Totalitní praktiky liberofašistů, porušujících ústavní právo na svobodu slova

Napsal
Sdílet článek

O aféře kolem  výroku poslankyně Karly Maříkové (SPD) už nejspíš slyšel každý, kauza se propírala i na mainstreamu. Právě dnes má dojít k dalšímu projednávání a Sněmovna má hlasovat o tom, zda bude či nebude poslankyně vydána ke stíhání. Věřím, že k vydání nedojde, nicméně podotýkám, že to, že nebude zbavena imunity nyní neznamená, že za svůj výrok nebude stíhána po vypršení mandátu, což bude příští rok.

Zde je inkriminovaný výrok, s nímž se musí každý normálně myslící člověk plně ztotožnit:

„Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU.”

Lze vůbec napsat podobný, zcela legitimní názor korektněji? Přiznám se, že já sama bych použila mnohem ostřejších výrazů, pro “migranty” používám raději slova “vetřelci” či “invazisté”, neboť tyto výrazy mnohem lépe vystihují záměry muslimských okupantů Evropy. Už naši předkové po staletí věděli, že je třeba se islamizaci bránit.

Pokud by někdo měl být za svoje výroky souzen, pak všichni ti, kdo islám v Evropě jakkoli obhajují. Za mnohem skandálnější a skutečně trestuhodný považuji výrok našeho vrchního islamizátora  Hamáčka alias Al Hamajdy, který záhy po návštěvě svých mohamedánských souputníků v pražské mešitě – v té stejné mešitě, která odchovala nechvalně známého nedávno odsouzeného teroristu Samera Shehadeha – prohlásil:

„Odsuzuji islamofobii, stejně jako odsuzuji jakoukoli jinou formu extremismu či rasismu. Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti.“

Takže nyní si rozeberme výrok Al Hamajdy detailněji. Tvrdí, že ten, kdo je proti islámu je extremista a rasista. Tímto výrokem tedy potvrdil nejen, že je kolaborantem s tím největším zlem – islámem, ale zároveň nám ukázal úroveň své vlastní “inteligence”. Co se týká extremismu, tak ten projevil právě Hamáček tím, že podpořil velmi extremistickou násilnou a nenávistnou ideologii, která je založena na dobývání touto ideologií zatím nepoznamenaných území. Cílem každého pravověrného muslima je celosvětové zavedení práva šaría.

Totéž lze vztáhnout k výrazu “islamofobie” Ví vůbec Al Hamajda, že výraz “islamofobie” je poměrně nový a jako první jej začal používat jistý imám v jedné velmi radikální blízkovýchodní mešitě? A současní podporovatelé islamizace, liberofašisté, hrající si na demokraty, se hned výrazu chytili a začali jej používat proti odpůrcům islamizace Evropy.

A výraz rasista? Zde projevil Hamajda jediné: svoji tupost. Islám není rasa, jedná se o nenávistnou ideologii. Tvrdit tedy, že odpůrce islamizace je rasista je stejné, jako tvrdit totéž o odpůrcích nacismu.

Důkazů faktu, že muslimům v Evropě jde o jediné – ovládnout ji – je nepřeberně. A není lepší důkaz, než upřímná výpověď muslima, který ve vzteku nedokázal tajit úmysly vyznavačů Alláha jako v tomto videu.

Výše porovnávané výroky nám zcela jasně ukazují to, jak šílená je dnešní doba. Za extremismus se považuje snaha zachovat náš kontinent takovým, jaký doposud byl, ovšem snaha jej vrátit do středověku a prosadit zde nenávistnou ideologii, se považuje za chvályhodnou.

Někdo se nám snaží bláhově tvrdit, že zde existuje svoboda slova. Ne, nic takového neexistuje, či jen jak pro koho. Dnes sice můžete beztrestně vyhrožovat smrtí třeba prezidentovi, či jiným politikům, nesmíte se však byť jen slůvkem kriticky otřít o liberofašisty podporovanou nenávistnou ideologii, její podporovatele, tabu je také kritika menšin (do majority se oproti tomu může šít jak libo).

Předpokládám, že k vydání Karly Maříkové nedojde a držím jí pěsti pro štěstí i do budoucna, protože – jak jsem uvedla výše – trestní oznámení bude nevydáním pouze odsunuto, ne však smeteno ze stolu. Pokud by se někdo měl zájem podívat na přenos ze Sněmovny k této kauze, pak by měl být k vidění dnes od 14.30 zde.

(Visited 119 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *