilné islamizace. Mnohodětné rodiny zesměšňuje a napomíná, že nemají
rodit děti jako králíky, a na druhé straně prosazuje mnohodětné islámské
rodiny do Evropy s odůvodněním, že Evropa je neplodná žena. Líbání nohou
transsexuálovi na Zelený čtvrtek je gesto, kterým schvaluje
transsexualismus a dává příklad k negativnímu následování. Nikdy se
nevyslovil proti zvěrstvu mrzačení nezletilých operacemi změny pohlaví.

Mlčí jako hrob, a naopak v Irsku v roce 2018 napomínal rodiče, že mají
děti podporovat v této dezorientaci a vytvářet jim i doma podmínky, aby
se na démony zvrácenosti otevíraly a nechaly se následně mrzačit. Na
setkání mládeže v Panamě nechal předvést heretickou scénku, hrubě
urážející tajemství vtělení a Pannu Marii i Ducha svatého. S veselou
tváří vyjádřil zvednutím palce svůj nadšený souhlas s touto hrubou
urážkou. Na cestě z Panamy prosazoval sexuální výchovu ve školách, což
je ve skutečnosti morální devastace, a tím podrazil nohy katolickým
rodičům, kteří čekali, že se jich zastane a podpoří je v boji proti této
systematické demoralizaci dětí.

V Amoris laetitia popírá existenci objektivně platných morálních norem i
Božích přikázání. Na dubia čtyř kardinálů i na korekci mnoha teologů
vůbec neodpověděl, ale prakticky už zavedl na mnoha místech svaté
přijímání pro rozvedené a tím jim brání ve spasitelném pokání. Nad svým
pracovním stolem má obraz Jidáše a už několikrát se vyjádřil, že Jidáš
je prý spasený, přestože Ježíš jasně pověděl, že je synem zatracení (Jan
17,12).

Další jeho herezí je tvrzení, že křesťanství a pohanské kulty, které
uctívají démony, jsou prý vůlí Boží. Pravdou je, že nejsou vůlí Boží. To
dokazují všichni misionáři i Ježíšovo slovo hlásat evangelium všem
národům (Mt 28,19).

Je možno ukazovat na další zločiny, ale církevní masmédia budou statečně
mlčet a budou vytvářet jenom náboženskou euforii a mantrovat vznešené
tituly jako „nástupce svatého Petra“, „zástupce Krista“, které se však
na Bergoglia jako na apostatu v žádné případě nevztahují! Heretik, který
se postavil proti Bohu a proti Kristu, nemůže být hlavou církve! On je
okupant a z církve se vyloučil. Toto ale církevní a mainstreamová
masmédia nepřiznají. Budou to zamlčovat a tahat za nos zbožné a
neinformované katolíky. Bergoglio na Slovensko stahuje prokletí, a to
hlavně na ty, kteří se mu otevřou skrze lživé manipulace církevních
médií.
 

  • Byzantský katolický patriarchát
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 125 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *