TR: Evropská komise ustoupila od ratifikace Istanbulské úmluvy

Napsal
Sdílet článek

V červenci 2020 jsme navázali spolupráci s právníky z Polska „Ordo Luris” a dalšími prorodinnými organizacemi a spolky v Evropě. Společně se podílíme na mezinárodní petici proti ratifikaci Istanbulské úmluvy Evropskou Unií. Tato spolupráce stále pokračuje.

Díky tomuto ráznému kroku se podařilo, že komise EU odstoupila od ratifikace Istanbulské úmluvy. Komise EU se nyní snaží vnutit genderovou ideologii zase jiným způsobem, zavedením nové směrnice založené na stejných principech jako Istanbulská úmluva. Musíme jednat rychle a opět prokázat odmítnutí této myšlenky. Nejjednodušší způsob, jak to udělat je účast na probíhajícím postupu veřejné konzultace. ZDE bylo zveřejněné veřejné prohlášení.

Institut právní kultury Ordo Iuris (Polsko)

• Článek 82 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 SFEU nemohou být právním základem pro přijímání legislativních opatření ze strany EU za účelem sjednocení hmotného trestního práva členských států. V praxi by navíc plánované zavedení jednotných definic trestných činů členským státům bylo porušením pravidla Smlouvy stanoveného v čl. 67 odst. 1 SFEU. Článek 84 SFEU rovněž není dostatečným právním základem pro opatření Komise týkající se pohlaví a regulačních předpisů.

• Plán představený jako základ pro legislativní iniciativu navrženou Evropskou komisí je stanoven jako celek o kontroverzní koncepci násilí na základě pohlaví. Tento koncept předpokládá, že ženskost a maskulinita jsou sociální konstrukty a že násilí na ženách je strukturálním jevem, jehož příčina spočívá v odlišném vnímání žen a mužů.

• Tento dokument naznačuje, že uzavření Istanbulské úmluvy Evropskou unií je politickou prioritou. Dále předpokládá, že v případě nepřijetí Istanbulské úmluvy ze strany EU bude nutné prosadit právně závazný dokument na úrovni Unie založený na stejných kontroverzních předpokladech pro boj proti násilí jako Úmluva. Mezitím je třeba zdůraznit, že Istanbulská úmluva je stále kontroverzní a řada členských států ji odmítá podepsat, což brání jejímu přijetí v celé Unii.

• Myšlenka boje proti násilí na základě pohlaví, která je navržena v plánu iniciativy, je neúčinná a zaujatá. Vzhledem ke své ideologické povaze (diskutované v předchozí části tohoto dokumentu) ignoruje skutečné důvody domácího násilí, jako je zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, rozpad rodiny, atomizace nebo sexualizace obrazu ženy v médiích a pornografii.

• Předpojatý a ideologizovaný charakter pohledu na násilí na základě pohlaví se promítá do jeho neúčinnosti v boji proti domácímu násilí a násilí na ženách, což je zřejmé z výzkumu Agentury pro základní práva z roku 2014 uvedeného v dokumentu a novějších studií OECD (2018).

• Plán rovněž ignoruje skutečnost, že nejúčinnějším prostředkem ochrany před násilím jsou dobře fungující rodinné a sociální normy.

Konzultace se může zúčastnit každý dvěma způsoby:

K tomuto plánu můžete zanechat prohlášení a přidat k tomu propracovanější názor, jako jsme to udělali my.
Své názory můžete zveřejnit jako nevládní organizace nebo jako soukromá osoba. Nyní na webu existuje mnoho názorů radikálních organizaci a pouze jeden nebo dva jsou proti plánu. To musíme změnit.

S přátelským pozdravem

  • Ivana Schneiderová

 

(Visited 238 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *