Tajné cíle Iluminátů podle Dr. John Colemana: skutečná detektivka naší doby

Napsal
Sdílet článek

Dr. John Coleman je bývalý agent britské rozvědky MI-6. Narozen v Anglii, pracoval delší dobu v Jižní Africe. Později fungoval jako analysta světové politické situace a vydával časopis, ve kterém hodnotil světové dění. John Coleman byl jeden z prvních, kdo začal psát o „Výboru 300“ (Committee 300). V přednášce, která byla dána na internet v r. 2011, ale která se zdá být staršího data, někdy tak kolem r. 1995, mluví o tom, jak už tehdy převládal ve Washingtonu D.C. jakýsi druh anarchie a chaosu. Zdůvodňoval to tím, že federální vláda si přivlastnila moc, na kterou podle Ústavy nemá nárok a dnes vydává nové zákony, které jsou naprosto protiústavní.

Poprvé se o Výboru 300 zmínil německý socialista Walter Rathenau (1867-1922). Byl to finanční poradce německého císaře a francouzských Rothschildů. Byl tímto Výborem pověřen, aby zavedl v Německu socialismus. Rathenau tehdy prohlásil, „Existuje Výbor 300 mužů, kteří ovládají celý svět. Tito jsou známi pouze jeden druhému a nic se nestane bez jejich souhlasu.“ Někteří říkají, že byl za tento výrok zavražděn.

Britský král George III. (1738-1820), potomek severních Benátčanů pověřil zaměstnance firmy „East India Company“ jménem Adam Smith, aby vytvořil ekonomickou teorii „volného obchodu“ (free trade, neboli obchod bez dovozních daní a cla). Adam Smith byl oblíbenec Marxistů, socialistů a liberálů. Doufal, že se mu pomocí této teorie podaří zničit v Americe všechny malé podnikatele a malé výrobce, protože „volný obchod“ je jinými slovy pirátství. Logicky nemůže existovat a přetrvat nic, čemu by se dalo říkat volný obchod. Volný obchod je jednosměrná ulice, která dovoluje jiným zemím, aby nás zavalily jejich odpadem, ke škodě našich vlastních výrobců.

East India Co. byla ta nejmocnější obchodní firma světa. Vydělali neuvěřitelné množství peněz na obchodu s drogami. První makovice na opium pěstovali ve Kew zahradách v Kensingtonu, přímo v Londýně a pak je převezli do Indie a založili tam obrovské plantáže s mákem. Jejich rychlé lodě pak převážely nezpracované opium do Číny, kde s pomocí armády zavedli nové zákony pro opium a udělali z Číňanů národ závislý na drogách. V Číně založili náboženské misie, které se vůbec nezabývaly vírou, ale zkoušely navyknout Číňany na opium.

Na tom všem vydělali neuvěřitelné peníze. Jejich roční výtěžek z tohoto obchodu byl trojnásobek toho, co vydělaly dvě největší americké automobilky, Ford a General Motors. A o tyto peníze se podělilo všech 300 členů Výboru, kteří East India Co. vlastnili.

Tito lidé rovněž při každé příležitost sabotovali vnitřní vývoj Spojených Států. To oni vyzbrojili Indiány a vyzbrojili i ty, kteří byli proti starousedlíkům. Financovali americkou revoluční válku, taky zvanou válku Severu proti Jihu tím, že najali hessenské žoldnéře, aby bojovali proti obyvatelstvu.

Vláda Výboru nad světem a Nový světový řád

Tyto tři stovky mužů stále vedou svět a vedou ho železnou pěstí. Touto dobou jsou všichni z nich tak bohatí, že si to těžko dovedeme představit. Přesto chtějí stále víc a s pomocí svých služebníků a pomahačů sledují naprosto všecko, aby jim ani haléř neunikl. Na příklad, když bývalý ruský diktátor Leonid Gorbačev zakládal v Americe jeho nadaci, tak řekl před kamerami CNN a jiných medii: „Toto všecko dělám s plným souhlasem Výboru 300.“ Okamžitě bylo nahrávání přerušeno. Tito lidé nechtějí, aby kdo věděl, že vůbec existují.

Jejich cílem je jedna světová vláda, neboli Nový světový řád (NWO). Ten záměr vznikl již v dobách zmiňovaného Krále George III., který opravdu dal dohromady asi 50 zemí, které byly ochotny vstoupit do jeho budoucího světového diktátorství. Dnes tento Výbor zkouší docílit to stejné s pomocí jejich nesmírného bohatství a také skrze kontrolu a vlastnictví skoro všech hlavních bankovních institucí, politických organizací, pojišťoven, důlních operací a mnoho jiného. (Mimochodem, u nás v Ostravě se dolovalo pro Rothschilda, který doly vlastnil).

V r. 1980 byla americká Demokratická strana na tajném jednání ve Washingtonu D.C. informována o tom, že mají převzít cíle Socialistické strany, které jsou všecky založeny na Marxově Komunistickém manifestu z r. 1848. A Demokratická strana tento příkaz stále věrně vykonává.

Postupem času vytvořil Výbor další tajné organizace, jako na příklad „Královský institut mezinárodních vztahů“ (Royal Institute of International Affairs, RIIA), Římský klub (Club of Rome, Václav Havel byl jedním ze spoluzakladatelů) a mnohé jiné. RIIA je výkonná organizace Výboru, která dává příkazy všem, včetně Spojených Států do dnešního dne. Tak na příklad, každý sekretář státu a každý president je jimi vybírán. Třeba president Jimmy Carter byl „zvolen“ za presidenta proto, že se třikrát nervově zhroutil a tím pádem se zdálo, že to bude skvělý člověk k manipulaci.

Postup přenášení příkazů je následující: RIIA předá nové instrukce bance Morgan Guaranty na Wall Street a její vedoucí tyto předá sekretáři státu a sekretář státu předá nové příkazy americkému Presidentovi. Byla pouze jedna výjimka, když George Bush St. váhal, jestli má napadnout Irák či ne. Tehdy přiletěla britská Premiérka Margaret Thatcher do hlavního stanu Výboru 300, což je Aspen Institut v Coloradu. Odtud volala Bushe a řekla mu přímo: „George, pohni tou zadnicí a už ať jsi tam. To je příkaz.“

A Bush okamžitě zařídil neuvěřitelně hloupou a průhlednou propagandu a pak Amerika napadla Irák, čímž napadla národ, který jí nikdy ničím neublížil.

Výbor a tajné spolky

Je mnoho tajných spolků, které RIIA ovládá. Samozřejmě, mezi nimi jsou i Zednáři a Ilumináti, kteří jsou činní již dlouhé roky. 13 hlavních rodin v Americe jsou členy Iluminátů a rozhodují o všem, co se v zemi děje po politické stránce. Jako na příklad, americká pošta patří Rockefellerům, kteří mají příjem z každého odeslaného dopisu. Proto nemůžete přibalit třeba krátký lístek k balíku, ten musí být poslán zvlášť. Málokdo to ví.

Pak je zde Společnost ze Cincinnati (Society of Cincinnati), což je ultra tajný spolek, ke kterému patřil každý americký President bez ohledu na jeho politickou orientaci. Takže je ve skutečnosti jedno, kdo je v Bílém domě, protože RIIA skrze CFR (Council on Foreign Relations, neboli Koncil cizineckých styků) má dokonalou kontrolu každého z nich.

Nejmocnější organizace Výboru je již zmiňovaný Club of Rome (CoR). Tato organizace je nejvíc zákeřná a zhoubná ze všech a Spojeným Státům způsobila nesmírné škody. Vytvořením tohoto spolku pověřila RIIA Itala jménem Aurelio Peccei. Měl za úkol vytvořit klub, jehož hlavním zaměřením by bylo zničit průmysl a zemědělství ve Spojených Státech. Peccei pak napsal dokument, kde prohlásil, že na zemi je příliš mnoho lidí, což způsobila Amerika s jejich průmyslovým a zemědělským vývojem. Takže Amerika je vinna přelidněním planety. Podklady pro tuto práci si vypůjčil od Bertranda Russella (1872-1970), britského státníka, pracujícího pro Výbor 300, který napsal knihu: „Vliv vědy na společnost“ (The Impact of Science on Society).

CoR pak přišel s dokumentem „Nulový pokrok: po-průmyslový plán pro průmysl a zemědělství ve Spojených Státech“ (Zero Growth: a Post-Industrial Plan for Industry and Agriculture for the U.S.). Tento návod byl přijat jako platná americká strategie presidentem Carterem. Kniha v podstatě říká, že střední vrstva v Americe musí být zničena, protože by překážela nastolení Nového světového zřízení (NWO).

Důležitost střední vrstvy v národě a její zničení

Historie dokazuje, že každá vzpoura drobného lidu byla snadno potlačena. Ale střední vrstva dobře placených lidí, s jejich trvalým zaměstnáním, bez rizika výpovědi, kteří si mohou dovolit koupit mnohé věci, které si běžný člověk dopřát nemůže, to byl pro manipulátory tvrdší oříšek. Ten způsob, jak zničit střední vrstvu byl pomocí zničení průmyslu, který je živil. Tak na příklad, v r. 1970 postavila Amerika 5 000 lodí, s použitím dobrých amerických znalostí a dobré americké oceli (namísto firmy US Steel jsou dnes v Pittsburghu parky!). Nemusela na to dovážet materiál z Číny, nebo odjinud. Vloni (1994?) těch lodí vyrobili 270 a celá armáda 50 000 zručných a zkušených pracovníků přešla do stavu trvalé nezaměstnanosti.

CoR toto docílil tím, že nanutili na Ameriku „volný obchod“ ve formě mezinárodních smluv NAFTA a GATT. Každý, kdo tyto dvě smlouvy podepsal, je vlastizrádce.

Nemoci vyvinuté na zničení lidstva

Global 2000“ plán byl přijat vládou Spojených Států jako jejich oficiální návod. Je to plán na světovou genocidu, který rovněž vypracoval CoR. Vyžaduje vyhubení jedné poloviny světové populace do r. 2050. To byl důvod, proč začali vyvíjet AIDS, které vyzkoušeli v Africe a kde tím zničili celá obrovská, zalidněná území. Hned po AIDS přišli s Vibrio cholerou, což je další smrtelná nemoc. Ten, kdo ji dostane ráno a není ihned léčen velkými dávkami drahých antibiotik, tak druhý den zemře. V Indii zabila tato epidemie miliony lidí.

Poté vyvinuli smrtelnou odrůdu malarie, kterou někteří američtí vojáci dostali v Somálsku. Tato nemoc, podobně jako HIV, napadá imunitní systém. A pak přišli s černým morem. Ten byl rozšířen v některých částech Kalifornie s pomocí rozložených skalárních vln a extrémně nízkých frekvencí. Některé indiánské reservace byly rovněž zasaženy, což způsobilo velkou úmrtnost.

Benátky a jejich význam

V celé této záležitosti jsou velmi důležité Benátky, protože to je, odkud členové Výboru, kterým se přezdívá „Černá Nobilita“ přišla. Nemá to nic do činění s barvou kůže, ale jsou považování za „černé“ kvůli jejich temným činům a temné historii. Když kdysi dávno, ve středověku, zničil černý mor více než polovinu evropské populace a ani jeden z Černých Benátčanů neonemocněl. Chránili se proti této nebezpečné nemoci užíváním jakési purpurové hmoty, smíchané s cukrem a také používali radiaci extrémně nízkých frekvencí, která fungovala na té bázi, že každý živý organismus má svůj vlastní vibrační cyklus. Vibrační cykly nebezpečných virů pak byly zdvojnásobeny, což tyto viry zabilo. Stejná technologie samozřejmě zničí rakovinu a jiné nemoci.

Američan Royal Rife tyto vibrace prozkoumal a sestavil návod na jejich použití. Jenže jeho laboratoř byla vládními agenty vypálena, zařízení zničeno a on sám dohnán k zoufalství. Lékaři, kteří jeho přístroje používali, museli tyto odevzdat, jinak by přišli o lékařské oprávnění.

Dnešní lékařská profese, která byla pod vedení Rockefellerů dokonale zkoruptována, spolu se všemi farmaceutickými firmami nechtějí abychom o těchto věcech věděli. Ve skutečnosti nechtějí abychom byli zdraví, protože tím by jejich zdroj příjmů vyschl.

Historie rodin Černé nobility sahá až do 11. století a Černí Guelfové (Guelph) jsou ti nejhorší z nich. Anglická královna Alžběta je z rodiny Guelfů. V r. 1935 si změnila jméno na Windsor (wind-vítr, sor od sorcerer, neboli čarodějník, říkají někteří), aby za sebou zahladila stopy.

Je důležité tyto informace znát, protože pokaždé, když je nějaká finanční krize, je to následkem setkání Černých Guelfů. Tito se setkají na jachtě anglické královny, která k tomu účelu zakotví v Benátkách a všichni světoví bankéři se tam sejdou, aby rozhodli co udělají, lépe řečeno co provedou, aby si podrželi kontrolu na celosvětovou situací. A pak se rozejedou do svých domovů, vydají příkazy a celá jimi plánovaná akce se dá do pohybu, po celém světě zaráz.

A my všichni se zlobíme na Moskvu, protože je nám stále propagandou vštěpováno, že všichni démoni se nacházejí právě tam a přitom to není vůbec pravda.

Socialisté a intriky

Koncem 19. století poslal spolek socialistů, který se nazývá „Fabiánská společnost“ (Fabian Society) tehdejšího Premiéra Anglie jménem Ramsay MacDonald do Ameriky, aby vypátral, jaké jsou tam překážky pro jejich socialistický plán. Když přišel zpátky tak hlásil, že existují dvě hlavní překážky: v Americe je velmi silná střední vrstva a pak je tam jejich Ústava. To obojí musí být zničeno, aby mohla být Amerika převedena na socialismus.

RIIA proto dostala na presidentské místo socialistu Woodrow Wilsona, kterého potom řídili z Anglie s pomocí Williama Wisemana, vedoucího oddělení pro Severní Ameriku u MI-6, který předával informace Wilsonovu důvěrníkovi, plukovníkovi Edwardovi House.

MI-6 je ta nejstarší zpravodajská služba na světě. Jejich lidé zaučovali CIA, Vatikánskou rozvědku, francouzskou zpravodajskou službu a i israelský Mossad. Kapitán Hill z MI-6 nejen že zavedl a vycvičil Mossad, ale v Rusku pomohl Bolševikům vycvičit jejich špionážní aparát.

Americký generál Douglas MacArthur byl skvělý voják, oddaný patriot a křesťan. Když byl v době korejské války v Koreji (1950-53), spolu s generálem George E. Stratemeyerem navrhl plán, který by vyřídil Čínu ze hry na dalších 50 let. Předložil tento plán Washingtonu, kde fanatický socialista Dean Rusk okamžitě informoval presidenta Trumana, že na něco takového nemůže přistoupit. Když se Truman ptal proč, Rusk odpověděl: „ty sám dobře víš, že všecko, co se týká Číny musí být odsouhlaseno RIIA a oni by něco takového nechtěli.“ Takže MacArthur nedostal povolení k provedení jeho plánu a následkem toho bylo 50 000 Američanů zbytečně zabito při válce Koreji, což bylo všecko na příkaz z RIIA. MacArthur byl brzy na to vyřazen z vojenské služby.

President Kennedy a další

S presidentem Kennedym to bylo trochu jiné. Bylo by bývalo snadné ho odstranit formou srdeční mrtvice, nebo nějakým jiným, zdravotně podmíněným způsobem. Ale skrytí manipulátoři potřebovali vytvořit příklad pro další presidenty, proto zvolili veřejnou popravu. Z toho důvodu byl Kennedy brutálně popraven před celým davem diváků, což provedla britská MI-6 pod vedením Williama Stephensona a jeho pobočníka, kanadského občana, majora Louis Mortimer Bloomfielda. Stephenson vedl americkou rozvědku během 2. války z budovy RCA v New Yorku.

RIIA se dále postaralo o to, aby každý sekretář státu a každý president jednal v souladu s jejich zájmy a ne v souladu se zájmy amerického lidu. Nemyslete si, že lidé volí presidenta. Tito jsou vybráni již předem, dávno předtím, než se o nich vůbec dovíme. Aspen Institut uplatňuje přísnou kontrolu všeho politického dění v Americe.

  • JANE K.

 

4.3/5 - (6 votes)
(Visited 273 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *