Sociální demokracie jako vůdčí síla islamizace Evropy

Napsal
Sdílet článek

Mám samozřejmě na mysli sociální demokraty napříč EU. Dnes a denně narážím na články, které zcela jasně ukazují, že spolu se Zelenými (resp. Piráty) jsou právě sociální demokraté hlavní podporovatelé multikulturalismu, jenž mají tyto strany ve shodě i ve svém programu, jsou tedy zároveň stranami, které mají hlavní zásluhu na islamizaci jednotlivých zemí, potažmo Evropy.

Pokud začneme u země, kde to všechno před desetiletími začalo, dostaneme se do dnes již velmi silně islamizovaného Švédska. Právě tam sociální demokraté sbírali body štědrým sociálním státem, který ovšem postupně upřednostňoval nové voliče, tedy ty, jenž si švédští sociální demokraté již roky dováží a v jejichž dovozu v posledních letech neustávají. To vše jde ruku v ruce s letitým vymýváním mozků zatím ještě většinové populace, vychovávané v duchu ideologie multikulturalismu.

Podobně je tomu i v jiných zemích, například v Německu jsou nejvíce islamizovány právě ty obce, které vedou němečtí sociální demokraté, případně v koalicích se Zelenými či ultralevicí Die Linke. Nedávno jsem také upozornila na sociální demokraty v Rakousku, které je již nejvíce islamizovanou zemí v Evropě. Právě proto se tam již sociální demokraté do islámu doslova plně integrovali, takže třeba ve Vídni spolupracují s radikálními islámskými salafisty, kteří kážou likvidaci bezvěrců a přímo ve vídeňské mešitě provádí halal porážky. O skandální kauze jsem zde psala před pár dny.

Nejinak je tomu ovšem také u nás, kde je sociální demokracie přes své vedení přímo napojena na muslimskou obec, ostatně výroky ministra vnitra Hamáčka alias Al Hamajdy o islámu, který obdivuje, znáte snad všichni, takže myslím, že je zde nemusím opakovaně zmiňovat. Přece jen se u nás – bohužel – stále ještě najde dostatek voličů, kterým islamizační tendence této strany nevadí a hodlají je tak volit. To Poláci jsou o poznání bystřejší, neboť dali už před časem islamizační sociální demokracii ve volbách stopku.

Nejpatrnější je pak nyní činnost sociální demokracie v Itálii, kde právě díky tomuto koaličnímu partnerovi Hnutí 5 hvězd přijímají jednu loď s africkými vetřelci za druhou. A co víc, nedávno na jihu Itálie dokonce vyhlásili program “Italy muslim friendly”, což samozřejmě dospěje k rychlejší islamizaci země. Nicméně je jisté, že Demokratická strana, jak se italští socani nazývají, bude v parlamentu i nadále, neboť i tam stále mnoho lidí slyší na sociální stát a mezi mladými se najde i dostatek sluníčkářů s vymytými mozky, kteří je volí i pro jejich proinvazní politiku.

Socani však mají na svědomí například i islamizaci Finska, kdy dlouhodobě prosazují přijímání stále většího počtu muslimů do země a kriminální delikty muslimských vetřelců bagatelizují. Viditelným důsledkem vlády socanů je i opětovná islamizace Španělska, kde se muslimská komunita zvedla během pouhých 30 let ze 100 tisíc na 2 miliony. To vše i díky multikulturní politice vládnoucích sociálních demokratů.

Výše je jen pár příkladů, podobně bychom mohli pokračovat po celé EU, kdy jedinou výjimku bychom nejspíš našli v Dánsku, kde se tato partaj původní socdemácké politice poněkud zvrhla a přestala vítat. Všude jinde je to však jako přes kopírák. Začíná to nebývalou vstřícností k muslimům, pokračuje jejich dovozem do země a končí tím, že se najednou lid diví, jak se to vlastně stalo, že se jejich země islamizovala. Nyní se udivují Švédové, v jejichž diskuzích tato otázka zaznívá takřka denně, neboť jim sociální demokraté slibují a nadělují sociální stát, nikdy se však nezmínili, že bonusem k tomu bude také dnes již všudypřítomný islám.

I když průzkumům veřejného mínění nevěřím a pokládám je spíš za nástroj manipulace davů, docela mne udivilo, že většina jich uvádí, že i u nás tato islamizační strana v preferencích roste. Podobně, jako úplně stejně islamizační Piráti. Pak ale nemůžeme pohrdat Švédy, neboť jen konáme stejně, jako kdysi oni. Ale my jsme ještě horší, neboť – na rozdíl od Švédů – máme právě v této skandinávské zemi odstrašující příklad.

A na závěr vševypovídající výtah z programu ČSSD, tedy z programu, který je zřejmě shodný u socanů napříč EU: bad

Vize globálního vládnutí je také spjata s představou multikulturního řádu, který předpokládá respektování lidských práv a úsilí o harmonický vztah mezi příslušníky a národy jednotlivých kultur jak v rámci jednotlivých států, tak na mezinárodní úrovni. Multikulturním uspořádáním v
rámci jednoho národního státu se tak realizuje myšlenka prohlubování demokracie. Uskutečňuje se soužití s menšinami, na jejichž práva se ve většině zemí dříve zapomínalo.

Zatímco se tradiční demokratická politika často omezuje na vládu většiny, multikulturní demokratická politika se nespokojuje s přehlasováním a ignorováním hlasů národnostních a jiných minoritních skupin obyvatelstva, ale začleňuje názory a požadavky menšin do realizace politiky. V rámci této politiky se nároky na uznání menšinových identit mohou transformovat tak, že pro většinovou populaci přestávají být příčinou národnostních, rasových a sociálních nepokojů. Mohou se naopak stávat výzvou k životu v multikulturní společnosti, v níž se lidé s odlišným kulturním zázemím mohou vzájemně obohacovat

(Visited 161 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *