Tajný plán globalistů, samozřejmě proti nám

Napsal
Sdílet článek

Politikové z bohatých zemí vždy zkoušejí přesvědčit ty v chudých zemích, aby co nejvíce šetřili, aby zbytečně nepodporovali veřejné služby, tolik potřebné pro obyvatelstvo a aby dali co největší volnost velkým nadnárodním firmám a bohatým investorům. Tento systém se nazývá novo-liberalismus a vede k ochuzování lidí a ke zničení národů. V současné době se zdá, že začíná pronikat i do bohatších zemí a všude jinde.

Jedna ze zásad těchto rádců je vydávat co nejméně peněz na veřejné služby, i když výdaje na válku mohou být někdy zvýšeny. To se podobá člověkovi, který chce zhubnout a tak kvůli tomu, aby méně vážil, si usekne ruku. Takové vlády pak nedávají žádné peníze na školy a zdravotnictví, takže učitelé, lékaři a zdravotní personál ztrácejí zaměstnání, lidé jsou nemocní, děti nevzdělané. Cesty jsou neudržované, odpadky všude kolem, chudí bezdomovci posedávají po cestách a stanují v parcích. Jakmile se začne šetřit, nouze, nedostatek a bída následují. To platí vždy a všude.

Další návnada je odstranit finanční zábrany a nechat cizí peníze volně proudit do státu. To dává možnost cizím investorům beztrestně skoupit cokoliv chtějí. Volná finanční výměna s jinými státy je také upřednostňována. Jenže když není nad takovou situací dozor, pak mohou stejnou rychlostí proudit peníze ze státu ven, což vytváří nevyváženost a finanční problémy. Je to možné přirovnat k zastavení proudění krve u člověka.

Privatizace je další hřebíček do rakve takového národa. Je to jakoby se někdo rozhodl prodat veškeré rodinné klenoty za inflační peníze. Zprivatizovat státem vlastněná odvětví, jako jsou voda, elektřina, energie, pošty, zdravotnictví a jiné služby, pro národ nutné, je návod na velké problémy. Globalisté budou sice tvrdit, že když jsou tyto firmy v soukromých rukou, že jsou daleko efektivnější, ale to je pouhá propaganda.

Na příklad, Amerika má nejvíc zprivatizované zdravotnictví ze všech zemí světa a je to kolos, který je nepružný, nesmírně drahý, spoléhá na všelijaké drahé technické vymoženosti, ale doopravdy neléčí. Anebo Německo, které zprivatizovalo pošty a prodalo je firmě DHL. Ta velkou většinu poboček zrušila, nebo prodala, poštovní služby předala za úplatek místním obchodníkům, čímž způsobila, že služby jsou nevyhovující, pomalé a nespolehlivé. Mnoho zásilek se ztratí a stává se, že město, které má 400,000 obyvatel má pouze jednu jedinou skutečnou poštu, kde jsou poštovní zaměstnanci, kteří současně s vyřizováním zásilek nemusí prodávat prádlo, nebo oblečení, či nespravují auta.

Když byly porovnávány ocelárny, tak ty nejefektivnější z nich byly vládou vlastněné firmy v Jižní Koreji a na Tchajwanu. Oproti tomu, v Bolivii byly zprivatizovány vodní toky a cena vody se okamžitě ztrojnásobila, takže již tak chudí lidé se stali ještě chudšími.

Jak skončil Sovětský svaz, američtí poradci přesvědčili ruskou vládu, aby přešla na plnou verzi kapitalizmu, což je vlastně odrůda novo-liberalismus. Mělo to děsivé následky. Chudoba vzrostla po celé zemi a zachvátila asi 70 milionů lidí. Životní úroveň klesla, délka života se snížila zhruba na úroveň, jakou by měla ve válce. V r. 1992 stál chléb 100 krát víc než rok předtím. Hrstka oportunistů uchvátila dříve státem vlastněné podniky jako jsou plynárny a produkce oleje a stali se z nich přes noc milionáři.

Teprve po letech mnozí pochopili, že do této situace bylo Rusko natlačeno schválně, za účelem jeho zničení.

Takže šetření a ignorování lidských potřeb se nevyplácí a vede ke zkáze národa. Ovšem když se zamyslíte – to je přesně ta situace, ve které se dnes nacházíme i my. I u nás se privatizovalo a privatizuje ve velkém, i u nás se šetří na lidech a na službách veřejnosti a cizí kapitál kupuje co se jim zlíbí. Jak se říká v Americe, komunisté kradli, to je pravda, ale kradli pomalu, měli na to čas. Ti, co přišli po nich kradli mnohem víc, protože museli pospíšit, neboť nevěděli jako dlouho nový systém vydrží.

Co nás čeká není nic dobrého. Dnes, ještě ke všemu s většinou drobného podnikání zničenou vládním diktátem máme veškeré důvody obávat se budoucnosti.

Může to být ještě horší, přesně podle plánu

Globalisté údajně zjistili, že během nucené karantény došlo k podstatnému snížení kysličníku uhličitého (CO2) a jiných škodlivých látek v ovzduší. To nebezpečí je, že se budou zkoušet držet tak zvané „Pařížské smlouvy o změně klima,“ což je sbírka nesmyslů, které bývalý americký president Trump zavrhl a od smlouvy odstoupil. Ovšem Biden neměl nic jiného na práci než tento zločinný plán podpořit. Pařížská smlouva má zhruba následující body:

Snížení celosvětového obsahu CO2 (nikdo jim není stavu vysvětlit, že je pro nás nutný);

Podpora kontroly porodnosti pomocí potratů a prostředků proti početí;

Rovnoprávnost mezi pohlavími, vyzdvihování žen, podpora homosexuality;

Vytvoření udržitelného rozvoje, což zahrnuje 17 bodů, z nichž ten hlavní je snížení lidské populace o 90%, takže na světě zbude jen 10% současného stavu.

Tyto choré mozky chtějí naprosto zničit veškerý průmysl, který používá „fosilní palivo“ a vůbec nechápou, že se o žádné fosílie nejedná, že tyto zdroje se stále obnovují a není nutné se starat o to, jak dlouho nám vydrží, protože jsou prakticky nevyčerpatelné. Chtějí toto průmyslové odvětví nahradit čistou elektrickou energií, ale kde ji budou brát, to neříkají.

Ve své neznalosti vědy a technologie si myslí, že pomocí sluneční energie, větrných a vodních elektráren budeme schopni nahradit spalování uhlí, oleje, benzinu a plynu. Zapomínají, že sluneční energie je určitou část roku nulová, jako třeba na podzim a v zimě, kdy slunce často vůbec nesvítí, což je období, kdy je jí nejvíc zapotřebí.

Výroba energie pomocí větru je nesmírně drahá, jako všecko, co globalisté podnikají. Jednak postavit ty obrovské stožáry, které mají uvnitř i výtah, je nesmírně náročné. Kvůli ničivým a korozivním povětrnostním podmínkám musí být vyráběny z drahých materiálů. Také motor, nebo motory, používané na natáčení lopatek jsou poruchové a spravit, nebo vyměnit je v té výšce stojí miliony. Stožáry se často kácí a pak je celá investice pryč.

No a vodní energie nás není stavu vytrhnout.

Takže budoucí stanice pro elektrická vozidla bude vypadat tak, jako na obrázku: elektrické napájení, poháněné dieselovým motorem. To je logika dnešní doby.

A tito lidé nám chtějí vládnout

Tito lidé, jejichž mozek zjevně neobsáhl všecky znalosti žáků 6. třídy, nám dnes diktují izolovat se doma, nosit hadry přes obličej a nechat se očkovat smrtelnými jedy. Přesně podle jejich úmluvy z r. 2021 v Davosu, ve Švýcarsku stahují celý svět do plánované záhuby a málokdo chápe, že se rozhodli všecko tady na Zemi zničit, včetně nás samotných a pak to všecko vybudovat nové, lepší, pokud možno v laboratořích.

Je to přesně podle oné staré pověsti, kdy bájný páv shořel na popel a pak se z toho popele znovu zrodil a vzlétl do výšky. Tihleti naivkové té pohádce opravdu věří, považují ji za důležitou symboliku a podle ní plánují naši budoucnost, Chtějí zničit všecko co je, roztrhat to na cucky, spálit a rozdupat a pevně věří, že pak z těch trosek vznikne nový svět, krásný a dokonalý.

Možná tomu nevěříte, ale pak si uvědomte, že to je, jak vysvětlují i stvoření světa: kdesi ve vesmíru nastal obrovský výbuch a z něho se zrodila naše překrásná planeta se vším všudy. To je fantazie hodná pětiletého dítěte. Takže podle této teorie, když půjdete na auto vrakoviště a vybuchnete tam bombu, tak až prach sedne a všecko se utiší, tak tam budou stát samé nové a naleštěné sporťáky a limuzíny.

Tito lidé podobným báchorkám zjevně věří. Ovšem jak se jim podařilo takové nerozumné názory rozšířit do celého světa je pro mnohé záhada. Jak to, že všecky vlády okamžitě poslechnou ten stejný diktát odněkud shora a udělají to stejné, jedna jako druhá a to skoro na den?

Odpověď je jednoduchá – tajné spolky

Tajné spolky a obzvláště zednáři, kteří si rádi říkají „svobodní“ zednáři a přitom jsou asi tak svobodní jako vězni v okovech, tito lidé ochotně rozšíří kdejakou lež a provedou každý příkaz, i když nesmyslný, když jim to jejich vedení dá za úkol. Jsou to v podstatě prosťáčkové, kteří uvěřili, že jedině nějaký spolek jim může pomoct v životě něčeho dosáhnout. Dělá jim nesmírně dobře, když na schůzích sedí oni, obyčejní lidé, vedle presidentů, zákonodárců, nebo jiných významných osobností současné doby a tito všichni jsou jejich „bratři.“

Tito lidé nejsou nikdy věrni svému národu a ani nemohou být, protože při vstupu do tajného spolku přísahají pod hrdelním trestem věrnost spolku. A pak, díky mohutnému mytí mozků tuto věrnost do písmene dodržují. Až teprve od 30. stupně je členům tajných lóží vyjevena celá strašlivá pravda, že kniha, na kterou přísahali je satanická bible, že uctívaný nadpřirozený vládce je Satan-ničitel a že oni, jeho věrní stoupenci plní jeho příkazy. V té době už jsou s největší pravděpodobností tak zpracováni, že to všecko vezmou jako samozřejmost a poctivě dál slouží svým nadřízeným, kteří jim zadávají čím dál tím náročnější a inkriminující úkoly. Ovšem když budou dobře sloužit, vše zůstane navždy utajeno.

Tito lidé pak obsazují většinu míst ve vládách všech zemí, jsou ve vedení velkých firem a ve významných společnostech, kam se postupně dostanou často bez valných znalostí a schopností, pouze pomocí protekce, kdy jeden druhému pomáhá šplhat nahoru.

To je ten pravý důvod, proč všechny státy světa skáčou jako paňácové podle diktátu odněkud shora, neznámo odkud. To je, proč naše protesty nejsou na nic a pouze utvrzují jejich moc nad námi. Cokoliv je záporného je na jejich podporu, protože jejich energetické pole je čistě záporné, takže všecko záporné jim přidává na moci a síle. Když někdo bude proti nim brojit, horlit a bojovat, tak jim ve skutečnosti pomáhá.

Ale měli bychom začít zveřejňovat informace o těchto lidech, kdo jsou, kdo k nim patří a takto se naučit rozeznávat ty skutečné důvody pro jejich často protismyslné, nebo přímo zkázonosné činy. Měli bychom je odhalovat a spravedlivě jim a jejich spolkům připisovat následky toho, co dělají. Měli bychom pátrat, který politik je členem tajných spolků a zabránit mu, kdyby se pokoušel způsobit něco ke škodě národa.

Ovšem pak nás asi Amerika zbombarduje.

Americký president John F. Kennedy se ve svém posledním proslovu zmínil o tom, že existují tajné spolky a že mají nekalé záměry a do týdne byl mrtev.

Světové ekonomické forum, OSN, WHO a jiní jsou též jejich součástí

Světové ekonomické forum se na konferenci v Davosu, které předsedal Klaus Schwab rozhodlo, že „do roku 2030 nebudeme vlastnit nic, vůbec nic a budeme šťastni.“ Budeme šťastni, protože nás hodlají udržovat nadrogované. Všecko, co budeme potřebovat k životu si budeme muset půjčovat a nic nám nebude patřit, ani naše obydlí a dokonce ani naše děti.

Podle jejich rozhodnutí se svět už nikdy nevrátí k tomu, co byl před rokem 2020. Schwab sám říká, že, „Nic se už nikdy nevrátí k tomuto ‚zvrácenému‘ pocitu normálnosti.“ Mezi účastníky této konference nechyběl Bill Gates, Anthony Fauci, Angela Merkel, francouzský president Emmanuel Macron a mnoho jiných významných osobností dnešní doby.

Jak se vyjádřil jeden z nich, Zeke Emanuel, bratr bývalého starosty města Chicaga, „Nikdy nenech vážnou krizi zaniknout. Je to příležitost udělat to, co sis předtím myslel, že je nemožné.“

A Klaus Schwab napsal: „Rozšíření infekčních nemocí byla unikátní příležitost jak vyvolat strach, napětí a hromadnou hysterii.“

Jejich celosvětový experiment v sociálním inženýrství se opravdu povedl, protože během několika málo měsíců bylo veškeré lidstvo uvrženo do totalitárního režimu, který požadoval dodržování nelidských nařízení, prý aby bylo „zastaveno šíření viru.“ A přitom je vědecky dokázáno, že postup onemocnění horních cest dýchacích a chřipek není možno zastavit ničím. Přesto, nesmyslné požadavky na nás byly nanuceny a lidé opravdu poslechli a ještě dělali policajty jeden druhému, donášeli na své sousedy a své bližní. Jak moc víc hloupí můžeme být?

Podle účastníků konference v Davosu, to hlavní je vybudovat v lidech důvěru. Z nějakého důvodu potřebují nutně náš souhlas s tím, co proti nám plánují. Je možné, že se jedná o nějaké spirituální důvody, což je něco, čemu my nerozumíme, zato oni zjevně ano. Proto používají do detailu promyšlenou propagandu, když ne přímé mytí mozků, navrženou nejlepšími odborníky na psychologii. Užíváním nadnesených výrazů jako jsou „rovnoprávnost, udržitelnost, spolupráce, rovnoměrnost“ nám zkoušejí dávat pocit, že jsme součástí veškerého rozhodování, že máme jakési slovo ve hře. A zatím si o nás myslí, že jsme „zbyteční jedlíci“ a chtějí nás vyhubit, ale pozor – s naším souhlasem!

Sám Schwab napsal ve své knize s názvem „Covid-19: The Great Reset“:

Aspoň 4 miliardy „zbytečných jedlíků“ by měly být eliminovány do roku 2050 pomocí různých válek, hladovění a organizovaných epidemií, používajících smrtelné, rychle-působící nemoci. Energie, potrava a voda pro ty, kteří nepatří k elitám by měly být jen pro přežití. S tím začneme u bílé populace v Západní Evropě a v Severní Americe a postupně to rozšíříme na ostatní rasy. Populaci Kanady, Západní Evropy a Spojených států zničíme rychleji než lidi na jiných kontinentech, až do té míry, až množství lidstva dosáhne zvládnutelnou úroveň jedné miliardy, z čehož 500 milionů budou Číňané a Japonci. Tito jsou vybráni proto, že to jsou lidé, kteří byli celá staletí pod přísnou vládou a jsou zvyklí poslouchat autoritu na slovo.“

Tyto troufalé plány potvrzuje i rozvědčík a informátor z britské tajné služby MI-6, Dr. John Coleman, když ve své knize „Conspirators Hierarchy,“ píše: „Ti, kteří vlastní tuto planetu a vládnou jí, považují lidstvo za mrtvou váhu než jako služebníky a sexuální otroky … Ti, co nepatří k elitám budou sníženi na úroveň a chování zvířat, bez vlastní vůle a takto snadno rozděleni a kontrolováni. Manželství bude nezákonné a rodinný život jak ho dnes známe nebude existovat. Děti budou rodičům odebrány v ranném dětství a vychovány jako majetek státu.“

Co je ten plán

Aaron Russo byl americký filmový producent a podnikatel. Když dostal rakovinu jen pár měsíců života, rozhodl se varovat lidstvo před tím, co je plánováno. Znal se velmi dobře s jedním z Rockefellerů a ten mu postupně vyjevil různé podstatné informace. Tak na příklad mu řekl již 11 měsíců před 9/11, že se stane něco velikého a že budou obviňováni Arabové a Amerika pak napadne Afganistán a po něm Irák, kde zaberou jejich olejová pole a zbudují vlastní vojenskou základnu. To všecko bude součástí Nového světového řádu a pak půjdou po Venezuele.

Řekl, že vinit z toho útoku nějaké lidi v jeskyních je naprostá hloupost a stejně tak je nesmyslná „válka proti teroru.“ Ale je to způsob, jak může americká vláda ovládat své lidi. 9/11 bylo naplánováno a provedeno lidmi z americké vlády spolu s bankéři za účelem vyvolání strachu v Američanech, aby je donutili podřídit se všemu, co jim vláda nadiktuje. Další záměr byl začít válku „proti teroru.“ V této válce, kde není žádný skutečný nepřítel, nemůže být ani žádný vítěz a pak se válka potáhne do nekonečna.

Hlavní plán těchto lidí je vytvořit jednu, celosvětovou vládu, kde budou vládnout bankéři. Evropské Euro a evropská Ústava jsou jednou ze součástí tohoto plánu a americká Ústava tomu bude brzy přizpůsobena. Americký dolar bude nahrazen měnou, která se nazývá Amero. V tomto systému bude mít každý v sobě implantovaný identifikační čip, na kterém budou všecky jeho informace a všecky jeho finance. Hotovost celosvětově zmizí.

Samozřejmě, když má někdo všecky peníze v digitálním čipu, bankéři z něho mohou vybírat kdykoliv a cokoliv chtějí. Jestliže řeknou, že jim někdo dluží na daních, tak si to jednoduše sami ihned vyberou. A když někdo bude proti něčemu protestovat, tak jednoduše jeho čip vypnou a tento člověk zůstane bez peněz a bez jídla. Tímto způsobem se z lidí stanou jejich otroci.

Když Russo Rockefellerovi oponoval a řekl, že nesouhlasí se zotročováním lidí, tento mu odvětil: „Proč s tím máš problém? Proč se těch lidí zastáváš? Co je v tom pro tebe? Starej se o svůj vlastní život, dělej to nejlepší co můžeš pro sebe a pro svoji rodinu. Ti lidé nejsou nic, jsou to jen lidé.“ A jindy prohlásil: „Teď je všecky musíme přesvědčit, že socialismus je to stejné jako kapitalismus. Jakmile se staneme socialistickou zemí, pak jsme ve skutečnosti komunistický stát.“

Při jiné příležitosti se zeptal, co si Russo myslí o rovnoprávnosti žen. Ten mu odpověděl všeobecně, že ženy mají právo dostávat stejný plat za práci jako muži, načež se Rockefeller rozesmál a řekl: „My, Rockefellerové jsme toto hnutí vytvořili. Dostali jsme je do tisku a do televize a měli jsme pro to dva důvody: předně, nemohli jsme zdaňovat pouze polovinu lidské populace, potřebovali jsme zdanit všecky. A za druhé, dostali jsme děti do škol o hodně dřív a mohli jsme je indoktrinovat po libosti a naučit je, co si mají myslet. Taky jsme tím rozložili rodinu, protože chceme, aby děti viděly školu jako svoji rodinu, nebo stát, či jinou oficiální autoritu a ne rodiče, kteří by je učili a vedli.“ Celé historické video s českými titulky je ZDE.

Aaron Russo zemřel za několik měsíců po tomto rozhovoru. Budiž mu země lehká.

  • JANE K.
(Visited 304 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *