Soud rehabilitoval rodinu zpěváka Jaroslava Hutky

Napsal
Sdílet článek

Zpěvák Jaroslav Hutka (nar. 1947) se narodil v Olomouci, kde žil se svým otcem Miloslavem (1912-1986), maminkou Hildegardou (1917-2007), sestrou Miloslavou (nar. 1938, nyní provdanou Opletalovou) a bratrem Lubomírem (1941-2002).

Rodiče měli dům v Pavelčákově ulici (nedaleko okresního soudu). V něm měli i obchod s nábytkem. V roce 1949 však byl obchod znárodněn a v roce 1952 byla rodina z domu násilně vystěhována.

Akce proběhla rychle. Před dům Hutkových přijelo vojenské vozidlo s asi sedmi vojáky. Ti jim pomohli naložit jejich věci na nákladní automobil a odvezli je do obce Bouzov (vzdálené cca 40 km) na místní policejní stanici, kde byla pětičlenné rodině vyčleněna jedna místnost s malou kuchyňkou; suchý záchod byl na chodbě.
Otec byl následně bezpečnostními orgány zařazen do seznamu BL („bývalých lidí“) v kategorii I., kam patřili „bývalí představitelé velkoburžoazie“ a rovněž „jejich rodinní příslušníci, mají-li nepřátelský poměr k lidově demokratickému zřízení“.

Státní orgány považovaly všechny tyto postupy a metody za správné.

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 však senát Okresního soudu v Olomouci pod vedením Mgr. Petra Sušila rozhodl, že členové rodiny „byli nezákonně omezeni na osobní svobodě a zbaveni části svého majetku tím, že byli dne 22. 12. 1952 násilně vystěhováni ze svého domova v Olomouci“.

Soud tak po více než 66 letech popsal skutečný stav věcí a uznal nezákonnost tehdejšího počínání vůči celé rodině Hutkových.+

V odůvodnění soud mj. odkázal na nález Ústavního soudu, kde se praví: „Záměrům rehabilitace nelze bránit pozitivněprávním dogmatismem při výkladu právních norem. Ustanovení rehabilitačních předpisů je právě s ohledem na jejich smysl a účel zapotřebí interpretovat extenzivně ve prospěch postižených osob. Na rozdíl od restitucí majetku takový výklad nemůže vést k nepřípustným zásahům do práv jiných osob.“++


+ Rozhodnutí ze dne 11. 4. 2019 se bezprostředně týká Jaroslavových rodičů a sourozenců. Jaroslav byl obdobně rehabilitován již 3. 9. 2018.
++ Nález ze dne 12. 3. 2001 sp. zn. II. ÚS 187/2000 ve věci svědka Jehovova Jana Marešky.

L. MULLER

(Visited 335 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *