Trestní oznámení na původce britské varianty Alfa pokračuje

Napsal
Sdílet článek

Získali jsme nové indicie, které naznačují umělý původ britské varianty koronaviru Alfa, a proto můžeme podat odvolání k trestnímu oznámení na neznámého pachatele z důvodu úmyslného šíření infekční choroby dle § 152 tr. zák., které jsme podali již v dubnu 2021, ovšem bylo zamítnuto.

Odůvodnění

Odvolání podáváme poněkud opožděně z toho důvodu, že jsme čekali, zda vyšetřovací verze, kterou sledujeme, je reálná, a také z důvodu shromažďování dalších indicií, které reálnost podezření potvrzují:

Matt Ridley má názor na tuto novou variantu a zdůrazňuje skutečnost, že se najednou objevil virus s nebývalým počtem změn v aminokyselinových proteinech, což naznačuje, že tyto změny nastaly uměle, ne náhodně, jak tomu bylo u 12 706 mutovaných genomů, které analyzovali Balloux et al. Ridley má tendenci kreslit tento alarmující obraz:

„Tento počet změn by za normálních okolností trval měsíce, když se virus vyvíjí: je méně náchylný k náhodným mutacím než virus chřipky. Co způsobilo takovou evoluci v jediném těle?….
Profesor Loman uvedl, že „neexistují žádné důkazy“, že kmen pocházel z jiných zemí, a dodal: „Je to tak nějak odnikud.“
„Mezi prvními případy, které jsme u této varianty viděli na konci září a nedávným nárůstem případů, máme velkou propast……“(6)

Další citace: „Tyto mutace v kombinaci se skutečností, že B.1.1.7 získala mnoho změn současně, naznačují, že tato nová varianta nevznikla náhodou, ale mutace jí dávají výhodu. Pomáhají mu přizpůsobit se lidem.“ (8)

Dále jsme rozeslali známým českým expertům na pandemii 3 dotazy, které se týkají původu britské varianty Alfa, neboť na tyto otázky se nám v médiích a dostupných zdrojích nepodařilo najít odpovědi (2). Z nich nám odpověděli pouze tři, přičemž odpověď MUDr. Soni Pekové zde citujeme:

„Děkuji za dotazy, odpovím hned, aby Váš mail nezapadl. Odpovím na všechny tři dotazy najednou, neb dotazy spolu souvisejí:

Britská varianta skutečně nemá žádného přímého předchůdce, ani žádného přímého následovníka. Přímá následnost totiž v genetice obnáší to, že každá další generace nese všechny mutace generace předchozí (vlna rodičovská), nanejvýš nějaké další mutace následná vlna přidá. To se ovšem nestalo ani v jednom případě od března 2020 na území ČR se vyskytujících vln (březen 2020, září/říjen 2020, listopad/prosinec 2020, prosinec2020 – březen 2021), kdy každá z těchto vln byla tvořena genomicky distinktním kmenem bez přímé návaznosti s vlnou předchozí. Toto potvrzují i naše laboratorní data (TILIA LABORATORIES), deponovaná v GISAID i NCBI, kdy jsme selektivně celogenomově sekvenovali (celogenomová NGS analýza) kmeny všech tří podzimních vln. Vzhledem k tomu, že se od začátku této “pandemie” důvodně domnívám, že se jedná o uniklé laboratorní kmeny, předpokládám jejich individuální vznik v laboratoři, nikoliv příčinně/následnou selekcí v lidské populaci.“

Dále zde máme názor indických vědců v článku Zločin proti lidskosti :
„CNN, BBC, NYT tvrdohlavě lpí na bajce, že varianty Alpha a Delta vznikly přirozeným vývojem…
Faktem je, že dvě varianty, které se od sebe navzájem liší, se vyvinuly asi za 15 měsíců, když taková změna měla trvat roky, pokud by to bylo z přírody…

Takové varianty se nemohou vyskytnout jinak než prostřednictvím laboratoře….(3)

Zde (1) je odkaz na práci čínských vědců z Čínské akademie věd v Šanghaji, týkající se původu britské varianty Alfa (B.1.1.7), kde se píše:

… raná varianta B.1.1.7 se nemusela vyvinout spontánně ve Velké Británii nebo v lidské populaci. Naše rozsáhlé analýzy naznačily, že možným hostitelem přímého předka varianty B.1.1.7 by mohli být norci, psi, kočky atp…. Výsledky stále podporovaly, že rodina psovitých je možným hostitelem přímého předka varianty B.1.1.7.

Je tam také následující obrázek, který problém názorně vysvětluje:

My starší, kteří jsme zažili totalitu, umíme číst „mezi řádky“ a můžeme tedy pochopit, co nám čínští vědci asi chtějí sdělit:

1. K objasnění původu varianty Alfa použili schválenou oficiální verzi o původu wuhanské varianty, tedy že pochází ze zvířat, čemuž se nelze divit, když žijí a pracují v ČLR..

2. Jako možné původce varianty Alfa označují psy a kočky, což je docela absurdní, protože to by určitě zjistily desítky britských laboratoří, které případy nákazy vyšetřují. Tedy nám tím patrně chtějí říci: „Nevěřte oficiální verzi!“

3. Na obrázku je patrné, že rozhodně popírají, že by varianta Alfa mohla pocházet z člověka, což je ovšem názor mnoha evropských epidemiologů a molekulárních biologů, kteří píší, že tato varianta mohla vzniknout v těle dlouhodobě nemocného pacienta, který byl léčen různými způsoby a také monoklonálními protilátkami. Tedy nám tím patrně chtějí říci: „Varianta Alfa vznikla v laboratoři.“

4. K možnost jiného původu dávají otazník, což by mohlo znamenat, že jiný původ si neumějí představit – „ unsambled progenitor“ / nezjištěný předek /.

O možných pachatelích hovoří moderátor Michael Morell s Dr. Kenem Wickiserem, biochemikem a proděkanem výzkumu na americké vojenské akademii ve West Pointu, o jeho díle „Inženýrské patogeny a umělé biologické zbraně: Budoucí hrozba syntetické biologie“. Wickiser popisuje rostoucí vliv syntetické biologie a co se může stát, pokud se dostane do nesprávných rukou….
„ Máme tuto neuvěřitelnou schopnost v biologii….

MICHAEL MORELL: Pokud jde o vaše obavy, vypadá to, že jsou to především nestátní aktéři, spíše teroristické skupiny než státy. Je to fér říkat?
DR. KEN WICKISER: To je naprosto fér, říci to. (4)

Ještě můžeme zmínit práci Dr. Li-Meng Yanové a vědců z University of Hong Kong s názvem Wuhanský laboratorní původ SARS-CoV-2 a platnost zpráv Yanové ….(5), kde se píše o tom, že laboratorní povaha tohoto viru je expertům zřejmá. A základní příčinou současné situace jsou rozsáhlé a záměrné vědecké dezinformace. Ve snaze porazit tyto vědecké dezinformace a odhalit skutečnou podstatu SARS-CoV-2 zveřejnili dvě vědecké zprávy. První zpráva pomocí podstatných důkazů a logických analýz ukázala, proč musí být SARS-CoV-2 laboratorním produktem a jak by jej bylo možné pohodlně vytvořit pomocí dobře známých konceptů a zavedených technik. Druhá zpráva odhalila rozsáhlé organizované vědecké podvody, skrze které byla odhalena povaha SARS-CoV-2 jako neomezené biologické zbraně. Můžeme citovat:

„Žádáme veřejnost a příslušné vlády, aby čelily pravdě odhalené v naší zprávě:
SARS-CoV-2 je neomezená biologická zbraň vytvořená režimem Čínské KS…

Koncept neomezené biologické zbraně může být pro zbytek světa nový, ale pro ČKS tomu tak není. Taková nová biologická zbraň byla ČKS vyvíjena tajně po dlouhou dobu a termín „neomezená biologická zbraň “, který jsme poprvé vytvořili ve druhé zprávě Dr. Yanové, popisuje tuto novou biozbraň dokonale. Ve skutečnosti zde ČKS neskrývala svůj záměr. V knize vydané v roce 2015 skupina vojenských virologů , vědců ČKS v čele s profesorem a generálmajorem Dezhong Xu popsali ideální „moderní genetickou zbraň“. Mezi její klíčové vlastnosti patří:

• Byla by vytvořena takovým způsobem, že je prakticky nerozeznatelná od přirozeně se vyskytujícího patogenu. Tímto způsobem „, i kdyby existovaly vědecké, virologické a nebo zvířecí důkazy (pro podporu obvinění), lze popřít, zabránit a potlačit obvinění z používání biologických zbraní, učinit mezinárodní organizace a stranu spravedlnosti bezmocnou a neschopnou učinit rozhodnutí”.

• Její použití není omezeno na vojenské bitvy, ale je určeno pro nevojenské prostředí,…(5)

Tento článek též zmiňuje britskou variantu a její mutaci N501Y, která byla v Číně známa minimálně půl roku před tím, než se objevila v Británii a v Jižní Africe:
„Yusen Zhou, manžel Lanying Du /která pracovala ve wuhanském ústavu/ a odborník na imunitní úniky a strategii koronavirů, náhle zemřel v létě 2020. Těsně před jeho smrtí, 29. dubna 2020, jeho vědecká skupina předložila rukopis časopisu Science. Tato práce popsala mutaci hrotového proteinu N501Y, která se později ukázala jako určující mutace převládající v britské variantě B.1.1.7, která se objevila v lidské populaci několik měsíců poté na podzim.“(5)

Podle oficiálních statistik, je nyní celkový počet obětí covidu-19 asi 5 miliónů, v přepočtu na milión obyvatel je jich daleko nejvíce v Evropě a Americe, viz graf podle (9)

Skutečné počty obětí pandemie jsou ovšem asi 3,3 krát vyšší, tedy 16,7 miliónů. Tento počet vychází z počtu nadúmrtí a také neustále roste. (7)

Z výše uvedeného vyplývá, že pravděpodobné pachatele je třeba hledat hlavně v Anglii, protože tam směřuje nejvíce ukazatelů. A současně je třeba do toho zapojit kriminalisty, protože ti dokáží vyšetřit cizí zavinění.

Na základě těchto skutečností jsme přesvědčeni, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností. Zároveň tímto žádáme, abychom byli do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměni o výsledcích vyšetřování a učiněných opatřeních.

Co: Kriminalistický ústav PČR, Praha

 

 

  • PAVEL DUDR

Prameny :

(1) https://www.nature.com/articles/s41421-021-00282-1
(2) https://pravyprostor.cz/mudr-pekova-naznacuje-umely-puvod-britske-varianty-alfa/
(3) https://www.pressreader.com/india/the-sunday-guardian/20210620/281754157280724
(4) https://www.cbsnews.com/news/bioweapons-threat-synthetic-biology/
(5) https://www.researchgate.net/publication/350523980_The_Wuhan_Laboratory_Origin_of_SARS-CoV-2_and_the_Validity_of_the_Yan_Reports_Are_Further_Proved_by_the_Failure_of_Two_Uninvited_Peer_Reviews_Opening_Statement
(6) https://cliscep.com/2020/12/25/examining-the-science-and-the-possible-origin-of-the-new-strain-of-covid-19/
(7) https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-estimates
(8) https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/12/22/948961575/what-we-know-about-the-new-u-k-variant-of-coronavirus-and-what-we-need-to-find-o?t=1619113947528
(9) https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-21..latest&facet=none&pickerSort=desc&pickerMetric=total_cases&hideControls=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=CZE~IND~RUS~SVK~UKR~Asia~Europe~North+America~South+America~Africa~USA~AUS~Oceania~POL~HUN

 

(Visited 237 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *