Soud v Jindřichově Hradci: Manželky nelze trestat za to, že uklidňují rozčílené manžely

Napsal
Sdílet článek

Rudolfu Kolářovi (1914-1981), soukromému zemědělci z Lovětína, byla v červnu 1953 úředně „odebrána výfuková řezačka“.

Předseda místního JZD František Ráftl však zjistil, že Kolář nevydal s řezačkou všechny její roury, ale „asi 5 m rour mu zůstalo … doma“, a tak si pro ně přišel. (1)

Koláře předsedova návštěva tak rozčílila, že mu začal nadávat „zloděj zlodějská“ a vzal na něj „rýžové koště, které je nasazené na holi“.

Když to viděla Kolářova manželka Jiřina (1923-2000), začala mu bránit, „aby předsedovi JZD Ráftlovi neublížil“.

Rozčílený Kolář ale křičel: „Pusť mě, ať ho zabiji, mně už je všechno jedno.“

Manželka to ale nevzdala, a tak Ráftl využil příležitosti a „okamžitě odešel ven a šel ze stavení“.

Ráftlovi se tedy fakticky nic nestalo, nicméně vše nahlásil.

Sedlákovu zpupnost pak potrestal Lidový soud v Jindřichově Hradci 11. 9. 1953 těmito tresty:

  • odnětí svobody v trvání 15 měsíců nepodmíněně;
  • ztráta čestných práv občanských na 3 roky;
  • propadnutí jmění;
  • zákaz pobytu v okrese Jindřichův Hradec navždy.

V tehdejší době mohl Kolář dopadnout i hůř. Co je ale těžko pochopitelné, soud vyslovil i „zabrání zemědělského majetku manželky obviněného Jiřiny Kolářové“. (2) Ta přitom z ničeho obžalovaná nebyla; naopak to byla ona, kdo zásadním způsobem zamezil eskalaci konfliktu.

Zjevnou nespravedlnost napravil až nyní, po 67 letech, Okresní soud v Jindřichově Hradci, když vyslovil účast Jiřiny Kolářové na soudní rehabilitaci. Senát pod vedením Mgr. Evy Svobodové konstatoval, že Kolářova manželka „byla nezákonně zbavena majetku v souvislosti s trestným činem, za který byl odsouzen její manžel. Stala se tak obětí trestně právní represe ze strany trestních orgánů, aniž by proti ní bylo zahájeno trestní stíhání… ona se žádné trestné činnosti nedopustila.“ (3)

Soud tak nejen vyslovil Jiřině Kolářové in memoriam morální satisfakci, ale dal také jasně najevo, že nelze perzekuovat manželky za to, že jejich manželé začnou nezřízeně láteřit. A to platí zejména tehdy, když se manželka snaží rozčíleného manžela zklidnit.

Jednání Kolářovy manželky připomíná biblický příběh o moudré a odvážné Abigail, která „zadržela [Davida], aby se neprovinil prolitou krví a nepomstil se vlastní rukou“. (4)

(1) Podle § 9 odst. 1 zákona č. 55/1947 Sb. měl takové problémy řešit místní národní výbor, nikoli předseda JZD.

(2) Rozsudek Lidového soudu v Jindřichově Hradci ze dne 11. 9. 1953 sp. zn. 169/53.

(3) Usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 9. 11. 2020 č.j. 11 Nt 451/2020-23 (doručeno 21. 12. 2020).

(4) První kniha Samuelova, 25. kapitola; dostupné na

https://wol.jw.org/cs/wol/b/r29/lp-b/nwt/9/25#study=discover.

  • L. Müller
(Visited 108 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *