Vánoční reforma (pastýřský list)

Napsal
Sdílet článek
Drazí kněží a věřící,
v předcházejícím listě „Adventní pokání českých biskupů za 30 let” jsme ve 30 bodech vyjádřili naše veřejné pokání před celým národem.

Tentokrát se na vás chceme obrátit s aktuálními směrnicemi, avšak vnímáme starý dluh nejen vůči církvi, ale i vůči českému národu. Jde o rehabilitaci kněze Jana Husa. Nebyl kacířem, hlavní příčinou monstrprocesu a jeho mučednické smrti bylo hlásání pravdy a úsilí o morální obrodu kněžstva.
1. července 1415, pět dní před smrtí, píše: „O článcích, vybraných z mých knížek, aspoň o těch, které byly správně vybrány, pravím, že se odříkám kteréhokoli z nich, obsahuje-li nějaký křivý smysl.”
Dne 6. července, když už mučedník Jan stál na hranici, řekl: Bůh mi jest svědek, že jsem to, co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, nikdy neučil, ani nekázal, ale prvořadým úmyslem mého kázání a všech jiných mých skutků nebo písem bylo, abych jen mohl lidi zachránit od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal ze slov a výkladů svatých učitelů církve, dnes radostně chci umřít.” Hned biřici zapálili hranici a Mistr vysokým hlasem dvakrát zazpíval: „Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nad námi” a pak: „Jenž ses narodil z Marie Panny”, a vítr mu vehnal plamen do tváře a tak vypustil duši v Pánu.
A) My, biskupové ČR, tímto vyhlašujeme rehabilitaci českého mučedníka a kněze Jana Husa. Po důkladném prozkoumání autentických spisů i jeho života potvrzujeme, že Jan Hus, který kázal v Betlémské kapli, nebyl heretik, ale mučedník za Krista a obrodu církve. On miloval a bránil pravdu a my máme jít v jeho stopách.
B) Dnes vyzýváme nejen věřící, ale i všechny lidi dobré vůle, aby v co největším počtu přišli na půlnoční mši, která bývá v některých chrámech slavena už před půlnocí. Ať kněží otevřou všechny chrámy a nedbají na nesmyslná protikonstituční opatření. Žádáme vás, abyste před vstupem do chrámu sejmuli masky, pokud je pod tlakem musíte nosit, žádné odstupy nedodržujte, a hlavně z plných plic zpívejte koledy!
C) Rovněž vám musíme povědět pravdu, jak je to se současným papežem. František Bergoglio je apostata, arcikacíř a úřad okupuje nezákonně. Z mnoha zločinů, kterými se vyloučil z Kristovy církve, uvádíme aspoň některé:
1) V roce 2019 intronizoval démona Pačamamu v hlavním chrámu katolické církve, a tím stáhl prokletí v podobě falešné pandemie covid-19. Následně přikázal na největší svátky Kristova vzkříšení zavřít chrámy.
2) Dvěma papežskými dokumenty Bergoglio prosazuje genocidní vakcínu pro všechny. Skuteční odborníci v medicíně před ní výrazně varují. Například MUDr. R. Petrella se o této vakcíně vyslovil: „Raději volím smrt, než vakcínu!” Americký odborník MUDr. R.A.Buttar podobně vyjádřil, že než by dopustil, aby jemu a jeho dětem byla vpíchnuta tato vakcína, raději volí smrt. Je veřejně známo, že nová vakcína obsahuje: a) toxické látky, b) modifikovanou RNA, DNA měnící lidský genom, c) hydrogel s organickými nanočásticemi jako forma čipizace. Navíc hlavní propagátor fatálně nebezpečné vakcinace, Gates, řekl: „Když odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.” Právě tuto novou vakcínu prosazuje neplatný papež Bergoglio!
Je povinností nás biskupů, hlasatelů a obhájců Božích pravd a morálních norem, podpořit odborníky, kteří se postavili proti této nebezpečné vakcinaci. V žádném případě v této otázce nemůžeme neplatného papeže podporovat, jinak bychom měli účast na masovém zločinu.
Tímto my, biskupové Čech a Moravy, před celou církví zveřejňujeme, že František Bergoglio se pro své hereze a zločiny vyloučil z církve. Proto se oddělujeme od tohoto mrtvého údu – od neplatného papeže Bergoglia – a prohlašujeme, že s ním jako s apostatou nemáme už nic společného. Zároveň žádáme vatikánského nuncia, aby opustil Prahu. Na základě Písma svatého Gal 1,8-9 a na základě dogmatické konstituce Cum Ex Apostolatus Officio nastal v ČR stav sede vacante.
Zavazujeme ve svědomí všechny kněze v Čechách a na Moravě, aby od 4. neděle adventní, to je od 20. 12. 2020, už nezmiňovali v liturgii jméno arcikacíře a odpadlíka Františka Bergoglia.
Zároveň vybízíme biskupy Ameriky, aby učinili stejný obrodný krok pro záchranu církve. Rovněž se obracíme na všechny biskupy Evropy, zvláště na biskupy Polska a Maďarska, aby nás v tomto kroku následovali.
Letošní Vánoce tak budou skutečně svátky Kristova narození v české církvi i v českém národě! Vpravdě se naplní slovo evangelia: „Dnes se vám narodil Spasitel!” On nás spasí před plánovanou genocidou.
Abychom reformní kroky plně zrealizovali, prosíme o vaše modlitby a zároveň vám žehnáme na cestu duchovního znovuzrození.
Čeští a moravští biskupové

  • Pastýřský list koncipovali patriarcha Eliáš a biskupové Timotej a Metoděj
(Visited 134 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *