SOUD ZRUŠIL ROZSUDEK Z ROKU 1992

Napsal
Sdílet článek

V článku, který se zabýval odpírači vojenské služby a vyšel dne 7. 7. 2021 na

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kandidat-na-sefa-zalobcu-dostaval-za-totality-za-mrize-odpirace-vojny-169120,

se objevil tento výrok:

Trestnost nenastoupení vojenské služby existovala i po roce 1989, jakož i v dnešní době, kdy máme ústavně zakotvenou brannou povinnost, stejně jako povinnost vykonat mimořádnou vojenskou službu. Vojenská prokuratura neurčovala, kdo má či nemá povinnost vykonávat vojenskou službu, ovšem postihovala jednání, které naplňovalo znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu, a to i po roce 1989.

Navzdory tomu v pátek 20. 8. 2021 Okresní soud v Olomouci zrušil rozsudek z roku 1992, jímž byl odsouzen Milan Lanča (nar. 1973) z Karviné kvůli tomu, že pro své náboženské přesvědčení svědka Jehovova odmítl vykonat základní vojenskou službu.

V čem spočívala zápletka Lančova případu?

Československý parlament přijal v lednu 1991 Listinu základních práv a svobod, která výslovně garantuje právo na odepření vojenské služby z důvodu svědomí či náboženského vyznání.

Zákon č. 18/1992 Sb. však některé odvedence (mj. i Lanču) z tohoto práva fakticky diskvalifikoval. To olomouckému vojenskému prokurátorovi nevadilo a Lanču zažaloval. A vojenští soudci ho pak odsoudili.

Na rozpor v zákonné úpravě upozornil už federální ústavní soud ve svém nálezu ze dne 10. 12. 1992 v kauze Pavla Marcinčáka (nar. 1972) ze Stretavy. Ale teprve nyní, po téměř 30 letech, došlo k revizi Lančova rozsudku.

V průběhu obnoveného procesu se soud ujišťoval o důvodech, proč Lanča vojenskou službu odmítl nastoupit. Lanča potvrdil to, co uvedl již v původním řízení, a s Biblí v ruce citoval verše:

  • „Překovají své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Národ nepozvedne meč proti národu ani se už nebudou učit bojovat.“ (Izajáš 2:4)
  • „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22:39)
  • „Všichni, kdo berou do ruky meč, mečem zahynou.“ (Matouš 26:52)

Senát pod vedením Mgr. Bc. Kristýny Hradilové uznal, že v Lančově případě bylo porušeno jeho právo zakotvené v Listině základních práv a svobod a v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva i Ústavního soudu ČR zprostil Lanču obžaloby.

Lanča, který se k soudu dostavil i s manželkou a 2 dospívajícími dětmi, byl s rozhodnutím spokojen: „Je opravdu fajn, že to tak úspěšně dopadlo.“ Nyní bude usilovat ještě o zrušení rozsudku z roku 1994, kdy byl znovu odsouzen ze stejného důvodu.

Lančův případ umožňuje, abychom viděli z jiného úhlu shora citovaný výrok o trestání odpíračů vojenské služby po roce 1989. K trestání totiž skutečně docházelo, ale často bylo nezákonné.

  • L. Müller

Jak se Vám líbil článek?
(Visited 88 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *