Tragedie Národa Českého

Napsal
Sdílet článek
Ztotožňování Sovětského Svazu s Ruskem nebo dokonce komunismu s Ruskem je českou národní tragedií.

Všechny problémy ČSR a Česka od druhé světové války pochazí z toho, že Češi směšují Rusko a komunismus. Možná se to tvrzení zdá jako nadsázka. Ale domnívám se, že tomu skutečně tak je. Právě toto ztotožňování vedlo k tomu, že si Češi v roce 46 komunisty zvolili. Západ nás zradil a SSSR osvobodil. To je pravda. Rusové nás osvobodili, tedy SSSR je dobrý, tedy komunismus je dobrý. V jistém smyslu je snad toto zkratové myšleni v poválečné atmosféře pochopitelné, ale je nepochopitelné, že někteří uvažují tímto zpusobem dodnes. Mnoho lidí si již v roce 46 uvědomovalo, ze komunismus je zvěrstvo. Bohužel jich tehdy bylo málo. Výsledkem byl totalitní systém s ostnatými dráty, uranovými doly, popravami, monstrprocesy, Státní bezpečností, indoktrinací, rušičkami, měnovou reformou apod. Byla to tragedie. Dnes je zase málo těch, kteří si uvědomují, kam smeřuje Česko nynější. To je stejná tragedie.

To ztotžňování Ruska se Sovětským Svazem případně s komunismem trvá dodnes. Ale dnešní rusofobové tu logiku obrátili naruby: komunismus je špatný, tedy „Rusáci” jsou špatní. Současná rusofobie je odpudivá. Je v tom alibismus a patolízalství. Srovnejte tu českou ubohost s Rakouskem nebo Maďarskem! Ta rusofobie je ale uměle přiživována. Protiruská kampaň je řízena Sorosovci a neocony. Prostředkem jsou media a neziskovky. Podařilo se jim vybičovat v některých případech až nepříčetnou nenávist Ruska. Ženou nas do konfrontace s Ruskem, slovanským národem a naším spojencem ze dvou světových válek! Toto je skutečne bizarní vývoj událostí. A mohla by z toho vzniknout válka horká , hodně horká. Zjednat nápravu bude obtížné. Opozice, pokud vůbec existuje, je zase jenom z hlediska toho ztotožňováni (explicitního nebo latentního). Jsou zafixováni na to, že SSSR nás osvobodil a uniká jim to nejpodstatnějsí:

1) Smečka hyen se vrhla na Rusko po té, co Rusové se komunismu zbavili. To je právě na dnešní Rusofobii to njehnusnější. Nikdo nezacházel se Sovětským Svazem takovým způsobem jako se dnes zachází s Ruskem!

2) Je nesmysl domnívat se, že Rusové sami sobě kolektivně zavedli bolševismus. Mezi bolševickými vůdci převládáli ne-Rusové. Nejvlivnejší byli Židé. Lze li bolševismus identifikovat s nějakou národností, tak identifikovat jej s Židy je bližší pravdě, než identifikovat jej s Rusy.

3) Ta samá sorta lidí, co provedla v Rusku bolševickou revoluci dnes vede štvavou kampaň proti Rusku. Jsou to neoconi – zakuklení marxisté.

Sovětský Svaz nás skutečně osvobodil. Nelze to ani popirat ani z toho vyvozovat, že bolševismus je správný. Sovětská vojska se do konce roku 45 z územi ČSR stáhla. (Načež si Česi zvolili komunisty.) Ovšem ani za komunistů nikde nebyly dvojjazyčne nápisy, existence národa byla zajištena, Národni obrozeni se vyučovalo, folklór se podporoval. Nepochybuji, že kdyby německá, nacistická okupace pokračovala, tak by byl český národ zlikvidován, když ne fyzicky tak postupným poněmčením. Zvěrstva, která bolševici a Stalin napáchali v SSSR byla snad jestě horši než ta, co napáchal Hitler. Ale z hlediska Čechů byl Hitler daleko většim nebezpečim než Stalin. Stalin se choval k Čechům, Rakušanům a Finům poměrně benevolentně. Je to paradoxni. Nasvědčuje to tomu, že excesy bolševiků v SSSR souvisely s tamní vnitropolitickou situací a Stalin neměl důvod je exportovat. At už jsou důvody nebo příčiny jakékoliv, faktem zůstává, že tomu tak bylo. Právě tento paradox vedl k tomu, že Česi začali po válce vnímat SSSR pozitivně. (Dnes se asi někteří cítí zhrzení a zrazení tak začali Rusko nenávidět. Skalní komunisté si dokonce myslí, že až se jim podaří dokázat, ze Gorbačov byl „zrádce“, tak se to zase obrátí. Zcela postrádají zdravý rozum.) O Stalinovi a Koněvovi si můžete myslet, co chcete, ale bez nich by po Češích nezbylo ani stopy. Realitu je třeba brát takovou jaká je. Ale to, že akceptuji historickou skutečnost neznamená, že musim přijmout absurdní marxistickou ideologii nebo obhajovat zločiny bolševiků v SSSR. Je i možné, že jiný režim a jiní vůdcové než Stalin a Koněv by to zvládli lépe. Ale historii nelze retroaktivně změnit.

Načež si Češi zvolili komunisty sami. Dnes obviňují Rusy z toho, co si sami způsobili. V Rakousku komunisty nikdo nevolil a sovětská vojska se roku 56 stáhla. Je ošemetné spekulovat o tom, co by bylo kdyby. Ale jisté je, že v únoru 48 proběhl komunistický puč. Kdyby komunisti bývali měli 4% místo 40%, tak by Gottwald premierem nebyl a dá se usuzovat, že k žádnemu puči by nebylo došlo. Kde se vzalo těch 40%? Kromě výše uvedného ztotožňování to byla hospodářska krize, kterou mnozí asi měli dosud v paměti a ze které komunisti obviňovali „kapitalismus“. Z historických důvodu jsou Češi antiklerikální a proto jim antiklerikalismus komunistů moc nevadil. Tak jsme měli, co jsme chtěli. Do rachoty zvesela. Česko, které bylo nejvice industrializovanou častí Rakouskeho mocnařství, je dnes hospodářsky daleko za Rakouskem. I to je tragedie. Tvrdé pracovní normy nepomohly. Tvrdá práce není to samé jako produktivní, efektivní práce. Komunistické plánováni nedokázalo nahradit tržní mechanismy. Mysleli jsme, že zvolením komunistů potrestáme západní imperialisty (Anglii, Francii), ale potrestali jsme jenom sami sebe.

Kolem roku 1990 se ovšem Rusové komunismu zbavili. Následně skončil i komunistický režim v Česku. Dnes tedy nic nestojí v cestě tomu, aby ČR a Rusko měly dobré vztahy. Místo toho se Česká Republika profiluje vůči Rusku nepřátelsky. Rusko prý je stále komunistické. (Tj. Rusko je ztotožňováno s komunismem bez ohledu na realitu.) Žádná perestrojka nikdy nebyla? Ve skutečnosti Rusko má dnes volby s mnoha stranami, svobodu náboženství a tržní hospodářství. A konec konců Varšavská smlouva už neexistuje a Česko není komunistické. To prý je jenom tím, že Amerika vyhrála studenou válku. Ale Rusko se chce pomstít, chce nás znovu napadnout a zavést komunismus. (Je to úplne dětinské. Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči.) Rusko prý je strašlivá hrozba. Musíme se na něho připravit. Ve skutečnosti tento postoj pramení z představy, že oslabené a izolované Rusko bude snadnou kořistí pro supy. (Pravděpodobně se prepočítali. Třeba dodat, že motivy těchto „supů“ nejsou materialní, ale převážně ideologické.) Amerika prý vyhrála studenou válku tím, že Sovětský Svaz uzbrojila. Je to naprostý nesmysl! Amerika vydává na zbrojeni 1000x víc než Talibán a Talibán nekolabuje. Jestliže země A vydává na zbrojení víc nez země B, tak to neznamená změnu režimu v zemi B. Žádný takový případ není z historie znám. Rusové se komunismu zbavili sami. Očekávali jsme, že nastane mír. Jenomže Rusko je prý stále komunisticke a navíc pomstychtivé. No, ale Rusko jsme uzbrojili už jednou, tak to uděláme zase podruhé! Nastala nová vlna zavodů v jaderném zbrojení. Je to šílenství! A za tímto šílenstvím jsou američtí neoconi. Ale čeští mopslíci hned přispěchali se svou troškou do mlýna. Zatímco v SSSR se kolem roku 1990 (zásluhou Rusů) situace začala zlepšovat, v USA se začala zhoršovat. Dnes tam vládne Deep State a mediálni elita. Nejvlivnější klikou v zahraniční politice jsou neokonzervativci.

Copyright © Rudolf Kavan 2019

Pro nekomerční účely může být tento článek libovolně kopírován a distribuován. CC BY-NC-SA

(Visited 477 times, 1 visits today)
Sdílet článek

3 komentáře

  1. Autor PRESNE vystihol realitu. Realitu, ktorá bije do očí, ale ľudia ju nechcú vidieť.

    Je iba divné, že tento text vyšiel na webstránke, ktorá je tesne spojená (?) s webom PRAVESPEKTRUM , kde kopanie do Ruska je hlavným cieľom.

  2. “Kdyby komunisti bývali měli 4% místo 40%, tak by Gottwald premierem nebyl a dá se usuzovat, že k žádnemu puči by nebylo došlo. Kde se vzalo těch 40%?”

    – pekné hľadanie PODSTATY a HLAVNÉHO vinníka. Autor názorne ukázal, že samotní ovčania, voliči, sú – a to hlavne dnes – hlavnými vinníkmi svojich problémov.

  3. Pěkný článek, jen bych chtěl dodat. Že se vracíme tam, kde jsme už byli. Nejdříve nás vrátili ke kapitalismu a nyní smerujeme zpět k socialismu. Neměli jsme už před 89 opravitelné spotřebiče? Neměli jsme vrátný obal na olej i na šlehačku? Výroba š120 určitě nezatěžovala přírodu, jako dnešní krámy, kde nepřežije 7let ani světlomet. Porouchal se vám jeden zámek na autě? Za komunistů jste sehnali jakýkoliv díl, aby jste zámek opravil. Dnes musíte vyměnit všechny zámky, navíc kompletní. Ekologie je jen na papíře a kdyby lidi chtěli vidět a přemýšleli, museli by logicky dojít k závěru, že jsou nekonečně ve všech aspektech života manipulováni. Mistr Jan Hus to má v hrobě už jako na kolotoči, protože celý dnešní svět je jedna obří lež. Pravdu nenaleznete už nikde. Tak mi přijde komické útočit na komunisty a Rusko, když za jejich vlády v mnoha věcech vévodil zdravý rozum. Když si jen uvědomím, jak se dnes převáží potraviny z jednoho konce světa na druhý na úkor kvality a ti zatracení komunisti stavěli v každém okresu JZD, aby měl každý kraj vlastní výrobu potravin a nemuselo se kupříkladu maso vozit přez půl světa. Co si asi myslíte, že se děje s masem přepravovaným déle jak 24h?? No kazí se a my pak vše spapame. Výsledkem je armáda nemocných, kteří kromě jiného i zatěžují vlastní stát.

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *