Válka proti dětem

Napsal
Sdílet článek

V Belgii legálně vraždí devítileté děti, v Nizozemsku kojence a brzy také jedenáctileté děti proti jejich vůli a vědomí! Nacismus je zpět! Adolf Hitler by zatleskal.

Mysleli jste si, že nacismus je dávno pryč? Že se již nevraždí staří, nemocní, handicapovaní a další „nepotřební“? Jste na omylu, nacismus je zpět, a dokonce si říká „pokrok“ a jeho stoupenci se často označují za „antifašisty“. V Belgii je legální zavraždit devítileté nemocné dítě, pokud ho rodič různými lži, manipulacemi a výhrůžkami přinutí souhlasit s „eutanazií“. V Nizozemsku se vraždí kojenci do roku od narození a brzy zde možná budou proti své vůli vražděny děti do dvanácti let.

Nacistické Německo

Hitler se v Německu dostal k moci roku 1933 a postupně vytvořil asi nejhrůznější režim všech dob. Prvním vražděním, které nacisté legalizovali, byl potrat handicapovaného dítěte. Jak uvádí německá Wikipedie (přestože Wikipedie obecně straní potratářům), k legalizaci vražd handicapovaných nenarozených dětí došlo v Německu 18. 7. 1935. Roku 1938 nacisté legalizovali potraty z „rasových důvodů“ (např. je vnutili Polsku, jako se o to snaží dnešní Evropská unie).

Entsprechend dem Artikel 6 (Absatz 2) der Vierten Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 18. Juli 1935 wurden 1936 Richtlinien für Schwangerschaftsunterbrechung und Unfruchtbarmachung aus gesundheitlichen Gründen von der Reichsärztekammer herausgegeben.

Zákony pro legalizaci vražd nemocných a handicapovaných lidí vypracovával již od roku 1933 nacista Wilhelm Frick. 1. 1. 1934 vstoupila v platnost nucená sterilizace handicapovaných lidí. Jednalo se např. o mentální retardaci, hluchotu, slepotu, epilepsii či schizofrenii. Po rozpoutání války Hitler v dopise Philippu Bouhlerovi napsal, aby zorganizoval zabíjení „života nehodného života“. 9. 10. 1939 byl definitivně vyhlášen rozsudek smrti nad handicapovanými (epilepsie, schizofrenie, encefalitida). Děti byly vražděny na dětských oddělených psychiatrických „léčeben“. Dnes jsou děti také vražděny v nemocnicích.

Bylo zavražděno přes 200 000 handicapovaných. Např. článek dětská eutanazie na německé Wikipedii se věnuje té páchané v nacistickém Německu, ale zcela tají tu páchanou v dnešní neonacistické Belgii a Nizozemsku. Podobně také Hitler tajil vyhlazovací tábory. 2. 7. 1945 byl jeden z hlavních pachatelů euthanasie Viktor Brack popraven. Zdálo se, že se toto zlo nikdy nevrátí.

Dnešní Nizozemsko

Roku 2002 se však nacistické zlo vrátilo zpět a to v Nizozemsku. Byly legalizovány vraždy starých, nemocných a handicapovaných lidí (tzv. eutanazie). Sice teoreticky dobrovolné, ovšem praxe je jiná. Legální vraždy umožňují dětem, které se nechtějí starat o své rodiče s demencí, je psychicky vydírat, aby šli na euthanasii. A stejně mohou staré lidi vydírat i „lékaři“. Přestavte si, že jste senior a váš „lékař“ se vás zeptá: „A nechcete eutanazii, bude vás to jinak strašně bolet a já budu mít kvůli vám spoustu práce?“ Vraždí se tam dokonce i lidé, kteří nejsou nijak tělesně nemocní, ale jen mají deprese či autismus. Člověk může mít psychické problémy, ale vždy jsou řešitelné.

V Nizozemsku bylo legálně spácháno 6 091 legálních vražd (když nepočítáme potraty), což činí 4% všech úmrtí v Nizozemsku (kromě potratů). 83 lidí bylo v roce zavražděno jen z důvodu psychických problémů, což je legální od osmnácti let. Počet vražd každoročně stoupá. Roku 2010 to bylo 3 136 vražd, roku 2017 již takřka 6 600 vražd. Věková hranice pro „dobrovolnou“ euthanasii je v Nizozemsku 12 let.

V Česku ročně spáchá sebevraždu kolem 1 300 lidí. V Nizozemsku je tedy legálně (převážně „dobrovolně“) zavražděno pětkrát více lidí. Nejvíce sebevražd v Evropě na počet obyvatel má Rusko (a také druhé nejvíce na světě) dle statistik, které opomíjejí eutanazii (20 278 sebevražd v roce 2017), což je v porovnání k počtu obyvatel 2,74krát méně, než je počet legálních eutanazií v Nizozemsku.

Když je něco legální a státem nabízené, tak počet těch případů mnohonásobně stoupne (stejně jako legalizací potratů stoupne počet potratů). Když si najdeme mapy o míře sebevražd, eutanazie je tendenčně zatajena. Ani na Novinkách se nedočteme o tisících lidí vražděných v Nizozemsku.

Kojenci trestáni smrtí za svůj handicap 440 kilometrů západně od Chebu

V září 2004 se z Nizozemska stal definitivně nacistický stát. Došlo k rozhodnutí o beztrestnosti vražd dětí do roku od narození! O tomto předpisu Groningen protocol nerozhodli zvolení zákonodárci, ale nikým nevolení lidé jako Nizozemská společnosti pro „pediatrii“, tedy ti, kdo mají děti léčit, rozhodli o rozsudku smrti nad dětmi. I odpůrci práv dětí na svých stránkách přiznávají, že v roce 2009 tvořily 9% úmrtí kojenců ve skutečnosti legální vraždy, a že jsou vražděny i děti s rozštěpem páteře, které mají před sebou celý život, jelikož se nejedná o smrtelnou nemoc. Jelikož v roce 2009 v Nizozemsku zemřelo 650 dětí do jednoho roku, tak vraždou (aktivní eutanazií) jich zemřelo 59.

59 kojenců bylo v Nizozemsku legálně zavražděno. Co je tohle jiného než nacismus? A proč o tom média záměrně nepíší? Proč všichni ví o tom samém ve starověké Spartě, ale neví, že se to děje dnes 440 kilometrů na západ od Chebu? Pro srovnání bylo v Česku roku 2019 nelegálně zavražděno 143 osob. Tedy v Nizozemsku je spácháno 46krát více legálních vražd, než je v Česku spácháno těch nelegálních. Více zde. V Belgii podporuje vraždy nemocných novorozenců 94% „lékařů“.

48% úmrtí kojenců bylo v důsledku odmítnutí lékařské péče (což se tedy týká 312 nepřímo zavražděných dětí). Anonymní dotazníky ukázaly, že 73% neonatologů ve Francii, kteří mají zachraňovat kojence, ve skutečnosti kojence chtějí beztrestně vraždit. (I v tomto odkazu vidíte, že i stoupenci vražd dětí přiznávají, že jsou vražděny o ty děti, které by žili i v dospělosti, tedy nacisté nemohou tento zdroj označit za nespolehlivý, jak mají ve zvyku, jelikož tento zdroj jim fandí.)

Objevily se dokonce i názory, že by pod záminkou práv dětí měly být děti unášeny rodičům a vražděny (stejně jako ve starověké Spartě).

Změna názoru na euthanasii trestána smrtí

Kromě toho roku 2020 Nizozemsku legalizovalo vraždu člověka s demencí, který v minulosti eutanazii podepsal, ale v době právní nesvéprávnosti změní názor. Soud takto krvavě rozhodl na základě případu “lékařky”, která zavraždila seniora s demencí, který změnil názor, ale vlastní “rodina” ho přidržela, aby mohl být zavražděn.

Je Vám 11, máte před sebou dva roky života, chcete si večer zahrát Minecraft se spolužákem, ale místo toho Vás rodiče nechají zavraždit (možná už za rok).

A teď se genocida rozšiřuje. Ministr „zdravotnictví“ v Nizozemsku prosazuje legalizaci vražd dětí ve věku 1-12 se souhlasem „rodičů“ a „lékaře“. O souhlasu dítěte se nedočteme nic. Představte si, že jste jedenáctileté dítě, máte rakovinu, ale máte před sebou rok života, chce si ještě hrát Minecraft a Roblox, popovídat se spolužáky, chodit na výtvarný kroužek a rozloučit se s lidmi, které máte rádi. Tento novodobý nacismus chce prosadit ministr „zdravotnictví“ Hugo de Jonge. Hitler by mu jistě pogratuloval.

Chcete si večer zahrát Minecraft s vaším dobrým kamarádem, ráno vás rodiče vezmou k „lékaři“ na „vyšetření“ a vy nic netušíte, uspí vás a zavraždí smrtící injekcí. A představte si, že jste bratr nebo jiný příbuzný toho nebohého dítěte a snažíte se ho zachránit, ale místo toho vás stát zavře za „vydírání“, tedy za to samé, co je dnes v Česku občanskou povinností každého (překazit páchaný trestný čin vraždy).

O nějaké morálce rodičů, že by své děti nevraždili, když to je legální, lze pochybovat, vzhledem k tomu, jak v takřka celé Evropě, Severní Americe, východní Asii a v Austrálii matky běžně vraždí děti před narozením. Kdyby se starší dítě pokusilo utéct do Německa nebo by se ho nějaký hrdina pokusil zachránit, tak by bylo pravděpodobně vydáno zpět do nacistického Nizozemska. Sourozenci zavražděných dětí se budou celý život klepat strachy ze svých rodičů.

Dnešní Belgie, je vám 9, máte fibrózu a neodvážíte se postavit na odpor rodičům, kteří vám přejí smrt? Trest smrti.

V Belgii byla eutanazie legalizována roku 2001, vražda dítěte byla legalizována roku 2003. Vraždy dětí v Belgii jsou oficiálně dobrovolné. Byly zde zavražděny tři děti ve věku 9, 11 a 17 let. Potrestány smrtí nebyly za žádný zločin, ale jak je napsáno ve zdroji, za rakovinu, cystickou fibrózu a svalovou dystrofii. Za tyto nemoci vraždili i nacisté.

Je to sice oficiálně dobrovolné, nicméně pohodlný a sobecký rodič může svému devítiletému dítěti říct: „Ty malá svině, nebudeš mi ničit život, já chci chodit za holkama a do práce, ale místo toho se musím o tebe starat. Všem nám ničíš život a i ty sama trpíš. Řekni té psycholožce, že s tím souhlasíš, nebude to bolet, naopak rakovina bude bolest. Všem nám ničíš život, jsi sobecká, ty devítiletá krávo. Podepiš to nebo tě nafackuji a dám ti pěstí. Já jsem rodič a ty mě musíš poslouchat. Přestaň nám konečně ničit život!“

Jak maže nová cenzura

Myslíte, že o tomto píšou Novinky? Ani náhodou. A co myslíte, že dělá „lidsko-právní“ pro-potratová organizace Amnesty international? Na instagramový profil její nizozemské pobočky jsem všem komentujícím napsal reakce o vraždění v jejich zemi. Správce mě zablokoval tak, abych si toho nevšiml, tedy komentáře jsem viděl jen já a správce. Když jsem se ho na to zeptal, tak lhal, že to není pravda, a že se nic takového neděje, stejně jako Hitler tajil vyhlazovací tábory a tvrdil, že to jsou regulérní města, kde Židé žijí spokojený život.

  • Jiří Čech

 

(Visited 262 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *