Ústavní soud 3. 12. 2021 ve věci JUDr. Lubomíra Štrougala a JUDr. Vratislava Vajnara, CSc.: Čím se média nezabývala

Napsal
Sdílet článek

Sdělovací prostředky v České republice i v Německu se obsáhle zabývaly nálezem, který Ústavní soud vyhlásil 3. 12. 2021 ve věci bývalého předsedy československé vlády JUDr. Lubomíra Štrougala a bývalého federálního ministra vnitra JUDr. Vratislava Vajnara, CSc. (Viz tiskovou zprávu Ústavního soudu a text nálezu na https://www.usoud.cz/aktualne/pravo-na-ucinne-vysetrovani-plynouci-z-prava-na-zivot.)

Stojí za to povšimnout si v nálezu dvou bodů, jimž se média nijak zvlášť nevěnovala, a přesto z nich vyplývají cenná poučení.

Obhajoba JUDr. Lubomíra Štrougala

 

Štrougalův právní zástupce JUDr. Vlastimil Rampula navrhoval ústavní stížnost zamítnout s tímto odůvodněním:

„Městské státní zastupitelství se v napadeném usnesení vypořádalo s argumenty stěžovatelů, přičemž toto usnesení obstálo i před Nejvyšším státním zastupitelstvím, neboť nejvyšší státní zástupce nevyužil možnosti dle § 174a trestního řádu a nezrušil toto usnesení jako nezákonné.“

 

Je pravda, že nejvyšší státní zástupce proti rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze, které vyznělo ve Štrougalův a Vajnarův prospěch, nic nenamítal. Jednoduše zůstal v této věci nečinný.

Ústavní soud přesto shledal porušení základních práv všech 6 poškozených občanů Spolkové republiky Německo.

Poučení: I když se toho, komu bylo ublíženo, nezastane ani nejvyšší státní zástupce, může se poškozený (byť by to byl cizinec) obrátit na Ústavní soud.

Kvalita znaleckých posudků

 

Ústavní stížnost se zabývala hlavně otázkou podjatosti znalců s ohledem na jejich minulost.

Ústavní soud se však vyjádřil i ke kvalitě znaleckých posudků:

„Znalecké posudky týkající se obviněných Štrougala a Vajnara jsou … v hodnotící části velmi stručné, a navíc jsou závěry ve vztahu k oběma obviněným do značné míry podobné. Tyto skutečnosti vrhají stín pochybnosti na to, zda byl u těchto obviněných skutečně proveden důkladný a individuální přezkum duševního stavu.“

 

Nově ustanovení znalci tedy nebudou moci předchozí znalecké posudky jen „opsat“.

Poučení: Všichni účastníci řízení mají právo nejen na to, aby ustanovení znalci nebyli zatíženi svou vlastní minulostí, ale i na to, aby znalecké posudky byly zpracovány nezaujatě, s největší pečlivostí a individuálním přístupem.

  • L. Müller
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 118 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *