Trest za odmítání inkluze?

Napsal
Sdílet článek

Soud ve městě Debrecín rozhodl, že za segregaci budou odškodněny rodiny romských dětí z obce Gyöngyöspata částkou 99 milionů forintů (7,5 milionu korun). 

Konkrétně mělo jít o to, že příslušníci tohoto etnika byli v rámci školy separováni do jiných tříd a ani nebyli zapojováni do některých dalších aktivit školy (karneval, školní výlet).

Víme-li, jak tristní důsledky má na našich školách v posledních letech inkluze, kdy se cikánské děti, které dřív bývaly ve zvláštních školách, míchají mezi ostatní, nelze se tomu, co učinila zmíněná maďarská škola, divit. Inkluze u nás zapříčinila nejen zhoršení kvality výuky, na což pak doplácí především talentovaní žáci, ale také výrazně zvýšila šikanu právě ze strany příslušníků tohoto etnika (osobně znám i konkrétní příklad podobné šikany na základní škole).

Není to ovšem pouze záležitost jednoho etnika, jde v rámci celé Evropy o problém, který se týká i potomků mimoevropských migrantů a to i těch, kteří se už v Evropě narodili. Samozřejmě jde zpravidla o muslimy, kteří nepovažují učitelky za autoritu, kterou by měli poslouchat.

To, co EU a jí poplatní politici či soudy nazývají segregací, je ve skutečnosti oddělení nepřizpůsobivých žáků, kteří by vyučování ostatních narušovali, přičemž celková kvalita výuky by – podobně jako u nás v inkluzí postižených třídách – rapidně poklesla.

K inkluzi bych ještě ráda upozornila na dopis, který dostali od zástupců jedné inkluzí podobně postižené školy všichni poslanci PS. Popisuje konkrétní problémy, ke kterým na podobně postižených školách dochází, níže cituji z dopisu:

Problematika základního školství
1. Časté absence – děti nechodí do školy, rodiče omlouvají (rodinné důvody).
2. Neomluvené absence – rodiče děti neomlouvají, z učitelů se stávají „naháněči”.
3. Dluhy ve škole (pomůcky, kurzy, exkurze…).
4. I když děti pomůcky obdržely, do školy je nenosí nebo je ihned zničí.
5. Nemají přestrojení na tělocvik.
6. Nedodržují hygienu – mají špinavé a roztrhané pomůcky, často i plesnivé, vše je cítit kouřem. Děti chodí špinavé v potrhaném oblečení.
7. Rodiče své děti nepodporují ve vzdělání. Děti od malička vědí, že nic nemusí. Od mala tvrdí, že budou na „sociálce”.
8. Nezájem dětí o učení, často i z důvodu snížené inteligence, vede k problémovému chování žáků. Tito žáci mají ukončenou povinnou docházku, ale naposledy prospěli např. v šesté třídě. Nastala i situace, že nemají dokončenou ani první třídu.
9. Po ukončení základní školy nemají zájem o další vzdělávání. Po podání přihlášky na střední školu nenastoupí nebo na ní setrvají velice krátkou dobu.
10. Opakují se situace, kdy rodiče odmítají pomoc školy (pomoc asistenta, nezajistí potřebnou dokumentaci ohledně vyšetření…).
11. V rodinách se často opakovaně objevují vši a děti jsou jejich přenašečem. S rodiči se nelze spojit a škola se dostává do neřešitelné situace, kdy takové dítě musí zůstat ve škole.
12. Rodiče zneužívají situace, kdy se často stěhují a děti do školy nedochází. Škola nemá přehled o docházce. Přibývá dětí, které nejsou schopny naučit se číst ani psát.
13. Přestože rodina pobírá dávky, nezajistí dětem nejnutnější pomůcky ani uspokojení základních potřeb dítěte (obědy, svačiny…). V současné době se začalo využívat možnosti, kdy rodiče žádají o „obědy zdarma” pro své děti, aniž by bylo řádně prověřeno, zda na to má rodina nárok.
14. Nevhodné a hrubé chování problémových rodičů vůči učitelům.

Toto jsou reálné problémy všech škol, v jejichž okolí se objevily tzv. “vyloučené lokality”, což se může stát kdekoli, kde si nějaký podnikavec zřídí ubytovnu pro tzv. “nepřizpůsobivé”.

Problémy ze zahraničí, které nastiňují, jak zase vypadá taková evropská třída, ve které převládají potomci přivandrovalých Afričanů či Arabů nejlépe ukazuje toto video:

Myslím, že jisté oddělení výuky vzájemně nekompatibilních kultur je všestranně prospěšným, což je dávno prokázané. Tyto úporné snahy “integrovat” do jedné třídy příslušníky zatím většinové společnosti s příslušníky zcela nekompatibilních kultur je jasným důkazem snah o totální degradaci evropského školství, potažmo pak celé společnosti. Další důkaz toho, že multikulturalismus není přínosem, ale naopak metlou Evropy.

U nás zatím existuje možnost dát dítě z podobné školy jinam, třeba i za cenu dojíždění. Nicméně natalita některých etnik, mnohonásobně převyšující natalitu původních Evropanů v kombinaci s další migrací zařídí, že za nějakých deset let už bude velmi problematické, ne-li zhola nemožné, neinkluzní školu najít.

(Visited 210 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Osmiletý gympl, když je dítě chytřejší, jenže ta gymnázia chce Plaga zrušit. Proč? Protože ti kteří touží (i s podporou rodičů, to je jedno jakou) po dalším vzdělání, jsou tam. V ZŠ na druhém stupni zbyla už jen “zvěř” , promiňte ten výraz, která se vzdělávat buď vůbec nechce – ti tam moc nechodí (proč , že?) a ti, kteří na gympl nemají (ne prachy, ale schopnosti) i když se snaží – a ti se pak třeba vyučí řemeslu a mají šikovné ruce a tak se nebudu živit hlavou, i když bez hlavy nejde nic, tedy mít v ní něco, ale budou žádaní sklenáři, zedníci, instalatéři, švadleny, kadeřnice …. Budou pracovat, budou pracovat i na sobě.
    Opět tedy návrh, zcela opačný – dát vše do jednoho pytle. Není to vůbec špatný nápad, ne není.
    Bez rozdělování na elity. Jo, a přimlouvám se za školní stejnokroje.

Napsat komentář: KARA Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *