Varuje Bůh skrze prorockou službupřed novou vakcínou?

Napsal
Sdílet článek
Objevila se nová vakcína, před kterou skuteční odborníci v medicíně naléhavě varují, i když jsou za to perzekvováni. Je zde ale určitá síla, která toto varování bojkotuje a vehementně prosazuje očkování touto fatálně nebezpečnou vakcínou.

Jaký postoj má k nové vakcinaci Vatikán?
Bergogliův Vatikán bojkotuje naléhavé varování špičkových odborníků a naopak vydává dva dokumenty, v nichž prosazuje novou vakcínu pro všechny. Intronizací modly Pačamamy, prosazováním legalizace homosexuálních svazků a prosazováním nové vakcíny se Bergoglio veřejně dopustil nejtěžšího zločinu proti Bohu a zároveň i nejtěžšího zločinu proti lidstvu. Katolík, který chce být spasen, nemůže tohoto apoštola Jidáše poslouchat.
V této kritické době, kdy se Vatikán dopustil velezrady, Bůh varuje lidstvo skrze prorocký hlas, kterým je Byzantský katolický patriarchát. Byl založen v roce 2011 sedmi biskupy. Důvodem vzniku byla nutnost ochrany víry a mravů před současnými herezemi, které paralyzují a ničí samu podstatu církve.
Na otázku, jaký k nové vakcíně vyplývá postoj z Božího slova, patriarchát zavazuje ve svědomí každého člověka odmítnout novou vakcínu a vyhlašuje:
1) Nová mRNA vakcína, která mění lidský genom, je použita k nejtěžšímu zločinu proti lidstvu, protože sleduje vyhlazení lidského rodu jako takového.
2) Nová vakcína, která má za cíl čipizaci, tedy ovládání člověka, plně podřizuje otrockému systému jeho vůli, rozum i svědomí. Člověk se stává médiem, zneužitelným k cynickému páchání i nejtěžších zločinů. Toto definitivní zbavení člověka svobody protiřečí základním lidským právům. Navíc protiřečí i Božímu zákonu, protože člověk zbavený své vůle není schopen milovat ani Boha, ani bližního. Stává se jakýmsi biorobotem. Bible v Apokalypse varuje, že kdo se nechá takto zbavit své vůle, bude potrestán ohnivým jezerem. (Apok 14,9-12; Apok 19,20)
3) Pokud vakcinace má být použita navíc k tzv. redukci – genocidě lidstva, pak jde o plán masové vraždy, tedy zločin proti lidskosti.
Toto varování před novou vakcínou má za cíl zachránit co nejvíce lidí před zmrzačením, plánovaným usmrcením i před věčným zavržením.
  • Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
(Visited 286 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Pojem “lidská práva” je moderní výmysl. Tradičně byla tato práva zaručena následováním přirozeného řádu (v sanskrtu “dharma”), kdy každý člen společnosti plnil své povinnosti a dohlížel na to král. Likvidací monarchií nastala totalitní vláda skrytých elit usilujících o zkázu světa (viz Bhagavadgítá kap. 16).

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *