Tak zvaná „očkování“ byla povolena pouze pro nouzový stav. Nouzový stav neexistuje, takže „očkování“ nesmí být používána

Napsal
Sdílet článek

Doktorka Dorothy Cahill je imunolog a molekulární biolog a tyto vědy učí na univerzitě v Dublinu, v Irsku. Dříve byla členkou Vědeckého výboru (Scientific Committee) Evropské komise, ale poté, co prohlásila, že ani karanténa, ani roušky a společenské distancování nejsou potřeba na zastavení koronaviru, musela ze své funkce odstoupit. Censura!

Dr. Cahill říká, že koronaviry byly mezi námi celá dlouhá léta. Už v r. 2003 jsme měli SARS-CoV2 (stejný jako ten současný) a ta možnost na některou tuto chřipku zemřít je jedna z osmi milionů. Lidé jsou již na tento druh chřipek zvyklí; jsou proti nim imunní. Naši manipulátoři si ve skutečnosti vybrali špatnou nemoc na naše strašení.

Děti dostávají celou spoustu očkování ještě než jdou do školy. Ale dětský imunitní systém dokončí svůj vývoj až ve věku 3-5 let, takže tyto injekce jsou nejen naprosto zbytečné, ale ještě dětem škodí. Veškerá očkování jsou jedovaté látky, velmi nebezpečné. Očkování není ten způsob jak se bránit nemocem; je za tím naprosto špatná, „darwinovská“ logika, neboli nelogičnost.

Někoho nutit je protizákonné po celém světě

Dnešní velké korporace, jinak známé jako národní státy zkouší lidi nutit, aby se nechali testovat pomocí PCR testů, zkouší je donutit nechat se očkovat. Ale nutit někoho, to je kriminální čin. Nutit někoho do karantény, nebo do záchytného centra je na úrovni únosu. A když řeknou, že tam „musíte jít,“ to je druh smlouvy, je to právní dohoda a tito lidé nabízejí smlouvu, kterou my nemusíme přijmout. Jestliže se vám něco takového stane, ptejte se na jejich jména a oznamte, že dělají trestný čin a že mohou skončit ve vězení. Většinou se odmítnou identifikovat a nechají takového člověka jít. Ale kdyby došlo k soudu, pak tento člověk vyhraje.

Tady nejde o žádný nouzový stav. Ve skutečnosti máme dostatek léčebných prostředků a žádná očkování nejsou zapotřebí. Všechna očkování byla povolena pouze pro nouzový stav. Jakmile nebyl nouzový stav vyhlášen, pak musí být toto injekční vpichování škodlivých látek okamžitě zastaveno, obzvláště když máme dostatečné množství osvědčených léčivých prostředků.

Ovšem zde je jejich plán, plán globalistů, tak zvaná Agenda 21, která má za úkol snížit délku života lidské populace. A tito lidé to všecko chtějí táhnout celých 5 let. Všechna ta očkování musí být okamžitě zastavena, protože škodí lidem mnohem víc než chřipka sama. Evropa už má desetitisíce mrtvých a skoro 2 miliony nemocných, z toho polovina jsou těžce nemocní, a všecko následkem tak zvaného očkování. Kolik víc důkazů potřebujeme, abychom pochopili, že to celé je podvod, že je to genocida?

V normální situaci, kdyby 25-50 lidí v celém světě zemřelo na nějaký lék, okamžitě by bylo jeho použití zastaveno. A tady, veškerý lékařský personál, včetně právníků, z nichž všichni skládají přísahu, že budou svoji práci dělat jak nejlépe mohou a ve prospěch lidstva, ti všichni se proti této přísaze proviňují. Ti všichni by měli být trestáni. Až lidé konečně pochopí, že tyto injekce jim zkrátily život, pak bude mnoho z nich řádně rozezleno a možná se těm to „profesionálům“ budou i mstít. Jsou ovšem i takoví lékaři, kteří veřejnost varují a tito ztrácejí lékařské oprávnění, jsou pronásledováni, je jim vyhrožováno a mnozí, jako na příklad vynálezce PCR testu Kary Mullis, jsou odstraněni, neboli nedobrovolně zemřou.

Ti, kteří ztratili člena rodiny kvůli očkování by měli soudit politiky. Podle zákona jsou farmaceutické firmy chráněny proti soudům, což je další zločin proti nám, lidem. Pak je ale nutno soudit politiky, kteří toto všecko na nás nanutili a snad i lékařský personál, který používal jako léčebný prostředek něco, o čem neměl nejmenší informace. Nesmíme zapomínat, že záměrná smrt někoho je pořád ještě vražda, to není možno zapřít a ta je všude trestatelná.

Teď dokonce „očkují“ i děti, což je holý zločin. Je to nemorální a protizákonné, protože úmrtnost dětí na tuto chřipku je nulová. A děti po očkování dostávají srdeční mrtvice, umírají, anebo jsou velmi nemocné. U starších lidí, kteří mají přídavné zdravotní problémy, tato injekce vyburcuje imunitní systém natolik, že to člověka vyčerpá a on zemře. A jestliže tito lidé předtím dostali jiné injekce proti chřipce, to způsobí vytvoření tolika protilátek, že je to zabije.

Každý, kdo dostal mRNA injekci proti Covidu má automaticky zkrácený život. Je možno očekávat, že ti, kteří měli nějaké další, přídavné nemoci, nepřežijí 2-3 roky. Proč jinak by se na příklad britská vláda tak horlivě připravovala na velký nárůst úmrtí, rozšiřovala krematoria, hřbitovy a všecko, co má co dělat se smrtí?

Mechanismus protilátek

Dr. Sucharit Bhakdi je tajsko-americko-německý mikrobiolog v penzi, který je obviňován, že rozšiřuje spiklenecké teorie a propaguje antisemitismus. Nejen že Dr. Bhakdi žádné spiklenecké teorie nerozšiřuje, ale varuje lidi před očkováním a vysvětluje, jak chřipky fungují. Ale že z něho udělali antisemitu, nad tím už zůstává rozum úplně stát. Je to snad kvůli tomu, že když se člověk vyjádří proti jakémukoliv oficiálnímu (neboli politicky správnému) názoru, tak je automaticky antisemita? Jak v tom potom ti Semité fungují? Jsou snad oni za vším tím, co je sice politicky správné a logicky špatné? Skoro to tak vypadá.

Dr. Bhakdi vysvětluje, že tak, jak je nám tvrzeno, že Covid je nový virus a že náš imunitní systém ho nerozpozná a nemůže proti němu vyvinout protilátky, takže potřebujeme nutně očkování, že nic z toho není pravda. Vědecké publikace samy říkají, že Covid-19 a jeho odrůdy nejsou vůbec rozdílné od starých koronavirů. A stejně tak není důležité, jestli náš imunitní systém již s tímto virem přišel do styku, nebo ne. V případě, že je to neznámý vir, bude jeho reakce pouze o něco pomalejší.

Ve styku s nemocí, náš imunitní systém vytváří mnoho obranných látek a protilátky jsou pouze jedna část z nich. Protilátky mají celkem dvě funkce. Jednak zkoušejí zabránit, aby se virus dostal do buněk. Když ale přece jen dojde k infekci, lymfocyty tyto buňky zničí a virus se dále nemůže rozmnožovat. Druhá funkce protilátek je v případě bakterií a fungusů. Protilátky se navážou na bakterie, by je kontrolovaly a když tyto proniknou do krve, leukocyty je okamžitě požerou.

Takže lymfocyty jsou používány proti virům a leukocyty proti bakteriím a fungusu.

Když se jedná o neznámou nemoc, výroba protilátek trvá až 4 týdny a to, co imunitní systém vyprodukuje se nazývá IgM – imunoglobulin M.

V případě známé nemoci, protilátky jsou vyrobeny během 5-10 dnů a nazývají se IgG a IgA.

Toto všecko bylo potvrzeno testy tří nezávislých skupin badatelů, kteří záměrně infikovali pokusné osoby a pak denně měřily stav jejich krve, za účelem zjištění časového intervalu, potřebného na produkci protilátek. Zároveň zjišťovali jaké protilátky budou vyrobeny. Doba, jakou imunitní systém všech testovaných potřeboval na vytvoření protilátek odpovídala tomu, co bylo právě napsáno. A protilátky, které byly vyprodukovány bylo skoro všecky IgG, nebo IgA. To znamená, že imunitní systém většiny lidí již tyto nemoci znal a dovedl se proti nim bránit.

U očkovaných se IgG a IgA protilátky dostavily velmi brzy a i s opakovaným „očkováním“ stále jejich počet vzrůstal. Ten problém je, že genetický materiál, který je do těla spolu s injekcí vpraven se dostane do krve a pronikne do buněk, které tvoří vnitřní povrch cév, protože ty jsou první, se kterými přijde do styku. Tyto buňky pak začnou vyrábět hrotovou bílkovinu (spike protein), která postupně také pronikne do krve. Lymfocyty rozeznají nepřítele, kterého hrotová bílkovina reprezentuje a napadnou ho, což spustí počátek srážení krve. Tímto způsobem nás lymfocyty zkoušejí zabít hned po vpichu, ale nedaří se jim to, protože v té době (7-10 dnů od injekce) ještě imunitní systém nevyprodukoval dost protilátek.

Za několik dalších dnů je protilátek podstatně víc. Jestliže jsou další hrotové bílkoviny vylučovány do krve, lymfocyty, spolu s leukocyty a protilátkami napadnou buňky, které tyto protilátky vyrábějí, protože je považují za bakterie, vypouštějící jedy. A protože tyto buňky jsou součástí cévních stěn, součásti našeho vlastního imunitního systému začnou tyto stěny užírat.

Něco takového nebylo ještě nikdy viděno, protože tyto části imunitního systému, což jsou leukocyty a lymfocyty, pokaždé napadaly buď viry, nebo bakterie. Ale v tomto případě napadají buňky vlastního těla. Následky něčeho takového nejsou předvídatelné; nikdo neví, co můžeme očekávat, ale je jisté, že to nebude nic kladného a příjemného.

Všecko co to je – je to genocida.

Chudáci lékaři, nemají to lehké

Určitě by bylo hodně skutečných zdravotních profesionálů, kteří by nás rádi varovali a upozorňovali na případné nesrovnalosti v současné politicko-zdravotní situaci. Ale většina z nich si netroufá cokoliv říct a mnozí z nich se určitě i bojí. Přece mají taky děti, ty potřebují vystudovat, půjčka na auto, hypotéka na dům – to všecko stojí peníze a peníze.

Když lékaři dostanou oprávnění k provozování lékařské praxe, tak tím prakticky slibují věrnost farmaceutickému průmyslu, jeho nefunkčním drogám, vydávaným za léky a jeho škodlivým vakcínám. Ti lékaři, kteří nepředepisují dost léků, anebo nepoužívají vakcíny, se vystavují zlovůli farmaceutických gigantů a na příklad v Americe mohou snadno ztratit oprávnění k provozování medicíny. Touto dobou dokonce Federace státních lékařských výborů v Americe varuje lékaře, aby nerozšiřovali nepravdy o vakcínách, nebo by je to mohlo stát lékařské oprávnění.

Krátce a stručně: „nepokoušejte se hlásit škodlivé vlivy těchto injekcí, nebo přijdete o práci.“

Lékařům je teď dokonce zakazováno zúčastňovat se diskuzí, kde by nebyly propagovány vakcíny. Nesmějí vyjádřit svůj názor na společenských stránkách, psát odborné články, které by byly proti vakcínám, anebo jinak zveřejnit vlastní názor, jestliže je opačný od toho, co propaguje Big Pharma. Dokonce i když lékař navrhne léčbu, pak riskuje ztrátu lékařského oprávnění, protože vakcína je přece víc než léčba, v dnešní pomatené době. Dr. Eric Nepute ze St. Louis v Americe byl dokonce obviněn Federací, když doporučoval pacientům zinek a vitamin D.

Jak říci „ne,“ když nechceme být očkováni

Proto člověk musí být opatrný i když by chtěl vyjádřit nesouhlas s očkováním. Nikdy nevíme, kdy to začne být bráno za útok proti ostatním, za ničení světlového blaha anebo za vlastizradu. Dnešní svět není normální, největší šílenci si na nás vymýšlí intriky a i bránit se je nutno opatrným způsobem.

Předně, když třeba v zaměstnání bude požadováno, aby byl člověk očkován, pak není doporučováno odmítnout a říct přímo „ne!“ Namísto přímého nesouhlasu je lepší říct něco jako: „nemám nic proti očkování, když mi dodáte následující informace, na které mám podle zákona plné právo:“

Můžete mi sdělit současnou právní situaci tohoto očkování, jestli náhodou není pokusné?

Můžete mi předložit důkazy, že toto očkování bylo správně testováno nezávislými organizacemi a nechat mne prostudovat výsledky těchto testů?

Můžete mi sdělit úplný seznam obsahu tohoto očkování, které mám dostat abych mohla zjistit, že neobsahuje škodlivé látky?

Můžete mi sdělit jaké byly doposud vedlejší škodlivé účinky tohoto očkování?

Můžete zaručit, že je to opravdu očkování a ne pokusná mRNA, geny měnící terapie?

Můžete mi sdělit jaká je možnost úmrtí a jaká je pravděpodobnost uzdravení v případě, že bych nebyl očkován a dostal Covid-19?

Můžete zaručit, že nebudu pod žádným nátlakem stran rozhodnutí o vakcinaci od vás, ani od nikoho jiného, v souladu s Norimberským kodexem?

Jestliže mi dodáte tyto požadované informace, pak jsem ochotna se nechat očkovat, ovšem požaduji písemné potvrzení, podepsané lékařem, že mi tím nebude ani v nejmenším ublíženo a že v případě jakýchkoliv vedlejších účinků tento lékař na sebe bere právní a finanční zodpovědnost za případné škodlivé následky očkování. Jestli ale očkování odmítnu, pak potvrďte písemně, že toto rozhodnutí nikterak neohrozí moji pozici a že nebudu vystaven předsudkům nebo diskriminaci.

Tyto informace vám samozřejmě nikdo nemůže dodat a ani vám nikdo nevystaví požadované písemné potvrzení. Takže tím byste měli být teoreticky zproštěni povinnosti nechat se očkovat.

Co na to všecko říká Dr. Vladimir Zelenko

Dr. Zelenko je nesmlouvavý. Říká, že napřed musíme zastavit zbytečné umírání lidí a pak je nutno oběsit ty, co to způsobili. Samozřejmě, to věšení přijde až poté, co zamezíme zbytečnému umírání. Lidé k tomu účelu musí udělat dvě věci: za prvé, nenechat si napíchat jedovaté, smrtící injekce, zvané mylně očkování a za druhé, když onemocní, okamžitě se začít léčit.

A zdůrazňuje: nenechte si napíchat ty smrtelné jedy!

Ta skutečná zbraň Covidu-19 je strach. Strachem nás manipulují a strachem nás nutí dělat nesmyslné věci, jako nechat se očkovat. Na příklad, očkovat děti je zločin. To, že by děti umíraly na kovid, ta možnost je jedna z milionu. A když by i tuto chřipku dostaly, pak si musíme uvědomit, že 99,998% z nich se uzdraví, aniž by dostávali jakékoliv léky a to je co říká samo CDC (Centrum pro kontrolu nemocí). Takže důvod pro očkování dětí není medikální, ale je to dětská oběť nějakému podivnému božstvu. I očkování dospělých je dodávání živých lidských obětí. Dospělí nepotřebují být očkováni; většina z nich už má přirozenou odolnost a ta je daleko lepší než co může kterákoliv vakcína vyprodukovat. Takže i to je obětování živých lidských bytostí.

A zatím, současné reakce na tak zvané vakcíny jsou děsivé

Evropské sběrné centrum pro následky léků a očkování, EudraVigilance uvádí ke 21. červenci 2021 celkem 18 928 úmrtí a 1,8 milionů nemocných, z toho 50% těžko nemocných. Nemělo by nám to konečně už něco říct? Neměli bychom se už konečně zamyslet nad tím, co se děje a přestat věřit těmto zločincům a vrahům? Vždyť s takovou nás všecky velmi brzy vyhubí!

 

  • JANE K.
5/5 - (2 votes)
(Visited 380 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. V tomto článku je chyba. Zmiňovaná doktorka se jmenuje Dolores Cahill a ne Dorothy, jak uvedeno.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *