Smrtící očkování a podvod s Koronou

Napsal
Sdílet článek

Ještě nikomu se nepodařilo přečistit coronavirus, odstranit z něho všecky přídavné látky, isolovat samotný virus a předvést ho světu. Takže nikdo ani neví, jak takový virus vypadá. To, co je vydáváno za coronavirus a podle čeho testují pomocí PCR testů je směsice genomických sekvencí, které vybral počítač. Dr. Lee Merritt vyšetřovala tyto genomické sekvence a testovala každou z nich. A všecky přišly zpátky se stejným výsledkem: homo sapiens, neboli člověk. Takže to, co používají v PCR testu za vzorek nemoci, je běžná lidská tkáň. Že ji pak v každém najdou, pokud chtějí, je zaručeno.

Viry nejsou nic jiného, než mrtvý odpad našich buněk. Nikdo nikdy ještě neviděl virus a už vůbec nikdo nikdy neviděl virus dělat cokoliv. Nikdo nikdy neviděl virus vniknout do buňky, způsobit infekci, nebo něco zničit. Vědci prostě strčí testovanou látku pod mikroskop a řeknou: „ejhle, tady je virus!“ Ovšem neexistuje ani jeden důkaz toho, že by virus způsoboval cokoliv, že by třeba způsobil srážlivost krve, nebo zabraňoval přístupu kyslíku do krve, či do mozku.

Tím pádem nemáme skutečný patogen. Nemáme ani test, který by cokoliv dokázal vyhodnotit. Máme pouze dogma, podle kterého léčíme lidi v nemocnicích, což je založeno na nulovém množství informací, zkušeností, testů, nebo čehokoliv jiného.

Doopravdy nevíme, co způsobuje příznaky, které vidíme všude kolem. Je nám říkáno, že to dělá hrotová bílkovina, ale jiní našli molekuly HIV, našli purin, malárii a kdovíco dalšího, co je součástí této biologické zbraně. Příznaky jsou podobné příznakům malárie. Není to žádná nemoc horních cest dýchacích, je to nemoc krve. Napřed musíme zjistit co zabraňuje přístupu kyslíku do krve, ale jakmile do takového problému nahlédnete, ihned vás WHO censuruje, říká Dr. Merritt.

Jistý lékař v New Yorku dával těm, co se dusili injekčně červené krvinky a lidé se přestali dusit a uzdravili se. A všichni měli příliš vysoké serum železa a serum feritinu. Něco jim oddělovalo Heme od globinu – heme je železo, globin je bílkovina. Tyto dvě mají být dohromady, pak se jim říká hemoglobin a pak taky jsou schopny přenášet kyslík. Namísto toho vidíme mikro-sraženiny v celém těle, viz video ZDE.

U těch, kteří zemřeli na Covid byla zjištěna jedna zvláštnost: jejich těla obsahovala nadměrné množství enzymu sPLA2-11A. Tam, kde zdraví lidé mají asi tak půl nanogramu tohoto enzymu na mililitr, ti, kteří na Covid zemřeli, ho měli víc než 10 nanogramů na mililitr. Tento enzym má stejný genetický původ jako smrtící enzym, obsažený v hadím jedu. Jak se tato látka do těla nemocných Covidem dostala, to není v článku vysvětleno, ale určitě to není ani známo.

Universita v Arizoně, která to objevila prohlašuje, že sPLA2-11A enzym koluje v krvi nemocného podobně, jako by koloval hadí jed a má schopnost doslova roztrhat na kusy membrány hlavních orgánů. Podle nich, sPLA2-11A je v krvi na to, aby zničil útočící patogen, ale je k tomu účelu vylučován v tak velkém množství, že dokáže způsobit u nemocného selhání klíčových orgánů a smrt. Tímto vlivem se stanou kdysi čiperní a pohybliví lidé zesláblými troskami, které nedokážou jít ani 100 metrů. Odkud se tento enzym v těle bere a proč je z ničeho nic vylučován v nadměrném množství, to je další otázka.

Jaké vyhlídky mají ti, co se nechali očkovat?

Ne příliš růžové. Jak říká Dr. Larry Palevsky, lidé se nechají očkovat, aby se ochránili před Covidem, což je nesmysl, protože očkování jim dodá přesně ty látky, které způsobí, že jejich těla začnou vyrábět hrotovou bílkovinu, která Covid způsobuje. Tady je nutno si uvědomit, že současná „očkování“ byla vyrobena firmami, z nichž mnohé ještě nikdy žádné očkováni nevyprodukovaly. Takže ani tato „očkování“ nejsou žádná očkování, ale je to genetická terapie, která dopraví cizí genetický materiál do člověka a udělá tento materiál součástí jeho těla. A protože zmíněný materiál je patentován, tak se očkovaní, kteří ho v sobě mají, stávají majetkem těch, kteří vlastní patřičné patenty.

Podle profesora Louise Montagniera, nositele Nobelovy ceny a Dr. Michaela Yeadona, bývalého zástupce ředitele firmy Pfizer, má většina očkovaných před sebou asi 2 roky života.

Tak zvaná „očkování“ připravují člověka na to, aby jeho imunitní systém přehnaně zareagoval, když přijde do styku se skutečnou, živou nemocí. Této reakci se říká „posílení, závislé na protilátkách (antibody-dependent enhancement), kdy imunitní systém vyrobí tak velké množství protilátek, které přímo přitáhnou hrotovou bílkovinu do bílých krvinek, což udělá každého očkovaného mnohem víc nemocného, než kdyby očkován nebyl. Protilátky potom vyvolají cytokinovou bouři, která je většinou smrtelná.

Dr. Nina Pierpont, MD, PhD. prostudovala současné materiály, které porovnávají očkované s neočkovanými. Celkem byly vypracovány tři studie, jednu vydalo samo CDC, druhou Universita v Oxfordu a třetí vláda v Britanii.

Rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými

Studie CDC porovnávala celkem 469 případů koronaviru, z nichž 346 byli očkovaní a 123 neočkovaní. 1,2% očkovaných a 0,8% neočkovaných museli jít do nemocnice, ale nebyla žádná úmrtí. Zamoření viry každého účastníka bylo naprosto stejné jak u očkovaných, tak u neočkovaných, takže – jaká pomoc je „očkování?“

Další studii (10. srpna 2021) vypracovala Oxfordská universita, která sledovala 900 zaměstnanců nemocnice ve Vietnamu, z nichž všichni byli očkováni AstraZenecou. Onemocnění na sebe dala chvíli čekat, ale za necelé 2 měsíce jich bylo 52 nemocných a dalších 16 onemocnělo záhy na to. Jejich zamoření viry bylo 250krát větší než předtím, než byli očkováni. Tato studie byla ihned zpochybňována, prohlašována za neplatnou a stažena z internetu. Censura v útoku.

Britské Oddělení pro zdraví (24. srpna 2021) zjistilo, že zamoření viry je stejné jak u očkovaných, tak u neočkovaných. Většina očkovaných má příznaky nemoci, neočkovaní ne. Podle výsledků této studie ztratila Pfizerova vakcína a AstraZeneca účinnost. Dokonce je zřejmé, že očkování zvyšuje náchylnost na další odnože koronaviru, což bylo potvrzeno PCR testem, kde 82% pozitivních byli plně očkováni.

Letecký inženýr má důkazy

Fred Corbin je nejen letecký inženýr, ale má zkušenosti s nukleárními, biologickými a chemickými zbraněmi a dobře se vyzná i v mořské biologii. Na schůzi městského úřadu v ostrovním státě Barbados vypovídal o tom, jak je nám nalháváno, že SARS CoV-2 je nový virus a jak to není pravda. Je to virus, který patří do podskupiny beta koronavirové rodiny. Corbin na to přišel tím způsobem, že porovnal dostupné mezinárodní informace a jejich skutečné genetické sekvence s tím, co je uvedeno v žádostech o příslušné patenty. Závěr byl jednoduchý, koronavirus není vůbec nic nového.

Je mnoho sekvencí koronavirů, které byly dodány do genetické sběrny, ale žádný z nich není nový. Patentování koronavirových sekvencí začalo již začátkem r. 1999. Předtím to byla záležitost pouze veterinářů. První očkování proti koronaviru bylo patentováno v lednu 2000 firmou Pfizer, kdy patentovali hrotovou bílkovinu (spike protein) – to je před 21 lety!

SARS není přirozeně se vyskytující virus. Je to uměle, laboratorně vyrobená věc. Funkční a bezpečné očkování proti němu nikdy nebylo vyvinuto a ani vyvinuto být nemůže; není to proveditelné. Dokument, získaný od nejmenované osoby z čínské tajné rozvědky dokazuje, že současný koronavirus byl vyroben s použitím MERS koronaviru a přenesen na člověka z netopýra.

Další dokument, který Corbin získal od nejmenovaného zaměstnance firmy Pfizer dokazuje, jakým způsobem byly chemické a biologické procesy zmanipulovány k tomu, aby vyprodukovaly mRNA, ke kterému je pak přidán pro člověka velmi nebezpečný jed, což je kysličník grafenu. Každá 30mg dávka očkování obsahuje 15 bilionů nanočástic grafenu. Po vpichu, zatím co se hrotová bílkovina navazuje na buňky v těle očkovaných, kysličník grafenu začne budovat struktury, což způsobuje srážlivost krve, selhání srdce a jiné problémy. Bohužel, toto nedořekl, protože byl přerušen vedoucím schůze, který – jak se zdálo – měl zájem na tom, aby se tyto informace nedostaly ven.

Fred Corbin nakonec pouze oznámil, že jak koronavirus, tak i očkování proti němu jsou nebezpečné biologické zbraně. To je proti mezinárodní smlouvě o výrobě a skladování biologických a jedovatých zbraní, která se nazývá „Biological Weapons Convention.“ Amerika tuto smlouvu podepsala již v r. 1976; Evropská unie podepsala v r. 2006.

Takže tím, že vlády států dovolily rozšíření koronaviru mezi lidi a tím, že nám vnucují nefunkční a smrtelné látky ve formě injekcí, které lživé nazývají „očkování,“ se všichni tito lidé těžce proviňují proti mezinárodnímu zákonu o biologických zbraních a jsou tím pádem soudně postižitelní a trestatelní. Všichni tito lidé by měli být postaveni před soud, kvůli vojenskému útoku proti svým vlastním občanům a po právu obviněni a potrestáni.

Fred Corbin nakonec dodal ještě jednu explozivní informaci: má kopii počítačových databází z Wuhanu, které potom záhadně zmizely. Tam je celý vývoj tohoto „viru,“ spolu se všemi dalšími okolnostmi obsažen a je to velmi vážné svědectví proti všem těm, kteří se na tomto vývoji podíleli.

Autonehoda jako další důkaz škodlivosti „očkování“

27. srpna v noci se na dálnici ve West Virginii převrátilo obrovské nákladní auto (viz obrázek níže), které údajně vezlo 1,2 milionů ampulek s očkováním proti Covidu-19, vyrobené firmou Moderna. Tento náklad byl doručován na letiště, odkud měl být dopraven do Ghany, v Africe. Řidič nehodu v pořádku přežil, měl jen nějaká menší zranění, ale veškerý náklad, který vezl, se rozlil po dálnici a protekl až do nedalekého potoka.

Šerif Perry Palmer, který byl na scénu přivolán, oznámil tuto nehodu na patřičných místech. Okamžitě byl na místo vyslán sbor, specializovaný na zneškodňování nebezpečných látek. Přišli ve skafandrech (viz obrázek) a celé okolí v okruhu 10 km uzavřeli. Prý proto, že tam bylo rozlito asi 200 litrů oleje a automobilové nemrznoucí směsi, což je směšná výmluva. Ta hlavní rozlitá látka byla vakcína a tu se snažili posbírat a zachránit. Jak moc se jim to podařilo, není známo. Státní oddělení obrany vyslalo na místo nehody velmi neobvyklé uklízečské čety, o kterých nikdo z místních lidí, ani z přítomných novinářů nikdy předtím neslyšel. Skoro 24 hodin jim trvalo odklidit zbytky rozlitých tekutin.

Novinářům nebyl dovolen přístup, takže si zřídili malou stanovou vesnici nedaleko a odtud sledovali, co se děje. Když byli policisté a jiní zúčastnění tázáni co se stalo, řekli, že nemají dovoleno vypovídat. Také šerif odmítl odpovídat na otázky. Prý na to, aby jejich otázky byly zodpovězeny, se musí spojit s guvernérem státu. A když ti, kteří se nenechali odradit, volali guvernéra, bylo jim řečeno, že nikdo v jeho kanceláři vůbec neví o co jde. Jinými slovy, všichni zkoušeli zamlčet co nejvíc bylo možno.

Nutno dodat, že zprávy o tomto incidentu jakoby z internetu zmizely. Google vám je prostě nevyhledá! Censura, ještě horší než za komunistů!

Mluvě o nákladních autech, australští řidiči, o kterých bylo psáno v jednom z minulých článků, uspěli s plánovanou stávkou, kdy chtěli zablokovat všechny hlavní cesty, přístavy a letiště. Již den před hlavní akcí, což bylo 30. srpna provedli generální zkoušku, s pomocí davů lidí, kteří se k nim přidali. Na základě jejich odporu vláda skutečně upustila od povinného očkování jich samotných a jejich rodin.

  • JANE K.
5/5 - (2 votes)
(Visited 342 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *