Světová zdravotnická organizace (WHO) podporuje potraty, lže a zneužívá pandemii. Zákaz potratů ve skutečnosti nezvyšuje úmrtnost matek.

Napsal
Sdílet článek

V povědomí většinové veřejnosti jsou mezinárodní organizace jako Organizace spojených národů, Světová zdravotnická organizace, Amnesty international, Evropská unie či právě Světová zdravotnická organizace, symbolem míru a vzájemné celosvětové pomoci. Realita je však jiná. Všechny tyto organizace postupně ovládli neomarxisté, kteří vedou globální vyhlazovací válku proti nenarozeným dětem. O všech těchto mezinárodních organizacích postupně napíši články.

Krvavé aktivity WHO

Světová zdravotnická organizace pod rouškou zdravotní pomoci napříč světem prosazuje potraty. Na svém webu tito odpůrci dětí uvádějí: „Každá žena má lidské právo svobodně a odpovědně rozhodovat o počtu, rozestupu a načasování svých dětí bez nátlaku a násilí a mít k tomu informace a prostředky a právo dosáhnout nejvyšší úrovně sexuálního a reprodukčního zdraví. Přístup k legálním a bezpečným potratům je nezbytný pro realizaci těchto práv.“ Za překážku k „bezpečnému potratu“ považují dokonce i právo lékařů nezabíjet děti (právo na svobodu svědomí).

Žena má samozřejmě právo se svobodně rozhodnout, zda-li bude mít pohlavní styk a s kým. Ale nemá právo vraždit své děti. Vražda nikoho není žádné právo, to je porušování práv. K čemu jsou ženám jejich práva, když nemají právo se narodit?

Dále, jak již je pro odpůrce práva dětí na život typické, na stránkách WHO jsou pouze fotky žen. U textů věnujících se potratům není ani jeden obrázek nenarozeného dítěte. Jedná se o typickou manipulaci, potratáři totiž potřebují, aby lidé nevěděli, jak dítě v jakém věku vypadá a jaké všechny orgány má.

Zde vidíte dvanáct týdnů staré dítě, což je věková hranice pro legální vraždu bez omezení.

Na úvodním obrázku vidíme, jak „pracovníci“ WHO indoktrinují svou krvelačnou propagandou chudé ženy v rozvojových zemích. Opět je stejná situace jako za nacismu. Vražda se opět považuje za zdravotní zákrok a spadá do oboru lékařství. Konkrétně vraždění dětí „pokrokáři“ označují jako „sexuální a reprodukční péči“.

Dokonce vydávají manuály, jak zabíjet děti. A tito vrahouni jsou placení z daní pracujících lidí většiny zemí světa.

Zneužívání pandemie k vraždění dětí

Světová zdravotnická organizace 19.6. 2020 aktualizovala své pokyny o základních lékařských službách během pandemie covidu-19. V původních pokynech z 1.6. WHO uvedla „služby související s reprodukčním zdravím, včetně péče během těhotenství a porodu“ jako vysokou prioritu. Reprodukční zdraví je samozřejmě eufemismus pro vraždy nenarozených dětí.

Nové pokyny jsou ještě krvavější a zdraví matek a novorozenců zařazují do odlišné kategorie než „služby sexuálního a reprodukčního zdraví“ (“sexual and reproductive health services”), což znamená potraty, antikoncepci a změnu pohlaví. Zneužívají toho, že neznalý čtenář neví, pro co je toto eufemismem.

WHO dále uvedla, aby země, které chrání životy nenarozených dětí „zvážily odstranění bariér, které mohou zkomplikovat péči”. Péčí se samozřejmě myslí vražda dítěte před narozením.

Lži WHO o počtu nelegálních potratů. Jejich zákaz ve skutečnosti jejich počet snižuje

Tomuto tématu se ještě budu podrobněji věnovat v samostatném článku. Stránky mezinárodních organizací jsou plné informací o nebezpečných potratech. Jako nebezpečné potraty označují potraty provedené neodborným způsobem, což se pochopitelně děje převážně v zemích, kde jsou potraty nelegální. Pravdou však je, že žádné potraty nejsou pro matku bezpečné. I ve vyspělých zemích umírají matky při legálních potratech. Za zmínku stojí, že tzv. „bojovníci proti dezinformacím“ (např. Manipulatori.cz) nebojují proti dezinformacím, které podporují vraždy nevinných dětí.

Ve skutečnosti však legalizace potratů mateřskou úmrtnost nesníží:

zatímco v ostatních zemích se plynule snižovala.

Ve skutečnosti zákaz potratů počet potratů snižuje:

Dále se na stránkách těchto pseudolékařů můžeme dočíst, že zákaz potratů nesnižuje počet potratů. O tom, jaká je to lež, se můžete dočíst zde na základě jasných statistik na příkladu Mexika, kde je popsáno, jak stoupenci potratů píší lživá čísla o jejich počtu v zemích, kde jsou potraty nelegální. O tomto tématu také napíšu samostatný článek. Důkazů, že zákaz potratů snižuje počet potratů, je mnoho. Další si můžete přečíst na mém webu.

Dalším důkazem je statistika potratů z Irska, jelikož z britských lékařských statistik je zřejmé, že když byly v Irsku potraty nelegální, bylo potratů irských dětí v Británii spácháno méně (některé irské matky jezdily zabíjet své děti do Británie), než dnes v Irsku. Legalizací potratů se počet potratů v Irsku zvýšil 2,31krát.

Díky Trumpovi již Američané ze svých daní nemusí platit potratářskou WHO

Financování WHO na základě její pomoci komunistické Číně v utajování informací o koronaviru zrušil americký prezident Donald Trump a oznámil vystoupení Spojených států amerických ze světové zdravotnické organizace do roku 2021. Žádná mainstreamová média samozřejmě neuvedla, že WHO podporuje potraty. Donald Trump je významný bojovník za lidská práva nenarozených dětí. Více v samostatném článku.

Podobnost vlajky s Římskou říší

Světová zdravotnická organizace (WHO) byla založena roku 1948 a sídlí ve švýcarské Ženevě. Vlajka WHO je příznačně velmi podobná vlajce starověké Římské říše. Jednalo se o barbarskou civilizaci, kde měl otec absolutní moc v rodině a mohl zabít své dítě před narozením i po narození. Běžné a celospolečensky schvalované byly krutosti jako otrokářství, gladiátorské hry, prostituce či vyhlazování celých kmenů. Většina handicapovaných děti byla zavražděna.

Dnes se společnost vrací do barbarského starověku, opět je většinovou společností přijímáno vraždění dětí a to zejména těch handicapovaných. V Česku je opět většina handicapovaných dětí, jde-li daný handicap zjistit před narozením, zavražděna. V Nizozemsku se vraždí i kojenci a v Belgii i devítileté děti.

Vlevo vidíte vlajku Římské říše, vpravo vlajku římské říši ideově velmi podobné Světové zdravotnické organizace

Přeloženo z lifenews.com

(Visited 340 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *